Meer oudere papa’s in deze tijd

Oudere vaders hebben meer kans op een dochter én kinderen met stoornissen
Meer mannen laten zich momenteel steriliseren

Bron pixabay.com

Vroeger begon men redelijk snel aan kinderen, maar de huidige trend is dat zowel mannen als vrouwen hun kinderwens wat uitstellen. Er zijn vooral economische verklaringen. Beiden gaan werken en na lange studies wil men eerst nog wat van het leven genieten, wat sparen en wat van elkaar genieten vooraleer men aan kinderen denkt. Maar ook de hertrouwers kiezen vaak op latere leeftijd nog voor een kind met hun nieuwe partner.

Zo blijkt dat 16% van de kinderen die in 2015 geboren werd, een vader had die veertig jaar of ouder was, waar dat in 1995 amper 10% was.

Ook het aantal vijftigplus vaders steeg de afgelopen twintig jaar: van 0,8% in 1995 tot 1,5% in 2015.

De vergrijzing raakt inmiddels zelfs het vaderschap. Steeds meer mannen worden op hogere leeftijd vader, blijkt uit cijfers van het CBS

1 op de 20 Belgische vaders is 45 jaar oud bij de geboorte van een van hun kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Waar er vijftien jaar geleden bijna 3.000 Belgische vaders ouder dan 45 waren bij de geboorte van een van hun kinderen, is dat aantal meer dan verdubbeld.

Steeds meer mannen kiezen ervoor om op een latere leeftijd nog vader te worden. In 2000 waren 2.808 vaders of 2,5% van het totale aantal vaders, ouder dan 45 bij de geboorte van hun kind. In 2013 was dit aantal al gestegen tot 6.430 of 5,4% van het aantal vaders. Uit de cijfers is niet duidelijk of het gaat om mannen die voor de eerste keer vader worden of mannen die op oudere leeftijd nog kinderen krijgen.

Verklaringen

Volgens Inge Pasteels, onderzoekster aan de PXL Hogeschool, zijn er een aantal mogelijke verklaringen voor de stijging van de mannen die op latere leeftijd nog vader worden. “Eerst en vooral zien we dat het relatieleven op zich later op gang komt. Mannen blijven langer in hotel mama hangen. In de jaren ’50 van de vorige eeuw woonde 70 procent van de 24-jarige mannen voor de eerste keer samen in een relatie. 30 jaar later, in de jaren ’80 was dat percentage gedaald tot 30 procent.”

Daarnaast ziet Pasteels ook een verklaring in het aantal gebroken relaties. Het is niet duidelijk hoeveel van de 45-plus papa’s deel uitmaken van een nieuw samengesteld gezin. Maar omdat het aantal nieuw samengestelde gezinnen toeneemt, kan dat wel een van de verklaringen voor de oudere vaders zijn.

In Nederland ziet men hetzelfde fenomeen : De trend is een gevolg van het langer uitstellen van de partnerkeuze, denkt hoogleraar sociale demografie van de UvA Jan Latten. “Zowel mannen als vrouwen binden zich minder snel. Het zoekproces duurt langer en is een vorm van trial and error.” Latten wijst op cijfers van het CBS waaruit onlangs bleek dat steeds meer vrouwen op 40-jarige leeftijd al een relatiebreuk achter de rug hebben.

“Bij het herpartneren zien we vaak een leeftijdsverschil tussen de partners. 28 procent van de mannen herpartneren met een vrouw die meer dan zeven jaar jonger is. Omgekeerd zien we dat 10% van de vrouwen een nieuwe relatie aangaan met een man die meer dan tien jaar ouder is”, aldus Pasteels. “Als die vrouwen een kind krijgen, is de vader logischerwijs al wat ouder.”

Oudere vaders zien kinderen vaak in een ander perspectie.  Als ze met hun tweede of derde partner vader worden, is het niet meer zo nieuw en maken ze zich minder zorgen. Ze hebben het immers al eens meegemaakt. Levenservaring kan hier heel behulpzaam zijn.

Soms komen ouders ouder dan 45 in de positie van ouder én grootouder terecht. Want hun eerste kinderen zijn vaak zelf al jonge ouders. Dat kan aanleiding geven tot verwarring bij hun eigen kinderen.

Ook moeders beginnen later

De evolutie over de jaren heen is significant, maar er is ook een relatie met de leeftijd van de moeder. Ook die is over de jaren heen gestegen. Terwijl moeders in 2000 gemiddeld nog maar 29,2 jaar oud waren, is dat dertien jaar later 30,3. Ook vaders worden gemiddeld een jaar later vader. Ze waren gemiddeld 32,1 jaar oud toen ze papa werden in 2000, tegenover 33,6 in 2013.

Tegelijk met het aantal oude vaders steeg de afgelopen jaren overigens ook het aantal jonge vaders. Vooral in de leeftijdcategorie 25 tot 30 jaar is die groei te zien: van 15,7% in 2005 tot 17,9% in 2015. De gemiddelde leeftijd van vaders groeide de afgelopen tien jaar daarom nauwelijks en ligt op 34 jaar. Dat is wel één jaar hoger dan in 1995

Bronnen

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2837156

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/06/steeds-meer-mannen-worden-op-hogere-leeftijd-vader-a1535223

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge