Mannen onderschatten grootte van de penis. Wereldkaart penislengte

Ouders leven langer met kinderen in de buurt
Helft Vlaamse twintigers deed al aan 'casual-seks'

Maakt de grootte echt uit? Het is de eeuwenoude vraag. Volgens een recente studie lijkt het voor mannen zeker belangrijk te zijn.

Bron https://pxhere.com/nl/photo/143049

Uit onderzoek van de medische advieswebsite Dr Ed bleek dat de gemiddelde lengte van de penis voor mannen 14,1 cm is, maar dat de penislengte in werkelijkheid 16,6 cm is.

Dat is 2,5 cm verwijderd van het zelfbeeld.

Veel mannen hebben een eigen idee gevormd over hoe groot een penis moet zijn. Doordat er heel wat opgeschept wordt onder mannen over de grootte van hun lid, bijvoorbeeld door wat ze op pornosites zien. Maar hoe belangrijk is de grootte van de penis bij seks? En kan je aan iemands uiterlijk zien of hij een grote of een kleine penis heeft?
Is de grootte van de penis belangrijk bij seks?

Bron : https://www.indy100.com/article/the-disappointing-thing-most-men-think-about-the-size-of-their-penis–b1lrXb1vIZ

Neen. Er blijkt geen verband te bestaan tussen de penisgrootte en de tevredenheid met seks. Mannen hechten vaak te veel belang aan de grootte van hun lid en denken soms dat hun penis te klein is of dat vrouwen vooral vallen voor een grotere penis. Maar noch de lengte, noch de omtrek van de penis zijn doorslaggevend voor goede seks. Het zijn vooral de eerste centimeters van de vagina die seksueel gevoelig zijn. Om een goede minnaar te zijn heb je niet alleen je penis nodig. Vrijen doe je immers ook met je handen, mond en tong, met je hele lichaam.

Hoe groot is een ‘normale’ penis?

De meeste mannen hebben in erectie een penis tussen 12 en 17 centimeter. In rust kan de penis variëren in lengte tussen 5 en 13 centimeter. Maar voor alle duidelijkheid: ‘gemiddeld’ is niet hetzelfde als ‘normaal’. Ook mannen die in slappe toestand een penis hebben die kleiner is dan het gemiddelde of die in erectie een penis hebben die groter is dan het gemiddelde zijn perfect normaal. Aan de grootte van de penis in rusttoestand kan je niet zien hoe groot de penis in erectie is. Bij een erectie nemen kleine penissen doorgaans meer in lengte toe dan grote penissen.

De grootste penis ter wereld, 17,9 centimeter in erecte toestand, behoort toe aan mannen in de Democratische Republiek Congo. Een grote penis staat echter niet garant voor goede seks. Zwarte mannen zijn groot geschapen – in elk geval volgens een onderzoek uit 2014.

De mannen in het Centraal-Afrikaanse land Congo kunnen bogen op de grootste penis ter wereld. De gemiddelde lengte van de penis is daar 17,9 centimeter in erecte toestand.

Het onderzoek laat duidelijk zien dat zwarte Afrikanen en latino’s uit Zuid-Europa en Zuid-Amerika de grootste penis hebben, terwijl Aziaten – vooral die uit Zuidoost-Azië – er bekaaid afkomen.

De penis van een Afrikaanse man is gemiddeld bijna twee keer zo lang als die van een Nepalees. Bij die laatste meet een volledig opgerichte penis slechts 9,3 centimeter.

Bron http://wibnet.nl/mens/lichaam/de-penis-een-overzicht-van-het-formaat-wereldwijd

De onderzoekers denken dat een kleine of grote penis geen evolutionair voordeel betekent en dat de verschillen in penislengte in de verschillende werelddelen op toeval berust.

Vergelijk het met de lengte van het lichaam als geheel: wetenschappers hebben geen evolutionaire verklaring voor het feit dat Japanners bijvoorbeeld kleiner zijn dan Amerikanen, of dat de Afrikaanse Masaï veel langer zijn dan naburige volkeren.

En de Belgische man?

“Ook getest op mensen” deed januari 2015 onderzoek hiernaar. Wat blijkt? Mannen vinken gemiddeld op 15,4 centimeter af wanneer ze een liniaal langs hun penis in erectie houden. Hun echtgenotes houden het bij 14,5 centimeter. Wie heeft gelijk?

“Ook getest op mensen” lanceerde op Eén de “penis-enquête”. Zowel mannen als vrouwen konden aan de bevraging deelnemen en de nodige maten en gewichten van zichzelf of hun echtgenoot (anoniem) doorgeven. Ruim 53.000 mensen hadden dit gedaan.

Mannen geven aan dat de lengte van hun orgaan in erectie gemiddeld op 15,4 centimeter ligt. Vrouwen die hun man met een meetlat inspecteerden, houden het bij 14,5 centimeter.

Dat laatste cijfer leunt het dichtste bij de waarheid aan. “De penis van de Vlaamse man meet gemiddeld 14 centimeter in erectie”, verduidelijkte Hubert Claes, een uroloog verbonden aan het UZ Leuven. “De meeste mannen hebben een penis tussen de 12 en de 15 centimeter in erectie. Dat is volstrekt normaal.”

89 procent van alle vrouwen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, is tevreden met de lengte van de penis van hun partner. Bij de mannen is 83 procent blij met de omvang van zijn beste vriend.

Voorts blijkt dat minderjarige jongens en meisjes denken dat een penis van een volwassen man in erectie 15,4 centimeter hoort te zijn. Mogelijk is deze overschatting een gevolg van allerlei externe invloeden zoals het internet.

Bron : https://www.indy100.com/article/the-breast-and-penis-size-maps-of-the-worldand-other-curious-maps–ZyllSZwoCYe

Bronnen

https://www.indy100.com/article/the-disappointing-thing-most-men-think-about-the-size-of-their-penis–b1lrXb1vIZ

http://www.seksualiteit.be/seks/lichaam/de-grootte-van-de-penis

http://wibnet.nl/mens/lichaam/de-penis-een-overzicht-van-het-formaat-wereldwijd

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2222162

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge