Niet elke selfie wijst op narcisme

Liefdesregulatie helpt liefde sturen
Ontwikkeling van romantische relaties en seksualiteit van Nederlandse adolescenten in context: Project STARS

Bron es.vida-estilo.yahoo.com

Het nemen van selfies is een fenomeen dat tegenwoordig sterk ingeburgerd zit in onze cultuur, wat duidelijk te zien is op de talloze social mediawebsites zoals Facebook, Pinterest en Instagram.

Deze sites worden als het ware overstelpt door selfies zodat wetenschappers en psychologen meer en meer aan de alarmbel trekken, vooral als het gaat om sexy selfies waarbij jongeren meer bloot geven dan ze eigenlijk denken en met beelden die hen achteraf kunnen achtervolgen. Het opkomen van de selfie-generatie gaat volgens psychologen ook gepaard met de opwaartse trend van narcisme en onzekerheid waardoor mensen meer en meer te kampen krijgen met een minderwaardigheidscomplex en zelfs depressie.

Het gebeurt  dat mensen een foto van zichzelf op sociale media plaatsen en deze nadien weer verdoen omdat ze hier te weinig –al dan niet positieve- reactie op krijgen. Je eigenwaarde en populariteit meten aan de hand van het aantal likes die je krijgt op een selfie kan immers aanleiding geven tot een stijgend gevoel van onzekerheid. Iemand ontvangt een honderdtal likes op een selfie waardoor je steeds meer wilt. Wanneer je dan echter een foto plaatst die iets minder populair blijkt te zijn , begint men te twijfelen aan zichzelf en het eigen uiterlijk.

Jongeren maken veel selfies en meer en meer psychologisch onderzoek wijst er op dat dit een teken van voortschrijdend narcistisch gedrag is. In Amerikaanse psychologische tijdschriften verschenen diverse studies  naar de vraag of de vloedgolf aan selfies een teken van groeiend narcisme is. In de ene studie werd gekeken naar duizend Amerikaanse mannen. In een andere naar ruim vijfhonderd Poolse mannen en vijfhonderd vrouwen.

In de studies blijken de onderzoekers behoorlijk hun best te moeten doen om enig statistisch verband tussen selfieposting op internet en narcistische trekjes te vinden. Die zijn er wel, in de zin dat narcisten net wat gretiger dan gemiddeld solozelfportretten op het net zetten. Maar ook weer niet zoveel vaker dat je de selfie-epidemie een uitbraak van narcisme kon noemen, m.a.w. niet iedere zelffoto is een teken van narcisme vonden de onderzoekers.

Ander onderzoek onthult dat er drie soorten selfiemakers zijn en dat narcisme slechts sporadisch de echte reden is dat iemand een selfie maakt.  Dat concludeerden onderzoekers nadat ze nagingen wat mensen die selfies maken, drijft. Het onderzoek werpt een ander beeld op de manier waarop we mensen bekijken die veel selfies maken.  Volgens onderzoeker Steven Holdiay zijn het namelijk echt niet altijd de resultaten van mensen die heel erg met zichzelf bezig zijn.

Vijf studenten van de Brigham Young University in de Amerikaanse staat Utah interviewden fervente selfiemakers en kwamen tot een opvallende conclusie.

Volgens de studenten zijn mensen die selfies verspreiden in drie categorieën op te delen: communicatoren, autobiografen en zelf-promotoren.

Uit het onderzoek blijkt dat er eigenlijk drie soorten selfiemakers zijn. Je hebt de communicatieve selfiemaker. Deze gebruikt selfies om in gesprek te gaan met vrienden, familie en andere volgers.

Communicatoren willen met hun selfies in de eerste plaats een conversatie starten met hun vrienden of een debat in gang zetten.
Dan zijn er ook nog de autobiografische selfiemakers. Zij maken selfies om belangrijke gebeurtenissen in hun leven vast te leggen en zijn niet per se uit op het uitlokken van een reactie of gesprek.

Autobiografen willen met hun selfies dan weer vooral sleutelmomenten in hun leven documenteren of belangrijke herinneringen vastleggen. Zij delen die foto’s dan wel met anderen, toch is het hen niet om de “likes” of de feedback te doen.

En dan zijn er nog de mensen die het gewoon leuk vinden om hun hele leven vast te leggen. “En door hun leven te documenteren en delen hopen ze zichzelf en hun verhalen zo positief mogelijk voor te stellen,” stelt onderzoeker Harper Anderson. Grappig genoeg is dit – volgens de onderzoekers – de kleinste groep selfiemakers. Opvallend: volgens de studenten behoort de meerderheid van de mensen die selfies publiceren tot die eerste twee groepen. Slechts een minderheid valt onder de categorie van de zelf-promotoren. Zij willen simpelweg hun volledige doen en laten met de wereld delen en pogen dit te doen zodat zijzelf en hun verhalen in een positief daglicht komen te staan.

Bronnen

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/niet-iedere-selfie-is-een-teken-van-narcisme~a4369323/

https://www.scientias.nl/meeste-selfies-zit-toch-geen-narcist/

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/164423-de-selfie-een-narcistische-illusie.html

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/ookdatnog/1.2863895

https://news.byu.edu/news/what-kind-selfie-taker-are-you

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge