Mannen en vrouwen begrijpen elkaar niet volgens onderzoek

Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire
Economische crisis voorspellen : tel aantal zwangere vrouwen

Bron : https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/better-things-eulogy-review/543411/

Het is wetenschappelijk bewezen : mannen en vrouwen begrijpen elkaar niet. Dat blijkt tenminste uit de doctoraatsstudie van Céline Hinnekens.  Daarvoor sleepte de klinisch psychologe 150 Vlaamse koppels van 18 tot 76 jaar voor de camera.  De koppels mochten gedurende twaalf minuten een discussie naar keuze uitvechten.  Achteraf bekeken de koppels de opnames en probeerden ze te achterhalen wat hun partner op verschillende momenten dacht.

Dat mannen en vrouwen niet altijd goed naar elkaar luisteren is veel partners wel bekend. Hieruit blijkt dat we slechts in 20 procent van de gevallen juist kunnen inschatten wat onze partner denkt of voelt. Opvallend detail: vrouwen luisteren even slecht als mannen.

De stellen moesten vragen over hun partner oplossen waaruit blijkt of ze de gedachten en gevoelens van hun partners goed kunnen inschatten. Dit bleek in de praktijk nogal lastig: de deelnemers schatten amper 20 procent van wat hun partner voelt of denkt juist in.

Onderzoeker Hinnekens heeft hier wel een verklaring voor: “Tijdens een discussie zijn we vooral bezig met onze eigen argumenten en gedachten, daardoor blijft er weinig ruimte over om aan onze partner te denken en wat deze voelt”, vertelt ze in een interview aan de Vlaamse radio 1.

Daarnaast is het tempo in een discussie een probleem. “Dit ligt tijdens een conflict heel hoog. Dat maakt dat we snel moeten reageren en denken en geen tijd hebben om alles in overweging te nemen”, legt Hinnekens uit. Een tip van Hinnekens is daarom om ook het tempo terug te schroeven tijdens een discussie.

Vrouwen luisteren ook niet

Ook opvallend: waar vrouwen vaak denken dat ze mannen beter begrijpen dan omgekeerd, bleek dat niet zo te zijn. Beide geslachten konden even slecht inschatten wat de ander dacht of voelde. Wel typisch voor vrouwen zijn negatieve gedachten over hun partner zoals “hij luistert niet naar me” of “hij is niet geïnteresseerd”, terwijl dat in werkelijkheid niet blijkt te kloppen.

Bronnen en meer lezen

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/nu-ook-wetenschappelijk-bewijs-mannen-en-vrouwen-begrijpen-elkaar-niet

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/-jij-begrijpt-me-gewoon-niet-mannen-en-vrouwen-begrijpen-elkaar-slechts-20-van-de-tijd-volgens-gentse-studie~aa90b186/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge