Hoe lees je op een kritische manier seksonderzoek ?

Samen poetsen levert meer seks op
Samen enkele kilo's bijkomen maakt gelukkiger

dannymoore1973 (CC0), Pixabay

Hoewel seks  een onderwerp is waarover velen van ons  van nature nieuwsgierig voor zijn, zijn er relatief weinig echt betrouwbare bronnen inzake wetenschappelijk onderzoek omtrent seks. Er zijn wel veel zogezegde ethisch annotaties van seksuele moraal.  Met volgende zaken moet je rekening houden als je seksonderzoek wil doen of rapporten inzake seksonderzoek wil lezen.

1 Er bestaat niet zoiets als een “perfecte” seksstudie. Elke studie heeft een aantal beperkingen. De aard en de ernst van de beperkingen zal uiteraard variëren van studie tot studie, maar ze zijn er altijd. Vaak is er een bezorgdheid over de grootte of de representativiteit van de steekproef, maar er kunnen ook zorgen zijn over de aard of het ontwerp van de procedures van de studie (vb zijn de juiste variabelen gemeten? was er een adequate controle conditie?). Hoe dan ook, moeten deze beperkingen ons aansporen om seksonderzoeksgegevens altijd heel kritisch te lezen. Vaak wordt er met geen woord gerept over de beperkingen.

2. Seksstudies hebben  vaak onvoldoende grote en representatieve steekproeven, dus we moeten heel voorzichtig zijn in het generaliseren van resultaten. Bij seksonderzoek is het vaak heel moeilijk voldoende betrouwbare respondenten te vinden. Seksonderzoek is ondergefinancierd en als er financiering is, is dat vaak van onbetrouwbare bronnen zoals condoomfabrikanten, datingwebsites, enz. Het gaat meestal ook om bevragingen, waar heel vaak sociaal wenselijk wordt geantwoord. Niet iedereen wil deelnemen aan seksstudies, dus degenen die deelnemen zijn ook niet altijd representatief voor hoe de ganse bevolking denkt.  En met name praktijkonderzoek is nog veel moeilijk. Met de camera toekijken hoe koppels seks hebben, konden alleen Masters & Johnson.  Vrijwilligers vinden voor life seks studies is bijna onmogelijk tenzij je met prostituees werkt en dat is ook weer niet meer betrouwbaar.

3.Correlationele studies vertellen ons niets over oorzaak en gevolg. Correlationele studies komen vaak voor in seksonderzoek, waarin wetenschappers kijken om te zien welke variabelen statistisch met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld zou een correlatieanalyse ons kunnen vertellen of er een verband bestaat tussen het gebruik van condooms en stemmingstoestanden bij vrouwen. Inderdaad ten minste één studie vond steun voor dit idee, zoals dat vrouwen die condooms gebruiken vaker de neiging hebben om te rapporteren minder gelukkig te zijn.  Maar correlaties geven altijd verbanden aan, en geen oorzakelijk verband. Het is dus niet zo dat het condoomgebruik de aanleiding is voor minder gelukkig zijn. Er kan ook toevallig iets anders een rol spelen.

Er kan een een derde variabele zijn (bijv. de relatie kwaliteit of lengte van de relatie).  Om deze reden is het belangrijk om voorzichtig te zijn als het gaat om de interpretatie van correlationele studies.

4. “Gemiddeld” is niet synoniem met “normaal.” “Normaal” staat voor een breed scala van reacties. Berichten in de media van  seksonderzoek geven vaak statistische gemiddelden (bijv gemiddelde penisgrootte, gemiddeld seksuele frequentie, etc.). Helaas hebben veel lezers de neiging om aan te nemen dat deze gemiddelden “normaal”  zijn en hun eigen gedrag abnormaal te noemen.  Terwijl een gemiddelde niet altijd een norm behoeft te zijn.

5. Er zijn geen universele principes van de menselijke seksualiteit-er zijn altijd uitzonderingen op de “regels.” Er is altijd een zekere mate van variatie aanwezig. Onderzoek kan ons alleen vertellen wat bepaalde groepen mensen gemiddeld doen maar niet wat iedereen in een bepaalde groep doet. Het is belangrijk om  stereotypering  te voorkomen in het dagelijks leven uitsluitend gebaseerd op de groep gemiddelden die je in een onderzoeksrapport hebt gelezen.

6 In het licht van deze, moet je niet naar elk onderzoek kijken door de lens van “wat kan ik zelf doen met deze resultaten?” Als het gaat om het toepassen van de wetenschap in je eigen leven, is het belangrijk om niet alleen kijken naar enkele studies, maar om te kijken naar de bredere literatuur in een bepaald gebied en terdege rekening te houden met de beperkingen van het onderzoek.

Bronnen

http://scriptieaf.nl/literatuurstudie/onderzoeksvraag-formuleren/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5073798/

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge