Is sperma doorslikken slecht voor de gezondheid?

Seksuele perversies en parafilieën: dwang, obsessie of verslaving?
Mensen gebruiken al millennia lang drugs bij seks
portrait, people, adult

mangeshkumbhar (CC0), Pixabay

“Is het inslikken van het ejaculaat van een man schadelijk?” Goede vraag! Er zijn veel misvattingen over sperma en de effecten ervan op de gezondheid, dus laten we even de tijd nemen om feit en fictie te scheiden.

Ten eerste: als je orale seks verricht bij een man die een soa heeft (bv. Chlamydia, gonorroe, hiv), loop je het risico zijn infectie op te lopen. En het maakt niet echt uit of je zijn sperma doorslikt of uitspuugt – het risico bestaat als je ejaculaat in je mond hebt. Dus als u weet dat uw partner een infectie heeft of als u niet zeker bent van zijn gezondheidssituatie, is het raadzaam om een ​​condoom te gebruiken om contact met zijn sperma te voorkomen en zo uw eigen infectierisico te verkleinen.

Ervan uitgaande dat hij niet geïnfecteerd is, zijn er zeer weinig risico’s verbonden aan het hebben van ejaculaat in uw mond of het inslikken ervan. Om te beginnen wordt je er alvast  niet dik van maar aangezien het om zulk een kleine hoeveelheid gaat is dat wellicht niet relevant.Zo blijkt dat in ejaculaat zeer weinig caloriën zitten. Volgens de meeste schattingen ligt het aantal calorieën in een “portie” sperma ergens tussen de 1 en 5.

Vrouwen hoeven zich ook geen zorgen te maken over zwangerschap door het inslikken van sperma, omdat sperma dat in uw spijsverteringskanaal wordt afgezet, niet in het voortplantingskanaal terechtkomt.  Je hebt natuurlijk altijd de uitzonderingen : Justin Lehmiller beschrijft het verhaal van een paar jaar geleden van een Afrikaans meisje dat orale seks uitvoerde met haar vriendje toen haar ex bij hen binnenkwam [1]. Blijkbaar volgde een mesgevecht en werd ze in de maag gestoken.

Kort daarna ontdekte ze dat ze zwanger was. Na een bezoek aan een arts werd de wijze van conceptie toegeschreven aan haar steken. Natuurlijk vraagt ​​u zich waarschijnlijk af: “Maar is deze zwangerschap niet waarschijnlijker het gevolg van vaginale geslachtsgemeenschap?” In dit geval niet want ze had een genetische aandoening (Mulleriaanse agenese ) die de ontwikkeling van de vagina verhinderd had, waardoor er slechts een klein kuiltje achterbleef op de plek waar de vagina normaal verschijnt. In het licht hiervan leek de maagwond na orale seks de meest plausibele manier te zijn waarop sperma haar voortplantingsstelsel zou bereiken. Het lijkt een onwaarschijnlijk verhaal maar wordt wel als casusrapport gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

Afgezien van mogelijke SOA-overdracht en willekeurige maagsteken, is het enige andere risico dat men kan aantreffen bij het inslikken van ejaculaat, als de receptieve partner een sperma-allergie heeft. Lees dit artikel voor meer informatie over sperma-allergieën . In verband wordt ook in medische literatuur gerefereerd naar  enkele gevallen van ‘ingeslikt sperma geïnduceerde diarree’, waarbij het inslikken van sperma leidt tot ernstige gastro-intestinale klachten (misschien als gevolg van een fructose-intolerantie, aangezien fructose een van de belangrijkste componenten van sperma is); dit wordt echter als vrij zeldzaam beschouwd.

Zijn er voordelen aan het doorslikken van sperma?  Er bestaan hier allerlei theorieën over. Zo is er een studie van een paar jaar geleden waarin een verband werd gevonden tussen het inslikken van sperma en het risico op pre-eclampsie hoge bloeddruk. Indien onbehandeld, kan dit fataal zijn voor zowel de moeder als de foetus.  Wat de onderzoekers ontdekten, was dat vrouwen die meer sperma slikten via orale seks, een lager risico hadden op het ontwikkelen van pre-eclampsie. Waarom? Het basisidee is dat een foetus zijn moeder blootstelt aan vreemde antigenen omdat de helft van zijn genetisch materiaal door de vader wordt geleverd. In de mate dat een vrouw vóór de zwangerschap aan meer van deze antigenen wordt blootgesteld, kan ze er tolerantie voor ontwikkelen,

Dat gezegd hebbende, onderzoek naar de mogelijke voordelen van het inslikken van sperma is niet overtuigend genoeg om te zeggen dat iedereen het zou moeten doen; het is echter vrij duidelijk dat zolang de mannelijke partner niet geïnfecteerd is en de receptieve partner niet allergisch is voor zijn sperma, het onwaarschijnlijk is dat het inslikken van sperma negatieve gevolgen zal hebben voor de gezondheid.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2014/4/27/sex-question-friday-is-swallowing-bad-for-your-health

Literatuurbronnen

[1] Douwe, AV (1988). Orale conceptie. Impregnatie via het proximale maagdarmkanaal bij een patiënt met een aplastische distale vagina. Casusrapport. British Journal of Obstetrics and Gynecology95 , 933-934.

[2] Koelman, CA, Coumans, AB, Nijman, HW, et al. (2000). Correlatie tussen orale seks en lage incidentie van pre-eclampsie: een rol voor oplosbare HLA in zaadvloeistof? Journal of Reproductive Immunology, 46 , 155–66.

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge