Mooie mensen presteren minder op het werk?

Gelukkig zijn is niet alles in het leven
Seksualiteit van heteroseksuele vrouwen meer complex dan voorheen gedacht

Waarom is de fysieke aantrekkelijkheid zo overheersend en wordt er zoveel belang in de

Photo by Jan Kopřiva

samenleving aan gehecht? Waarom worden aantrekkelijkere personen meer uitverkozen? Is aantrekkelijkheid voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. In dit onderdeel zochten we naar verklaringen voor het fenomeen.

We stuitten op verschillende theorieën. Schoonheid is een cultureel en universeel bepaald verschijnsel volgens sommigen. Via sprookjes, films, reclame, tijdschriften worden we geconfronteerd met mooie mensen. Deze modellen bepalen voor een groot deel het ideaal. Maar ook de omgeving speelt een grote rol. Als niemand in je vriendenkring het heersende ideaal volgt, dan kunnen de media tonen wat ze willen. Het is eerder omdat je mensen in je omgeving alles ziet navolgen, dat je je verplicht voelt om mee te doen. Dat zie je ook aan de typische jongerenrages.

Ze worden gelanceerd in de media, maar dan nemen bepaalde groepen ze over en gaan ze een eigen leven leiden binnen de samenleving. Het is m.a.w. de culturele ontwikkeling van onze samenleving die het aantrekkelijke uiterlijk zo belangrijk heeft gemaakt. Verder spelen socialisatieprocessen in de opvoeding een rol.

Onderzoek naar opvoedingsprocessen bevestigt dat een kind op een subtiele manier al op jonge leeftijd vooroordelen aanleert in het voordeel van aantrekkelijke mensen. Anderzijds leren we ook mooi te associëren met goed en lelijk met slecht. Dan weet je dat dit niet altijd even leuk is. Nu is er ook wetenschappelijk bewijs dat mooie mensen het niet altijd even gemakkelijk hebben.

Wetenschappers in Londen hebben een studie gepubliceerd over hoe knappe mannen worden ontvangen op het werk. De onderzoekers toonden foto’s van zowel attractieve als minder knappe mensen aan bedrijven die werkkrachten zochten. Wat bleek? Knap zijn was niet altijd een pluspunt, integendeel zelfs.

 

Knappe vrouwen worden intelligenter gevonden, verdienen meer, en zijn vaak gelukkiger dan hun minder aantrekkelijke seksegenoten. Toch heeft een aantrekkelijk gezicht ook nadelen.

Een mooi uiterlijk willen we allemaal wel. Toch hebben vrouwen er niet altijd profijt van als ze gaan solliciteren, concluderen onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit in Israel. Mooie vrouwen die een foto meesturen bij hun CV worden minder vaak uitgenodigd op gesprek dan normaal uitziende vrouwen, of cv’s zonder foto. Opmerkelijk genoeg is dit effect bij knappe mannen precies omgekeerd.

De onderzoekers stuurden 5.312 cv’s naar 2.656 vacatures. Elke vacature kreeg twee identieke cv’s. Het ene cv bevatte geen foto, en het andere cv bevatte een foto van ofwel een knappe man of vrouw, ofwel een gemiddeld uitziende man of vrouw.

Wat bleek? Aantrekkelijke mannen konden in hun handjes wrijven. Ze werden veel vaker uitgenodigd op sollicitatiegesprek als ze een foto meestuurden van hun knappe kop. Bij vrouwen daarentegen werkte een mooi uiterlijk in hun nadeel. De beauty’s werden duidelijk minder vaak uitgenodigd op gesprek dan de gemiddeld uitziende vrouwen, of de cv’s zonder foto’s.

Hoe banaal het ook klinkt, de onderzoekers vermoeden dat vrouwelijke jaloezie aan dit effect ten grondslag ligt. ‘Sommige vrouwen zijn jaloers op de knappere sollicitanten, en ‘straffen’ deze vrouwen voor hun schoonheid door ze geen kans te geven op een nieuwe baan.

Veel werkgevers gaan er (vaak ten onrechte) vanuit dat mensen die veel aandacht besteden aan het uiterlijk, minder goed presteren op het werk omdat ze zo met zichzelf bezig zijn.

Ook in de liefdeswereld zijn knappe mensen benadeeld. Een andere studie toont aan dat mannen die iets zwaarder en ruwer zijn, meer in de smaak vallen bij het andere geslacht.

Mooie vrouwen hebben een hoop voordelen in de maatschappij, maar een hoop mensen vergissen zich als ze denken dat het dat zij het een stuk makkelijker hebben dan een normale vrouw, dit is zeker niet waar.

Mooie vrouwen zijn minder toegankelijk voor mannen. Mensen beoordelen je altijd op je uiterlijk, wanneer mannnen een mooie vrouw zin, gaan de radartjes aan het werk en de volgende gedachten komen op:

Deze vrouw moet wel een man of vriend hebben, het is onmogelijk dat zij nog single is en anders moet er wel een hele goede reden voor zijn.
Deze vrouw is veel te mooi voor een man als mij, zij kan vast iedereen krijgen die ze wilt.
Deze vrouw is te oppervlakkig, er zit weinig diepgang in en uiterlijk is het belangrijkst voor haar.
Deze vrouw die heb je nooit voor jezelf, zij heeft vast aan elke vinger 10 mannen.

Bronnen

https://phys.org/news/2019-09-beautiful-people-dont-workplace.html

http://www.zita.be/lifestyle/4046733_mooie-mensen-presteren-minder-op-het-werk.html

https://plazilla.com/page/4295065889/de-nadelen-om-een-mooie-vrouw-te-zijn

http://www.faqt.nl/recent/het-nadeel-van-mooi-zijn/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge