Link tussen selfie en narcisme

Waarom blonde vrouwen veel meer dan verwacht topposities bekleden
Nederland stelt eerste hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan

selfie
Op vakantie zie je ze overal staan, de mensen met de lange stick en de smartphone daarop om een foto te nemen van zichzelf of het koppel met op de achtergrond een of andere vakantieplek. Anderen nemen te pas en te onpas selfies van activiteiten waar ze aanwezig zijn om die te delen op Facebook.

Het nemen van selfies is een fenomeen dat tegenwoordig sterk ingeburgerd zit in onze cultuur, wat duidelijk te zien is op de talloze social mediawebsites zoals Facebook, Pinterest en Instagram. Deze sites worden als het ware overwoekerd door selfies waardoor wetenschappers en psychologen toch aan de alarmbel trekken. Het opkomen van de selfie-generatie gaat volgens psychologen immers hand in hand met de opwaartse trend van narcisme en onzekerheid waardoor mensen meer en meer te kampen krijgen met een minderwaardigheidscomplex en zelfs depressie

Een selfiecamera is in de huidige tijden ook niet meer weg te denken op de smartphone. Daarnaast uiteraard ook aangevuld met opmaaksoftware om de gemaakte selfie helemaal hip te maken.

Uit een onderzoek van de Ohio State University blijkt nu dat mannen die veel selfies posten op social media sites hoger scoren op narcisme en psychopathie. Mannen die de foto’s bewerken voor ze ze posten, scoren vooral hoger op narcisme en zelfobjectivering, wat aangeeft dat ze bovenal veel waarde hechten aan hun uiterlijk. Aan het onderzoek namen 800 mannen deel in de leeftijd van 18 tot 40 jaar.

De eerste bevinding uit het onderzoek is niet echt verrassend. Zo blijken mannen die veelvuldig selfies op Facebook of Instagram zetten en tevens bewerken, narcistisch gedrag te vertonen.
De tweede en laatste bevinding was een stuk verrassender. Psychopathische eigenschappen komen vooral voor bij mannen die veelal selfies met de wereld delen. Dit in tegenstelling tot mannen die hier geen behoefte aan hebben. Bij de psychopaten gaat het met name, in tegenstelling tot narcisten, om de kwantiteit van de selfies. Uitsneden van bijvoorbeeld extra strakke biceps worden dus achterwege gelaten.

Dat mannen die veel foto’s van zichzelf plaatsen en veel tijd besteden aan het bewerken ervan narcistischer zijn is niet zo verwonderlijk, maar het is de eerste keer dat het in een wetenschappelijke studie bevestigd werd. Minder voor de hand liggend is de bevinding dat mannen die veel selfies posten ook hoger scoren op antisociale persoonlijkheidstrekken en psychopathie.

Dat wil echter niet zeggen dat alle mannen die veel selfies posten narcisten of psychopaten zijn. Hun scores vallen nog binnen het normale bereik, maar zijn wel hoger dan de gemiddelde scores op deze persoonlijkheidskenmerken.

Dat mannen die hoger scoren op psychopathie wel veel foto’s plaatsen, maar ze niet eerst uitgebreid bewerken valt te verklaren vanuit het feit dat psychopathie gekenmerkt wordt door impulsiviteit. Deze mannen maken een foto en plaatsen die meteen online. Ze willen meteen resultaat zien en geen tijd verliezen met het bewerken van de foto’s.

Het bewerken van foto’s gaat ook samen met hogere niveaus van zelfobjectivering. Dit kenmerk is zelden bestudeerd bij heteroseksuele mannen. Bij vrouwen houdt deze preoccupatie met het uiterlijk verband met depressies en eetstoornissen.

In een vervolgstudie gaan de onderzoekers na of vrouwen die veel selfies posten ook hoger scoren op narcisme en psychopathie. De eerste bevindingen wijzen wel in die richting. Zelfobjectivering zou bij vrouwen een nog grotere rol spelen.

Mannen die regelmatig selfies maken om deze vervolgens met de hele wereld te delen hoog scoren op factoren die wijzen op Narcisme en Psychopathie. Naarmate meer van de geïnterviewde mannen aangeven deze foto’s eerst nog te bewerken voordat ze gepost worden neemt de kans op de narcisme stoornis toe. De link hierbij is dat deze personen veel waarde hechten aan hun uiterlijk en dit graag willen delen met iedereen. Een belangrijke opmerking in het onderzoek is wel dat dit niet per definitie wil zeggen dat alle mannen, die veel selfies posten, narcisten of zelfs psychopaten zijn.

De gevonden scores vallen nog in het normale bereik, maar zijn wel hoger dan de gemiddelde scores op deze narcisme kenmerken.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of ook vrouwen die veel selfies posten hoger scoren op narcisme. Zelfobjectivering speelt immers bij vrouwen over het algemeen een nog grotere rol.

Niet iedereen is het immers eens dat er een verband is tussen selfies en narcisme. In de studies blijken de onderzoekers behoorlijk hun best te moeten doen om enig statistisch verband tussen selfieposting op internet en narcistische trekjes te vinden, aldus in de Volkskrant. Die zijn er wel, in de zin dat narcisten net wat gretiger dan gemiddeld solozelfportretten op het net zetten. Maar ook weer niet zoveel vaker dat je de selfie-epidemie een uitbraak van narcisme mag noemen. Kortom, niet iedere zelffoto is een teken van narcisme.

Voor meer info zie ook http://www.seksuologischehulpverlening.info/narcistische-relatie

Bronnen

http://www.narcisme.net/narcisme-in-de-samenleving/de-link-tussen-een-selfie-psychopathie-en-narcisme/

http://www.narcisme.net/narcisme-kenmerken/update-2-de-link-tussen-een-selfie-psychopathie-en-narcisme/

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/164423-de-selfie-een-narcistische-illusie.html

http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/406013/veel-selfies-posten-teken-van-narcisme-en-psychopathie.html

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/niet-iedere-selfie-is-een-teken-van-narcisme~a4369323/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge