Ochtend- of avondmens

Vlees eten verhoogt de seksuele motivatie van mannen
Hoe lang duurt seks/zou seks moeten duren?

Free-Photos / Pixabay

Sta je liever vroeg op met de leeuwerik of blijf je laat op met de uil? Uw voorkeur blijkt deels te worden bepaald door uw genen. Een genetische studie van bijna 700.000 mensen uitgevoerd door Samuel Edward Jones van de University of Exeter heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de genetica van het zogenaamde chronotype – onze voorkeur om vroeg op te staan dan wel lang te blijven slapen – en hoe dit onze mentale en fysieke gezondheid beïnvloedt.

Iedereen kan zich wel ergens situeren op de klokcurve tussen degenen die vroeg opstaan en vroeg gaan slapen en degenen die laat gaan slapen en dan ook laat in de ochtend opstaan.  Ons chronotype wordt mede beïnvloed door onze omgeving. Factoren zijn het seizoen,  de breedtegraad en of we in een stedelijk gebied wonen. Mannen hebben meer kans om laat te gaan slapen dan vrouwen en we worden meer leeuwerik als we ouder worden m.a.w. hoe ouder we worden hoe vroeger we opstaan. Studies hebben echter aangetoond dat ergens tussen één vijfde en een half van ons chronotype door onze genen bij de geboorte worden vastgesteld. Tot 2016 was er weinig bekend over wat deze genetische factoren waren.

Met gegevens over 250.000 mensen van 23andMe en 450.000 mensen van de Britse Biobank, analyseerde de onderzoeker hun genen tegen de achtergrondsvraag of zij ‘ochtend’- of’ avond’-mensen waren. Hij vond 351 genetische varianten die bijdragen aan het bepalen van het chronotype van een persoon. .

Onderzoek heeft aangetoond dat avondtypes een verhoogd risico op obesitas, depressie en zelfs type 2-diabetes hebben. Deze nieuw gevonden chronotypevarianten geven meer inzicht of laat gaan slapen en later opstaan ​​hier direct verantwoordelijk voor zijn.

Hoe onze genen onze lichaamsklok beïnvloeden

Je lichaamsklok houdt niet alleen de tijd aan, maar functioneert ook als een interne planner. Het vertelt je lichaam wanneer je actief moet zijn, wanneer je honger moet hebben en wanneer je belangrijke hormonen moet vrijmaken. Het belangrijkste is dat de klok van je lichaam aangeeft wanneer je moe bent en dus wanneer je moet slapen.

Sommige genetische varianten die Jones identificeerde hoorden bij de genen die verantwoordelijk zijn voor de correcte werking van de lichaamsklok. Dit suggereert dat sommige verschillen tussen leeuweriken en uilen kunnen worden toegeschreven aan kleine verschillen in de klok zelf. Het kan eerdere bevindingen verklaren dat uilen klokken hebben die langzamer lopen dan leeuweriken.

Hoewel de lichaamsklok kan werken zonder externe interferentie, loopt deze bij mensen iets langer dan de 24-urige dag. Om synchroon te blijven met de dag-nachtcyclus, ontvangt het signalen van de omgeving via het lichaam, van waargenomen niveaus van temperatuur en licht. Hiermee kan de klok elke dag worden gecorrigeerd.

Sommige van de genetische varianten die Jones vond, waren  genen die belangrijk zijn in het netvlies, meer specifiek het deel van het oog dat licht dat door de oogbol gefocust is, omzet in signalen voor communicatie met de hersenen. In een experiment waarin het effect van nachtelijk kunstlicht op mensen werd onderzocht, toonden onderzoekers aan dat de lichaamsklokken van uilen meer werden vertraagd dan leeuweriken. Dit kan erop duiden dat het netvlies van uilen minder effectief is in het detecteren en communiceren van lichtniveaus, wat resulteert in een slechter synchroniseren van hun inwendige klok.

Veel andere varianten die Jones identificeerde waren ook terug ter vinden in genetische studies naar andere kenmerken of stoornissen. Deze omvatten varianten die van invloed zijn op het insulinegehalte, de eetlust en de snelheid waarmee de lever nicotine afbreekt – een bekend stimulerend middel in sigaretten. Er is meer werk nodig om te begrijpen of deze varianten  beïnvloed worden door de inwendige lichaamsklok of  andere verschillende gedragsmechanismen.

Het blootleggen van de genetica van chronotype biedt tools om de oorzakelijke impact te onderzoeken van vroeg of laat opstaan ​​op iemands ziekterisico, zonder geplaagd te worden door de effecten van gedeelde factoren zoals levensstijl en omgeving.

Jones toont aan de laat opblijvers en laat slapers (uilen), in tegenstelling tot degenen die vroeg gaan slapen en vroeg opstaan (leeuweriken) een lager niveau van welzijn hebben en dat je meer kans hebt om te lijden aan schizofrenie en depressie over je leven. Een mogelijke verklaring hiervoor is de grotere hoeveelheid sociale jetlag onder de uilen.

Om zich aan standaard werkpatronen te conformeren, kunnen uilen gedwongen worden om meer tegen hun lichaamsklok te vechten dan leeuweriken en op vrije (niet-werk) dagen te compenseren door later te slapen. Er wordt aangenomen dat het vechten tegen je natuurlijke klok je meer vatbaar maakt voor ziekte, hoewel er meer onderzoek nodig is om te begrijpen waarom dit het geval is.

Maar het is niet allemaal slecht nieuws voor de uilen. Hoewel eerdere studies een verband tussen uilen en een hoger risico op diabetes type 2 en obesitas lieten zien, vond Jones geen causaal bewijs hiervan, ondanks het feit dat hij gegevens analyseerde van bijna 700.000 mensen. Leefstijlfactoren die van invloed zijn op zowel het chronotype als het risico op obesitas en diabetes verklaren waarschijnlijk dit gebrek aan een causaal verband. In toekomstige studies zal men deze hypothese moeten testen en sterker bewijs zoeken voor deze bevindingen.

Bronnen

http://theconversation.com/morning-or-night-person-it-depends-on-many-more-genes-than-we-thought-110256

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge