Plaats in bed bepaalt je persoonlijkheid

Waarom blijven we geobsedeerd door een onmogelijke liefde?
Mannen die vroeg vader worden, sterven gemiddeld eerder

Bron unsplash.com


Niet alleen de wijze waarop een stel samen in bed ligt, zegt veel. Ook aan welke zijde van het ledikant men de nacht doorbrengt zegt iets over hem of haar, hoewel het meestal de vrouw is die daarover beslist. Meestal zijn de kaarten na korte tijd in een relatie wel geschud. Zij gaat links, dus hij gaat rechts. Of andersom.

En dat houden ze dan meestal de rest van hun huwelijk vol, ook als er op campings en in hotels geslapen wordt. Maar het is overduidelijk dat zij het bepaalt, vertelt onderzoek……

Letterlijk 9 van de 10 keren maakt de vrouw de keuze. Slechts 1 op de 10 mannen houdt zijn poot stijf, daar waar het gaat aan welke zijde van het ledikant hij wil, blijkt uit Britse cijfers.

Vrouwen prefereren een bepaalde kant van het bed omdat ze niet willen dat hun partner in hun richting ademt of omdat ze het dichtst bij de deur willen liggen om bijvoorbeeld snel naar de kinderen te kunnen lopen als die wenen of omdat ze vroeger willen opstaan omdat ze meer badkamertijd nodig hebben.

Volgens experts gedragen mannen zich zo instinctief om hun vrouw te beschermen in situaties waarin ze zich kwetsbaar voelen. Psychologe Donna Dawson: “Mannen willen van nature hun vrouw beschermen, dat betekent dat ze toelaten dat zij beslist over het territorium in bed. Dames staan er van nature ook meer dan mannen op dat de dingen verlopen zoals zij dat willen. Een heer zal zich makkelijker aanpassen.”

Ander onderzoek heeft toch uitgewezen dat de kant van het bed waar je slaapt, voor een stuk je persoonlijkheid bepaalt.  Of je nu alleen slaapt of iemand naast je hebt, je hebt waarschijnlijk een favoriete kant. En die beïnvloedt niet je ochtendhumeur, maar ook je carrière en je levensvisie……. Zo blijkt uit onderzoek van beddenmaker Sealy UK onder ruim 1000 volwassenen.


Slaap je aan de rechterkant van het bed? Dan heb je vanaf nu een goed excuus tot de koffie knorriger te blijven. Linksslapers maken meer vrienden, vinden hun werk leuker, staan vrolijker uit de veren en staan zelfs positiever in het leven.

Linksslapers staan positiever in het leven en kunnen beter omgaan met stress. Twee derde van de linksslapers reageert namelijk rustiger in een crisissituatie dan hun rechtsslapende partner. 25% heeft meer zelfvertrouwen tegenover 17% bij de rechtsslapers.  Aan de andere kant lopen rechtsslapers dus meer risico op een ochtendhumeur en een pessimistische visie. Ze zijn ook iets minder vaak blij met hun baan volgens dit onderzoek.

Het verschil tussen beide groepen is echter niet zo groot. Wetenschappers waarschuwen dat er meer onderzoek nodig is om tot echte besluiten te komen. Maar wellicht is af en toe wisselen van plek toch wel een goed idee.

Eerder onderzoek wees ook al eens uit dat linksslapers gelukkiger zijn. Rechtsslapers daarentegen zijn rijker.

Het blijkt ook wel dat de helft van de linksslapers weigert te wisselen van kant met hun partner. Het wordt zelfs zo belangrijk gevonden, dat 1 op de 10 stelletjes hier ruzie over maakt. Deze ruzies hebben niet alleen te maken met voorkeur, maar ook met gemakzucht. Naast niet dicht bij de deur willen liggen, zijn andere argumenten: niet dicht bij de verwarming willen liggen, beter zicht op de televisie willen hebben, ver weg van het verkeerslawaai willen zijn, huilende baby’s of meer ruimte naast het bed willen hebben.

Maar niet iedereen vindt het belangrijk om een ‘goed’ argument te hebben: veel mensen hebben simpelweg het gevoel dat ze niet goed kunnen slapen aan de ‘verkeerde kant’ van het bed. De helft zegt ook dat de andere kant gewoon niet zo comfortabel is.

Maar zoals boven gemeld, winnen de vrouwen meestal de discussie over wie aan welke kant mag liggen.

Bronnen

http://relatie.blog.nl/mars-venus/2011/10/18/vrouwen-beslissen-over-wie-links-ligt-en-wie-rechts-in-het-echtelijk-bed

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2016/12/09/de-kant-van-het-bed-waar-je-slaapt-vertelt-veel-over-jou-en-je-partner

http://www.cosmopolitan.nl/liefde-en-sex/a152404/aan-welke-kant-van-het-bed-slaap-jij-dit-zegt-het-over-je-persoonlijkheid/

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/partners-who-sleep-right-side-6868160

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge