Overdracht van drugs en medicijnen via sperma?

Betalen voor seks in de VS
Pilgebruik werd beïnvloed door katholicisme.
Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

1866946 / Pixabay

Een vraag die vaak gesteld wordt is of is of drugs of medicijnen door sperma van de ene seksuele partner naar de andere kunnen worden overgebracht.
“Mijn vriend neemt momenteel prednison, waarvoor ik allergisch ben. Zal deze steroïde via zijn sperma naar mijn lichaam komen? ” “Ik ben een herstellende verslaafde. Mijn vraag is of mijn man die nog steeds methadon gebruikt, die chemicaliën kan overgedragen via vaginale seks? ” “Mijn man neemt sterke medicijnen. Hij neemt elke dag een hoge dosis cyclosporine. Ik ben momenteel zwanger. Denk je dat het sperma, dat uren achterblijft in mij, een groot effect op me heeft? Moeten we voorzorgsmaatregelen nemen? ”

Justin Lehmiller deed onderzoek hiernaar. Zijn conclusie is dat medicijnen en drugs inderdaad in hun sperma verschijnen. Echter wetenschappers zijn van mening dat het niet waarschijnlijk is dat een chemische overdracht die kan plaatsvinden door penis-vaginale geslachtsgemeenschap “kwantitatief belangrijk” is. Er is weinig bekend over het overdrachtspotentieel door andere seksuele activiteiten (bijv. orale seks, anale seks), dus helemaal sluitend is dit voorlopige antwoord niet.

Als drugstransmissie door sperma een groot of algemeen probleem is, zouden we waarschijnlijk effecten zien op het ontwikkelen van foetussen in gevallen waarin zwangere vrouwen onbeschermde seks hebben met een mannelijke partner die drugs gebruikt waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor een zich ontwikkelende foetus; dat is echter niet wat de gegevens laten zien.

In een studie vonden onderzoekers bijvoorbeeld geen verschil in de waarschijnlijkheid van ongunstige zwangerschapsuitkomsten, ongeacht of de mannelijke partner dergelijke medicijnen al dan niet rond de conceptie opnam. Evenzo vonden onderzoekers in een experimenteel dieronderzoek dat er geen “biologisch zinvol blootstellingsrisico” was van medicatie via sperma.

Lehmiller nam een medische casestudy uit de jaren 80 onder de loep die suggereerde dat er een belangrijke overdracht van penicilline mogelijk was naar een vrouw die allergisch was voor dit medicijn.

Dit is een rapport over één enkele patiënt en Lehmiller vond geen aanvullend onderzoek dat dit idee ondersteunt, dus het is moeilijk om te weten wat het ervan is.

Maar het suggereert de mogelijkheid dat er mogelijk een zeldzame combinatie van factoren zou kunnen zijn die zouden kunnen resulteren in bijwerkingen van medicatieoverdracht. Als een man bijvoorbeeld een hoge dosis van een specifiek medicijn neemt,en bovendien bovengemiddelde hoeveelheden sperma produceert en onbeschermde seks heeft met een partner die zeer gevoelig is voor dat medicijn kan er mogelijk een impact zijn.

Uit het (beperkte) onderzoek dat tot nu toe is gedaan, blijkt niet dat er een verhoogde kans is op aangeboren afwijkingen bij het kind na medicijngebruik door de vader. Zelfs bij middelen die wel een nadelig effect hebben op sperma wordt er bij spontane zwangerschappen geen verhoogde kans op afwijkingen gezien. Kunnen medicijnen die de man tijdens de zwangerschap gebruikt bij de foetus komen? Van enkele middelen weet men dat ze in kleine hoeveelheden in het sperma terechtkomen. Bij seksueel contact tijdens de zwangerschap zou dan overdracht kunnen plaatsvinden. Echter, de hoeveelheid medicatie die in sperma terecht kan komen, is zo minimaal dat daarvan geen effect wordt verwacht.

Nogmaals, dit is een gebied waar  zeker meer onderzoek naar zou kunnen gebeuren. Dat gezegd hebbende, is het beste antwoord dat men kan geven op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek is dat medicatieoverdracht via sperma in de overgrote meerderheid van de gevallen waarschijnlijk geen probleem is; er kunnen echter enkele zeldzame gevallen zijn waarin het een probleem zou kunnen zijn. Zeker in het geval van orale seks waarbij de vrouw/man sperma inslikt, kan er zich een probleem vormen. Als men zich zorgen maakt, kan men best een arts raadplegen of voor alle veiligheid een condoom gebruiken.

Het gebruik van diverse medicijnen kan wel invloed hebben op de spermaproduktie. Meestal gaat het om een tijdelijke vermindering van de zaadcelkwaliteit en herstelt de zaadbalfunctie na het staken van het medicijngebruik. Het is dan ook belangrijk voor de beoordeling van het sperma om te weten of geneesmiddelen worden gebruikt, dit dient vermeld te worden op het uitslagformulier bij onderzoek naar spermakwaliteit.

[1] Klemmt, L., & Scialli, A. R. (2005). The transport of chemicals in semen. Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology74(2), 119-131.

[2] Weber-Schoendorfer, C., Hoeltzenbein, M., Wacker, E., Meister, R., & Schaefer, C. (2013). No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study. Rheumatology, ket390.

[3] Breslin, W. J., Hilbish, K. G., Page, T. J., & Coutant, D. E. (2014). Assessment of fetal exposure risk following seminal excretion of a therapeutic IgG4 (T-IgG4) monoclonal antibody using a rabbit model. Reproductive Toxicology48, 124-131.

[4] Green, R. L., & Green, M. A. (1985). Postcoital urticaria in a penicillin-sensitive patient: possible seminal transfer of penicillin. JAMA254(4), 531-531.

Bron

https://www.lehmiller.com/blog/2019/1/9/can-medications-and-drugs-be-transferred-through-semen

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Ook interessant om te lezen!