Kinderen verwekken zonder vrouwelijke eicellen?

Link tussen selfie en narcisme
Laattijdig contact met sperma maakt onbevruchte eicel toch levensvatbaar

Alexas_Fotos / Pixabay

Zwangerschap: je probeert het je hele leven lang te voorkomen tot dát ene moment met die ene partner. Maar wat als het dan niet lukt? Vijftien procent van de koppels in Nederland wordt hiermee geconfronteerd. Een deel van deze koppels kan geholpen worden door technieken als IVF, maar als er geen zaadcellen of eicellen zijn kan de huidige geneeskunde op het moment niet meer bieden dan de keus tussen donor sperma/eicellen, adoptie, of een kinderloos leven.

Wetenschappers lieten muizen geboren worden uit louter sperma. Die primeur gaat in tegen alles wat we van voortplanting dachten.

Wordt seks overbodig? Voor voortplanting had je tot nu twee geslachten nodig. Dat geldt overal in de natuur, de bacteriën even niet meegeteld. Aan die natuurlijke voortplanting heeft de wetenschap de jongste jaren wel al wat gemorreld, maar nieuw leven verwekken zonder eicel, dat was nog nooit vertoond.

Dolly was een vorige mijlpaal. Toen het kloonschaap in 1996 werd geboren, had men daar een volwassen cel en een eicel voor nodig, maar geen sperma. Nu melden zeven onderzoekers in Nature Communications de geboorte van levensvatbare muisjes, ontstaan uit een spermacel en een embryocel.

Zonder eicel.

Nochtans was die eicel absoluut onmisbaar voor het uitrijpen van de spermacel, zo was tot vandaag de algemene opvatting onder de biologen. Een zwemmende spermacel is immers nog onrijp. Ze heeft een ontmoeting met een eicel nodig om een reeks DNA- en chromosoomveranderingen in gang te zetten eer haar kern in staat is om te versmelten met die van de eicel tot de ‘eerste cel’ van het nieuwe wezen. Die begint zich te delen en groeit, via embryo en foetus uit tot een volwassen wezen.


Maar Tony Perry (Universiteit Bath) en zijn collega’s namen een eencellig embryo dat nog aan zijn eerste deling moest beginnen. Ze behandelden het chemisch, zodat het in zijn kern niet langer een dubbel stel chromosomen bevatte (zoals een normale lichaamscel), maar een  enkel stel (zoals een eicel). Vervolgens injecteerden ze die cel met de kern van een zaadcel, zoals ook gebeurt  bij een reageerbuisbevruchting (met de icsi-methode). Waarna ze het resultaat inplantten in een draagmoeder.
Dat zou betekenen dat er – in de verre toekomst – geen vrouw meer nodig is in het voortplantingsproces. “Misschien kunnen we dan gewone cellen in het lichaam combineren met sperma om een embryo te vormen”, zegt onderzoeker Tony Perry aan de BBC.

Volledig gezond

Blijkbaar leek die gewijzigde embryocel voldoende op een eicel om een binnenkomende zaadcel te misleiden. Er kwamen levensvatbare muisjes van. Al lukte dat vier keer minder vaak dan in de vergelijkingsgroep met bevruchting van een eicel door een zaadcel. (Wat nog steeds tien keer vaker is dan bij klonen.)

De muisjes lijken volledig gezond, maar de eiwitten (histonen) die zich op hun DNA installeerden, deden dat op ongewone plaatsen. Ook het patroon van methylgroepen, dat aangeeft welke stukken DNA afgelezen mogen worden, verschilde.
De onderzoekers wijzen er uitdrukkelijk op dat hun aanpak niet toepasbaar is bij mensen. Om ethische redenen, omdat de succeskans zo laag is, en om biologische redenen, omdat resultaten bij muizenembryo’s slechts weinig voorspellende waarde hebben voor wat in menselijke embryo’s zou gebeuren.
Eerder dit jaar slaagden Chinese wetenschappers erin sperma te creëren uit stamcellen, en daarmee een eicel te bevruchten om gezonde muizen te kweken. Een studie die met belangstelling opgevolgd werd door Perry. Door beide onderzoeken te combineren, worden zowel sperma als eicellen in de toekomst mogelijk overbodig om baby’s te maken, aldus Perry.

Als deze technieken de kans zouden verhogen op congenitale afwijkingen bij kinderen (wat we nu nog niet weten), waar is dan de grens van wat we acceptabel vinden?

Bronnen

Pieter Van Dooren http://www.standaard.be/

https://www.demorgen.be/wetenschap/revolutionair-muizenjongen-geboren-zonder-eicel-b998073c/

https://motherboard.vice.com/nl/article/ezbv5a/zaad–en-eicellen-kunnen-waarschijnlijk-binnenkort-gemaakt-worden-uit-huidcellen

https://www.livescience.com/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge