Ook aanstaande vaders lijden aan stemmingswisselingen

Seksonderzoek van de afgelopen 50 jaar
Regelmatig seks hebben is nodig om zwanger te kunnen worden.

Photo by The Honest Company

Onderzoek onder Canadese mannen suggereert dat niet alleen vrouwen voorafgaand aan de geboorte van hun kind babyblues hebben.

Aanstaande vaders lopen ook het risico dat ze stemmingswisselingen ervaren vlak voor een geboorte.

De overgang naar ouderschap kan een moeilijke levensgebeurtenis zijn. Het heeft invloed op zowel ouders als op de ontwikkeling op lange termijn van het kind. Terwijl „de de babyblues“ van de moeder wijd zijn onderzocht, is weinig onderzoek geleid naar prenatale vaderlijke depressie.

Een team van het Onderzoekinstituut van het University Center of Health McGill werpt licht op de geestelijke gezondheid van vaders door een studie te publiceren omtrent het overwicht van prenatale depressiesymptomen onder Canadese mensen. De bevindingen tonen aan dat een significant aantal aanstaande vaders depressie tijdens de zwangerschap van hun partner ervaart. Dit kan belangrijke klinische implicaties voor depressieonderzoek en vroegpreventieinspanningen ten opzichte vann verwachtende vaders hebben.

De onderzoekers verzamelden mannen die op het punt stonden om vader te worden: hun partners bevonden zich in het derde trimester van de zwangerschap. De mannen moesten een online vragenlijst invullen waarin onder meer stemming, fysieke activiteit, financiële zorgen en de kwaliteit van slapen aan bod kwamen.

Uit het onderzoek – uitgevoerd onder 622 mannen – blijkt dat maar liefst 13,3 procent van de mannen die vader werden last hadden van symptomen van depressie en stemmingswisselingen. Het goede nieuws is dat de meeste factoren die de kans op depressie bij aanstaande vaders vergroten, wel te behandelen zijn. Zo bleken mannen die moeite hadden met slapen een grotere kans te hebben op depressie. “Dat zijn belangrijke signalen, omdat sommige van deze factoren na de geboorte van het kind erger kunnen worden: in de eerste jaren zul je slaap inleveren,” stelt onderzoeker Deborah Da Costa. Ze wijst erop dat een depressie voorafgaand aan de geboorte de kans op een postnatale depressie vergroot en dat het daarom zaak is dat een depressie zo snel mogelijk wordt behandeld.

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de babyblues van vrouwen, is er maar weinig aandacht voor de mentale toestand van aanstaande vaders.  Dit verdient ook aandacht in toekomstig onderzoek.

„Wij weten dat de prenatale depressie de sterkste voorspeller is voor postnatale depressie. Als we aanstaande vaders tijdig kunnen onderzoeken en depressies vaststellen kunnen we ook de risico’s op postpartum depressie of risico op de voortzetting van depressie verminderen” aldus de onderzoekster

Bronnen

http://www.scientias.nl/ook-aanstaande-vader-heeft-last-van-babyblues/

https://www.news-medical.net/news/20151006/82/Dutch.aspx

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge