Panda’s zingen voor elkaar tijdens seks

Waarom sturen mannen dickpics (afbeeldingen van hun penis)
Zoöfilie komt weinig voor maar is toch een onderschat probleem

Bron www.pixabay.com

Onder mensen zijn er allerlei paringsrituelen zoals een partner die je verrast met een romantische date of een cadeau. Maar er is misschien een goedkopere optie en die wordt ons gesuggereerd door panda’s. Een studie heeft aangetoond dat panda’s voor elkaar zingen voor en tijdens de seks. Je hebt waarschijnlijk gehoord van mannelijke krekels die “zingen” om vrouwtjes te lokken, maar ook panda’s?

Op 31 oktober 2018 publiceerden wetenschappers uit China en de Verenigde Staten hun studieresultaten in Royal Society Open Science. Hun doel was om te zien of de verschillende vocale geluiden die de panda’s maakten tijdens het paren hun paargedrag beïnvloedden. Met andere woorden, hebben de geluiden geleid tot succesvolle seksuele ontmoetingen?

Voor de studie hebben ze gedurende twee jaar 23 volwassen seksuel actieve reuzenpanda’s onderzocht, tijdens het fokseizoen 2016 en 2018 in Sichuan, China. De panda’s werden in open ruimten geplaatst met een binnenruimte en de omheiningen vormden een grote cirkel, zodat de panda’s tussen pennen konden bewegen om te paren. Vervolgens observeerden de onderzoekers hen en beluisterden hun serenades.

De resultaten onthulden dat het voorkomen van verschillende panda-vocalisaties en akoestische variaties binnen deze oproepen voorspellend was voor succesvolle ontmoetingen die leiden tot copulatie, in tegenstelling tot niet-succesvolle ontmoetingen  aldus de onderzoekers. Bovendien werden belangrijke verschillen gedetecteerd tussen vocalisaties geproduceerd tijdens en vlak voor de copulatie. De onderzoekers verklaarden dat ze beter wilden begrijpen hoe vocale signalering in de nabijheid de reproductie beïnvloedt. Dit is bijzonder fascinerend omdat panda’s asociaal en een instandhouding-afhankelijk soort zijn – d.w.z. ze zijn afhankelijk van pogingen om te voorkomen dat ze uitsterven.

De onderzoekers ontdekten dat de panda’s niet alleen vóór seks zongen, maar ook tijdens seks, en dat het een noodzakelijke stap was om seksueel samen te komen. Het zingen hielp hen ook gedragssynchronisatie te bereiken, oftewel fysiek op tijd bij elkaar blijven. Dus, terwijl mensen er misschien de voorkeur aan geven om met rozen of chocolaatjes te worden uitgenodigd om te daten, geven panda’s de voorkeur aan het zingen en gebruiken van verschillende vocale intonaties. Voor de studie werden de vocalisaties van de panda’s vervolgens opnieuw in het laboratorium geanalyseerd en er werden veel verschillende geluiden ontdekt.

Meestal zijn de panda’s solitaire zoogdieren en leven ze in afgelegen bergachtige streken in Centraal-China en vermijden ze andere soortgenoten – leden van dezelfde soort – tenzij het broedseizoen is. Dus om een partner te vinden om te paren, communiceren ze vocaal en ze gebruiken hun reukvermogen, maar ook vocalisaties om elkaar te versieren, de laatste vooral tijdens het broedseizoen.

De onderzoekers ontdekten dat vrouwelijke reuzenpanda’s hoge tonen produceren, als het ware tsjilpen en dat uitsluitend doen tijdens hun bronstige periode. Pandawijfjes zijn slechts twee dagen tot vier dagen bronstig en vatbaar voor bevruchting. Het studieartikel stelt dat tjilpen niet gebruikelijk is bij de mannetjes, maar van beide geslachten is wel bekend dat ze blaffen, kreunen, brullen, grommen en piepen wanneer ze met anderen omgaan. Sommige geluiden kunnen zelfs aangeven dat seks gewelddadig kan worden, en daarom suggereert de studie  dat de verzorgers van de dieren de verschillende vocalisaties best goed leren kennen. Het is ook belangrijk dat zorgverleners bekend zijn met de verschillende geluiden, aangezien een ander onderzoek dat de onderzoekers aanhaalden, vond dat sommige geluiden de kans op conceptie meer maximaliseren dan andere.

Wat dit betekent voor de wetenschap

De studie toonde ook aan dat hun onderzoek nuttig zou kunnen zijn voor fokprogramma’s, omdat er momenteel niet veel bekend is over “hoe vocale signalen van zoogdieren worden gebruikt om gedragssynchronisatie te bereiken in de aanloop naar copulatie.” De reuzepanda’s zijn  een bedreigde soort, dus monitoren en begrijpen hoe zij paren kunnen helpen de soort in stand te houden. Maar als bovendien meer dieren op deze manier worden bestudeerd, zou misschien ontdekt kunnen worden dat misschien ook andere zoogdieren voor seks zingen en zo de soort in stand houden.

Bronnen

Natalia Lusinski https://www.bustle.com/p/pandas-sing-to-each-other-before-during-sex-a-new-study-finds-13084497

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge