Jezus was getrouwd met Maria Magdalena en had kinderen?

Vrouwen zijn niet zo egoïstisch als mannen
Nieuwe trend Vicks in vagina smeren is gevaarlijk

Painting of Mary Magdalene Kulturpool

“Jezus trouwde met de prostituee Maria Magdalena en kreeg kinderen, volgens een bijna 1500 jaar oud manuscript dat in de British Library was opgegraven.”

Het zogenaamde “Verloren Evangelie”, dat is vertaald uit het Aramees, zou volgens The Sunday Times de verbazingwekkende nieuwe aantijgingen onthullen.

Professor Barrie Wilson en schrijver Simcha Jacobovic hebben maandenlang de tekst vertaald, waarvan zij beweren dat Jezus twee kinderen had en dat de oorspronkelijke Maagd Maria de vrouw van Jezus was en niet zijn moeder.

De auteurs beweren dat er een  oud manuscript bestaat dat bewijst dat Jezus getrouwd was  met Maria Magdalena en kinderen kreeg.  Onderzoekers beweren dat er een oud schrift bestaat dat is gecodeerd met een verborgen betekenis. Tijdens het decoderen ontdekten ze dat er weinig bestaat over het leven van Jezus tussen 12jaar en 30 jaar.

Wat het Vaticaan vreesde – en waarvan Dan Brown alleen maar vermoedde – is uitgekomen zeggen ze. Er is nu geschreven bewijs dat Jezus getrouwd was met Maria  Magdalena en dat zij kinderen samen hadden.

Meer dan dat, op basis van het nieuwe bewijs, weten we nu hoe de originele Jezusbeweging eruit zag en welke rol de seksualiteit daarin speelde.

De onderzoekers gaan uit van interpretaties op basis van documenten in de British Library omdat er eigenlijk geen literatuur bestaat over de onbekende jaren van Jezus.  Het gaat om interpretaties en veralgemeningen op basis van documenten over het leven van mensen in die tijdsperiode.  Het gaat immers over de ontbrekende jaren van Jezus ‘leven. Geleerden geloven dat Jezus rond 5 voor Christus werd geboren en dat hij rond 30 jaar werd gekruisigd.

Maar er is een enorme kloof in zijn biografie. We weten absoluut niets over Jezus vanaf de tijd dat hij acht dagen oud was (zijn besnijdenis, volgens de Joodse wet), totdat hij begin dertig was. Er is één uitzondering. Volgens het Evangelie van Lucas (2: 41-2: 51), reisde Jezus, toen hij twaalf jaar oud was, met zijn ouders naar Jeruzalem om het Pascha te vieren.

Dat is het. Dat is alles wat we hebben. Verder dertig jaar absolute stilte. Is dit niet ongelooflijk? Het gaat wellicht om het meest invloedrijke individu in de geschiedenis van de mensheid en we weten niets over hem tot nadat hij zijn “bediening” (d.w.z. zijn publiek activisme) heeft gestart, hoogstens drie jaar vóór zijn kruisiging.

Maar feit is dat we eenvoudig geen informatie hebben over Jezus ‘vroege jaren – zijn opvoeding, vrienden, scholing of zijn interactie met familieleden. We hebben geen kennis van Jezus als een jonge volwassene. Hoe kreeg hij toegang tot de geschriften van de Hebreeuwse Bijbel? Had de synagoge in Nazareth, een heel klein gehucht in die tijd, wel de rollen van de Wet en de Profeten? Wie waren zijn religieuze leraren?

Hoe goed was hij in het Hebreeuws, naast het Aramees waarvan we weten dat hij het sprak? Sprak hij Grieks, de lingua franca van de Romeinse wereld? Jezus verschijnt plotseling in het stadium van de geschiedenis in de late jaren 20 c.e. Op dit punt kondigt de volwassen Jezus het “Koninkrijk van God” aan – dat wil zeggen, de komst van een kwalitatieve transformatie in de menselijke geschiedenis, geprofeteerd door de Hebreeuwse Bijbel, waarin gerechtigheid zal regeren op de aarde en de aanbidding van de ene ware God zal universeel zijn.

Maar wat gebeurde er met Jezus vóór deze plotselinge verschijning? Volgens een interpretatie van geschriften uit die tijde zou Jezus in de ontbrekende periode in zijn biografie ergens in deze periode verloofd geweest zijn, trouwde hij, had hij seksuele relaties en produceerde kinderen.

Theologie moet historische feiten volgen en niet andersom. Dit gezegd hebbende, beweren de onderzoekers voorlopig niet dat deze onthullende teksten een historisch feit zijn. Tot nu toe verklaren ze alleen dat de christelijke Bijbel ons niets vertelt over Jezus ‘vroege jaren.

Op een puur historisch niveau zou dit niet moeten verbazen. Huwelijk en kinderen werden verwacht van een Joodse man, toen en nu. Als hij niet getrouwd was geweest, zou dat voor zijn gezin tot opschudding hebben geleid, mogelijk schandaal in de gemeenschap, en het Nieuwe Testament zou er zeker over hebben gereageerd – alleen al om het ongewone gedrag van Jezus uit te leggen en te verdedigen.

“The Lost Gospel” is niet de eerste om te beweren dat Jezus met Maria Magdalena trouwde.  Zowel Nikos Kazantzakis in zijn boek ‘The Last Temptation of Christ’ uit 1953 en, meer recent, Dan Brown in ‘The Da Vinci Code’ maakten dezelfde bewering.

Dit uittreksel is gepubliceerd in The Independent met toestemming van de auteurs. ‘The Lost Gospel’ van Professor Barrie Wilson en Simcha Jacobovici

Bronnen

https://www.indy100.com/article/the-ancient-manuscript-that-proves-jesus-married-mary-magdalene-and-had-children-7388956

http://www.independent.co.uk/news/people/news/jesus-married-mary-magdalene-and-had-children-according-to-ancient-manuscript-9849839.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge