Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire

Fnuiken stress en burnout ons seksleven ?
Mannen en vrouwen begrijpen elkaar niet volgens onderzoek

Ervaart u wel eens problemen in het seksueel functioneren en zou u willen meewerken aan een onderzoek dat mogelijk kan bijdragen aan een verbeterde behandeling van zulke problemen? Dan zijn wij op zoek naar u!

knowledge, book, library

DariuszSankowski (CC0), Pixabay

In Portugal werd een vragenlijst ontwikkeld die onderliggende factoren van seksuele problemen in kaart probeert te brengen. Een beter begrip van de onderliggende factoren zou namelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van een eventuele behandeling.

Deze Portugese vragenlijst zou ook in Nederland goed gebruikt kunnen worden, maar daarvoor moet deze eerst vertaald worden om vervolgens te bepalen of de vragenlijst de juiste dingen meet en dus op een goede manier ingezet kan worden bij een behandeling. De Open Universiteit doet in samenwerking met MuCeS (Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie ) onderzoek naar deze vertaalde vragenlijst. MuCeS is de initiatiefnemer van het onderzoek en is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van vragen en problemen op het gebied van seksualiteit.
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar heteroseksuele mannen en vrouwen (vanaf 18 jaar) die wel eens problemen in het seksueel functioneren ervaren en bereid zijn online een vragenlijst in te vullen. Maar ook mensen die deze problemen niet ervaren mogen meedoen!

Het onderzoek is een samenstelling van 5 vragenlijsten waarin vragen worden gesteld over het seksuele functioneren, tevredenheid over uw seksleven, emoties die een rol spelen bij ziektes en naar veerkracht bij gebeurtenissen. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Het kan zijn dat u na 4 weken wordt uitgenodigd om 1 vragenlijst nog een keer in te vullen, dit kost u ongeveer 5-10 minuten. Mocht u toch niet meer willen deelnemen dan kunt u tijdens het invullen op ieder moment stoppen met het invullen van de vragen. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem. Meer informatie over het onderzoek en deelname vindt u via de volgende link.
http://145.20.132.64/relatieonderzoek

Via deze link kunt u zich, nadat u alle informatie heeft gelezen, tevens aanmelden om aan het onderzoek deel te nemen. Dit doet u door een toestemmingsformulier in te vullen en een emailadres op te geven. Dit emailadres wordt gebruikt om een link naar een webpagina van het onderzoek toe te zenden waar u een anoniem gast-account wordt toegewezen. Ook kunt u hier een eigen wachtwoord aanmaken. Hierna krijgt u toegang tot de vragenlijsten.

Ellen Martens

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge