Pubermeisjes zijn zich bewust van hun kwetsbaarheid door sexy selfies maar doen het toch.

Bijna derde van schoonmaaksters kreeg te maken met seksueel geweld op het werk
Zal voortplanting in de ruimte mogelijk zijn?

Bron pixabay.com

Eén op tien Vlaamse meisjes post sexy selfies op sociale netwerken terwijl drie op tien dat doen als hun lief dat vraagt. (Maria-Laura Ostach  bij een  online onderzoek bij meisjes tussen 15 en 20 jaar)

Een selfie is een foto die je van jezelf maakt door middel van een smartphone en die je verspreidt via sociale media zoals Facebook en Instagram. Vooral pubermeisjes doen hier heel actief aan mee. Jongeren doen vaker extra moeite om hun selfie zo goed mogelijk te maken zodat ze meer “likes” krijgen op hun sociale profiel. Meisjes poseren  met een uitgesneden kleedje en getuite lippen en leren van elkaar en van internet hoe ze een sexy selfie moeten maken.  (http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/1476596/2012/07/27/7-tips-om-een-sexy-foto-van-jezelf-te-nemen.dhtml ;http://badgirlsbible.com/how-to-take-a-sexy-selfie ; http://www.lindanieuws.nl/nieuws/lijstjevandedag/11x-stijlregels-voor-sexy-selfies/)
Eén van de vaardigheden die volop geleerd en geoefend wordt tijdens de puberteit is zelfpresentatie. Die zelfpresentatie uit zich de dag van vandaag in selfies, de beelden die jongeren van zichzelf tonen  aan de buitenwereld via sociale media. Zelfpresentatie is belangrijk voor het ontwikkelen van een eigen identiteit, intimiteit en seksualiteit. Door de sensuele en erotiserende beelden die circuleren, is de kans groot dat die seksuele identiteit negatief beïnvloed wordt.  Jongeren gebruiken sociale media voornamelijk om constant in contact te zijn met hun leeftijdsgenoten. Jongeren willen erbij horen en geliefd zijn. Dit doel wordt nagestreefd door zichzelf zo mooi, aantrekkelijk en sexy mogelijk te presenteren op sociale media. Jonge meisjes zoeken op die manier aandacht bij jongens en aanzien bij leeftijdsgenoten.
Het merendeel van de tienermeisjes  beseffen wel welke risico’s ze lopen  door zich zo te etaleren, maar passen hun gedrag niet altijd aan.  Het sexy selfiegedrag  heeft impact op seksuele gedragspatronen en het seksueel normbesef van jongeren. Ondanks dat de meeste jonge meisjes  zich bewust zijn dat de beelden in verkeerde handen kunnen komen, doen ze het toch omdat bijvoorbeeld hun lief dat vraagt.  Bij het maken van sexy selfies spiegelen pubermeisjes zich vooral aan referentiefiguren in de media.
Maria-Laura Ostach deed voor haar afstudeerproject in de vervolgstudie postgraduaat seksuologische hulpverlening UCLL online onderzoek bij een groep van 198 schoolgaande meisjes tussen 15 en 20 jaar. Ze had stage gedaan in een schoolinternaat en het sexy selfiegedrag opgemerkt bij de meisjesleerlingen.


73% van de bevraagde meisjes gaven aan dat de media hen beïnvloedt bij het maken van keuzes op vlak van kledij, make-up of muziek.  77% van de meisjes post regelmatig een selfie op Facebook of Instagram waarbij 70% het belangrijk vindt dat ze veel ‘likes’ krijgen.   94% van de meisjes denkt bewust na of ze er wel goed uitzien op een selfie.  57% maakt zich speciaal  als ze een foto  posten op sociale media.   Heel wat meisjes halen hun inspiratie van Instagram, jongerentijdschriften zoals Cosmo Girl, Flair, Girlz of uit reclame.  Uit de enquête blijkt dat 57% zich onzeker voelt door de selfies van leeftijdsgenoten en sterren zoals bijvoorbeeld Kim Kardashian.
10% gaf toe  sexy selfies  van zichzelf te maken en die te posten op sociale media. De kenmerken van een sexy selfie zijn volgens de respondenten een aanraking van hals of lippen, open kledij, veel make-up, getuite lippen en een intense blik. De meisjes posten een sexy selfie omdat ze naar bevestiging zoeken en omdat ze het eigen uiterlijk belangrijk vinden. 32% van de respondenten had al een sexy selfie gemaakt omdat hun lief dat vroeg.
90% is zich bewust van de (mogelijke) gevolgen die  een sexy selfie kunnen hebben. Een op twee respondenten kon ook de risico’s benoemen : risico op ongewilde verspreiding van  de foto, aandacht van foute mensen, pestgedrag, als slet beoordeeld worden, het  kan later tegen je gebruikt worden, pornografie.
Op internet en Facebook/Instagram staan veel voorbeelden van sexy poses van sterren en jongeren doen dit na. Het is eigen aan puberteit en adolescentie dat jonge meisjes risicovolle dingen toch uitproberen  en experimenteren ook al zijn ze zich bewust van de risico’s.  Dat geldt net zo voor drugs, alcohol, onveilig seksueel gedrag.  Het is belangrijk dat jongeren niet alleen beseffen dat zichzelf sexy etaleren risico’s inhoudt maar dat ze ook hun gedrag aanpassen.  Media-educatie ,bijvoorbeeld in scholen , moet verder gaan dan alleen informeren maar ook confronteren en soms choqueren om jongeren wakker te schudden.

Ook de media (tijdschriften)  en sociale netwerken moeten zelf zorgen voor meer realistische beelden en zorg dragen dat ze jongeren ook wijzen op de risico’s van (sexy) selfiegedrag. Het is uiteraard niet de bedoeling de schuld voor het slachtoffer zijn bij seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het gedrag van sommige meisjes zelf te leggen, maar onze samenleving kent jammer genoeg nu eenmaal gevaren en men kan niet voorzichtig genoeg zijn.

Maria-Laura Ostach  student postgraduaat seksuologische hulpverlening Meer info en contact marialaura.ostach@hotmail.com

Gerard Gielen coördinator postgraduaat seksuologische hulpverlening UCLL
gerardgielen@telenet.be

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge