Ongewenst intrusief gedrag bij ex – partners

Deense asielzoekers moeten verplicht sekscursussen volgen omtrent wederzijdse toestemming tot hebben van seks
Inname van testosteron supplementen op middelbare leeftijd gevaarlijk

Bron www.yourtango.com

Ongewenst intrusief gedrag is een fenomeen dat vooral onder ex-partners relatief vaak voorkomt en in bepaalde gevallen kan escaleren tot ernstigere vormen.

Aangezien onderzoek naar dergelijk gedrag in het verleden echter doorgaans cross-sectioneel van aard was, beoogde deze masterproef aan de hand van een follow-up vragenlijstonderzoek de evolutie van dit gedrag te beschrijven en te verklaren.
Daartoe werd een representatieve steekproef van 432 ex-partners op drie meetmomenten, telkens met een interval van ongeveer zes maanden, bevraagd naar de mate waarin men ongewenst intrusief gedrag stelde ten opzichte van de ex-partner.

Bovendien werden op het eerste meetmoment factoren bevraagd die uit voorgaand onderzoek blijken bij te dragen aan het stellen van dit gedrag, namelijk initiatorstatus, hechtingsangst, hechtingsvermijding, negatieve emotionaliteit omtrent de scheiding, relatietevredenheid, kwaliteit van relatiealternatieven, relatie-investering en betrokkenheid in de relatie.

De resultaten lieten zien dat zowel het aantal personen dat ongewenst intrusief gedrag stelde als het gemiddelde aantal gestelde gedragingen daalden over de tijd heen.

Deze evolutie was enkel gerelateerd aan de mate van ervaren negatieve emotionaliteit omtrent de scheiding, in die zin dat ex-partners die meer negatief affect ervoeren op het eerste meetmoment vaker ongewenst intrusief gedrag stelden op langere termijn (van zes maanden tot één jaar na scheiding).

De andere predictoren waren niet significant gerelateerd aan de evolutie van het gedrag. Deze studie vormt één van de eerste longitudinale onderzoeken naar ongewenst intrusief gedrag en leidt tot een beter begrip van de causale factoren ervan.

Bronnen en volledig onderzoek

Thibaut Demeyere UGent Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master of Science in de Psychologie, afstudeerrichting Klinische Psychologie 2013-2014

Lees hier het volledige rapport

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge