Pilgebruik werd beïnvloed door katholicisme.

Overdracht van drugs en medicijnen via sperma?
Hoe het beschadigde sperma van mannen een belangrijke rol kan spelen bij herhaalde miskramen
Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

GabiSanda / Pixabay

De manier waarop vrouwen werden geadviseerd om de gecombineerde anticonceptiepil de afgelopen 60 jaar te gebruiken, verhoogt onnodig de kans om het verkeerd in te nemen, waardoor ze toch het risico lopen op ongeplande zwangerschap schrijft Susan Walker, senior lecturer in Sexual Health, Anglia Ruskin University. En deze verre van ideale situatie is het resultaat van een cosmetische gril van pilontwerp, gebaseerd op een lange historische context.

Dit komt omdat standaard gecombineerde orale anticonceptiepillen – zoals Microgynon, Rigevidon of Marvelon – ontworpen zijn om gedurende 21 dagen te worden ingenomen, gevolgd door een zevendaagse pauze, gedurende welke tijd de vrouw de pil niet neemt en vaginale bloeding optreedt. Vrouwen die pil nemen, hebben daarom elke maand een menstruatie die op een normale menstruatie lijkt, wat overeen komt met een volledige “periode”.

Maar deze “periode” is verre van noodzakelijk. Carl Djerassi, de ‘vader van de pil’, merkte op dat de zevendaagse pauze, en de resulterende onttrekkingsbloeding, in de pil werd ontworpen in de late jaren 50 in een poging om het Vaticaan te overtuigen om de nieuwe vorm van anticonceptie te aanvaarden, als een verlengstuk van de natuurlijke menstruatiecyclus.

Zoals bekend is dit niet gelukt: paus Paulus VI verbood kunstmatige anticonceptie. Desondanks is de zevendaagse pauze als onderdeel van de gecombineerde orale anticonceptiepil gebleven.

Dit is een probleem. De zevendaagse pauze is een risico dat het risico op zwangerschap tijdens het gebruik van de pil kan verhogen. Dit komt omdat het niveau van contraceptieve hormonen in het lichaam de cruciale factor is bij het uitschakelen van de ovulatie, zonder welke geen zwangerschap kan plaatsvinden. Het duurt ongeveer zeven dagelijkse doses anticonceptiepil om voldoende niveaus te bereiken om de eierstokken uit te schakelen. Maar de zevendaagse pauze zorgt ervoor dat deze niveaus weer kunnen dalen. Als het nemen van de pil niet wordt hervat tegen de negende dag na het stoppen, zal toch een eisprong plaatsvinden.

Het is onwaarschijnlijk dat het missen van een occasionele pil ervoor zorgt dat de hormoonspiegels dalen tot een niveau dat de eisprong zou riskeren. Maar het nemen van een doelbewuste zevendaagse pauze verlaagt de hormoonspiegels tot een punt waarna verdere gemiste pillen, zowel voor als na de pauze, de eisprong kunnen laten plaatsvinden.

De zevendaagse pauze is daarom een ​​ingebouwd gevaar. Veel vrouwen verlengen per ongeluk hun pilvrije week door te vergeten het volgende pakket op tijd opnieuw te starten of door pillen te missen in de eerste of laatste week van het pakket. De vermindering van hormonen in deze omstandigheden kan leiden tot onverwachte ovulatie en, als de gemeenschap heeft plaatsgevonden, tot zwangerschap. Maar door het pilvrije interval (van zeven tot vier dagen) te verkorten en het aantal keren per jaar dat de vrouw wordt gevraagd een pilvrij interval te krijgen, wordt het risico op onbedoelde ovulatie en dus ongewenste zwangerschap verminderd.

Sommige anticonceptiepillen voorzien een strook van 7 placebopillen die geen werkzame stoffen bevatten, maar het risico is dat als men een dag of meerdere dagen de gewone werkzame pil vergeet, de hele cyclus in de war wordt gestuurd door het innemen van niet werkzame pillen.

Nieuwe patronen van het nemen van pillen

Dientengevolge, verkiezen vele artsen nu verlengde of ononderbroken pilregimes waar drie of meer pakketten van pil opeenvolgend worden genomen en slechts dan heeft een vrouw een week zonder pil, of een verkort interval van de pilvrije periode van vier dagen. Deze minder frequente pauzes zijn voldoende om voortdurende stimulatie van de baarmoederwand te voorkomen, wat ongezonde overgroei van het weefsel kan veroorzaken (endometriale hyperplasie). Ze voorkomen ook ongelegen “doorbraak” -bloeding.

Bron https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1930

Sommige vrouwen gebruiken “tri-cycle” pillen met 30 microgram (standaarddosis) of 20 microgram (lagere dosis) pillen op deze manier, waarbij ze twee of drie pakketten samenvoegen voordat ze een pauze nemen, vaak om de bijwerkingen van hormoonontwenning, zoals migraine, te verminderen . Maar voor meer uitgebreide continue pil-inname wordt het gebruik van pillen met een lagere dosis die 20 microgram oestrogeen bevatten aanbevolen om de verhoogde jaarlijkse dosis oestrogeen te compenseren wanneer minder pauzes worden genomen. Dit komt omdat de totale dosis oestrogeen in de loop van de tijd kan worden geassocieerd met het kleine, maar bekende, verhoogde risico op borstkanker.

Het gebruik van gevestigde anticonceptiepillen op deze manier is “off-license”, wat betekent dat de voorschrijver, niet de fabrikant, de wettelijke verantwoordelijkheid draagt ​​voor schade als gevolg van hun gebruik. Niettemin is uitgebreid of continu gebruik van pillen professioneel aanvaardbaar volgens Susan Walker en worden er nieuwere pillen ontwikkeld en in licentie gegeven door farmaceutische bedrijven die bedoeld zijn om op een langere manier te worden ingenomen, met minder pilvrije intervallen.

@UZ Leuven http://gezondzwangerworden.be/de-menstruele-cyclus-0

Licht of afwezig bloeden

Naast het feit dat er minder kans is op ovulatie, betekenen deze verlengde regimes ook dat een vrouw minder bloedende dagen heeft. Een review vond dat dergelijke regimes zowel veilig als effectief zijn.

Maar veel vrouwen zijn bezorgd dat niet elke maand bloeden schadelijk kan zijn voor hun gezondheid of vruchtbaarheid. Overtuigingen die menstruatiebloed “binnenin opbouwt” als er geen bloeding optreedt of dat het lichaam zichzelf elke maand moet “reinigen” is normaal. Dit kan te wijten zijn aan een misverstand over waarom bloedingen niet voorkomen bij sommige hormonale anticonceptie.

In een natuurlijke menstruatiecyclus bouwt het slijmvlies van de baarmoeder tijdens de eerste helft van de menstruatiecyclus onder invloed van oestrogeen op en bereikt het zijn piekdikte op het moment van de eisprong. Het wordt vervolgens gedurende 14 dagen met progesteron in stand gehouden, waarna als er geen zwangerschap optreedt, het door de opening van de bloedvaten in de baarmoederwand wordt gestoten en de vrouw een menstruatie ervaart.

Bij de meeste anticonceptiemethoden die een tekort aan vaginaal bloedverlies veroorzaken, vermindert de toevoer van continue lage dosis progesteron de verdikking van het slijmvlies aanzienlijk, zodat het niet nodig is om te worden afgestoten. In continue langwerkende methoden zoals de IUS of anticonceptie-injectie, ervaren vrouwen sterk verminderde of geen bloeding, omdat het slijmvlies grotendeels slapend is. Met de gecombineerde orale anticonceptiepil wordt een lichtere bloeding ervaren omdat de dunnere slijmvlieslaag wegvalt als gevolg van het wegnemen van hormonen, niet vanwege de noodzaak om een ​​geprolifereerde slijmvlieswand af te werpen.

Veel vrouwen en meisjes verwelkomen de vermindering van de bloedingdagen en het verminderen van sociale disruptie, en het missen van school- en werkdagen die menstruatie kan veroorzaken. Met de toegenomen erkenning van “periode armoede” en de problemen die sommige vrouwen ondervinden bij het betalen voor menstruatiebescherming zoals maandverband of tampons kunnen kortere bloedingsdagen ook financieel voordeel opleveren.

Uiteindelijk moet de beslissing om te bloeden of niet te bloeden, door individuele vrouwen worden genomen, in overeenstemming met hun levensstijlbehoeften. Het vasthouden aan een 21/7 patroon van het nemen van een pil, dat werd ingesteld om sociale, medische redenen, op grond van traditie of ongegronde gezondheidsproblemen, zou niet langer de standaardpositie moeten zijn met betrekking tot anticonceptiepillen.

Bronnen

http://theconversation.com/contraception-the-way-you-take-the-pill-has-more-to-do-with-the-pope-than-your-health-109392

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Ook interessant om te lezen!