Seks- en relatieonderzoek

Spermakwaliteit gaat achteruit

Kinderen verwekken zonder vrouwelijke eicellen?
Verpleegkundigen leren praten over seks

1041483 (CC0), Pixabay

De kwaliteit van het sperma van de westerse man gaat achteruit. Al tijdens de zwangerschap ontwikkelt de zaadbal van een jongetje zich steeds slechter. Kinderen krijgen op natuurlijke wijze wordt daardoor steeds moeilijker.

Vierhonderd artsen van over heel de wereld bogen zich sept 2016 op een congres in Rotterdam over de vraag waarom het zaad van de westerse, en dus ook Nederlandse/Vlaamse  man steeds slechter wordt. Maar vooral: hoe krijgen ze het sperma weer gezond?

Een gezonde man had twintig jaar geleden nog 60 miljoen zaadcellen per milliliter. Dat aantal is inmiddels gedaald naar 40 miljoen. Als deze trend doorzet, komt de man binnen twintig jaar in de ‘gevarenzone’. Dan heeft hij te weinig zaadcellen in het sperma die de eindsprint halen.

In de afgelopen decennia is het aantal zaadcellen in sperma van Westerse mannen fors teruggelopen. In 2011 bevatte de gemiddelde zaadlozing 59,3 procent minder zaadcellen dan in 1973

Het totale aantal zaadcellen liep drastisch terug. In 1973 bevatte een gemiddelde zaadlozing nog 338 miljoen zaadcellen. Dat was in 2011 nog maar 138 miljoen. Beide cijfers laten tot op heden een onverminderde afname zien. Bij mannen uit niet-westerse landen was overigens geen trend waarneembaar. Dit ligt volgens de onderzoekers aan het lage aantal studies in deze gebieden.

Een man kan dan misschien nog wel vader worden als hij een vruchtbare partner heeft, maar steeds minder vaak op natuurlijke wijze. Dan wordt het voorplanten een technische aangelegenheid, met behulp van reageerbuisjes of ivf-behandeling.

Niet alleen het aantal zaadcellen neemt af, maar de ‘overlevers’ vertonen ook steeds meer afwijkingen.

Pesticiden

Jarenlang werd gedacht dat te strakke onderbroeken, laptops op schoot, gebruik van alcohol en sigaretten funest was voor het sperma. Die laatste twee factoren spelen zeker een rol, zegt Dohle, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat het al vroeg in de zwangerschap misgaat, wanneer de zaadbal van de mannelijke foetus zich ontwikkelt.


Dat zou komen door bepaalde chemische stofjes die de moeder in spe binnenkrijgt en doorgeeft aan haar ongeboren kind. Dohle: ,,In ons kraanwater zitten allerlei pesticiden, die drinkwaterbedrijven er niet uitgefilterd krijgen. Deze stofjes stapelen zich op in het vetweefsel van de vrouw en komen via de placenta bij de foetus terecht. Het gevolg is dat de zaadbal minder goed ontwikkelt.”
Kanker

Dit slecht ontwikkelde geslachtsorgaan leidt ook tot meer gevallen van zaadbalkanker. Van 1990 tot nu is het aantal mannen met deze kanker verdubbeld. Jaarlijks krijgen zeshonderd mannen de diagnose. Ruim de helft raakt na behandeling onvruchtbaar.

Behalve de pesticiden in het kraanwater lijkt ook de chemische stof BPA de kwaliteit van sperma aan te tasten. Deze stof zit onder andere in verpakkingen van etenswaren, flesjes voor zuigelingen en magnetrondoosjes en kan door opwarming in het eten en drinken terechtkomen. In Denemarken en Frankrijk is gebruik van BPA al verboden. In Nederland nog niet, omdat het directe verband nog niet is aangetoond.

Het inperken van het gebruik van hormoonverstorende stoffen zou de trend kunnen keren, verwacht Dohle, initiatiefnemer van het congres. Maar regulering gaat uiterst langzaam. De schadelijke gevolgen van de stoffen zijn al veel langer bekend en alternatieven zijn voorhanden. Toch worden de stoffen nog op grote schaal toegepast in onder meer plastic, schoonmaakmiddelen en kleding.

Volgens de WHO is een man verminderd vruchtbaar als zijn sperma per milliliter minder dan 15 miljoen zaadcellen bevat. Toch wordt het voor mannen onder de 40 miljoen al lastig om hun vrouw zwanger te maken. ‘Als de huidige trend zich voortzet, zullen mannen in toenemende mate afhankelijk worden van reageerbuisbevruchting en IVF

Bronnen

http://relatie.blog.nl/sex-vruchtbaarheid/2016/09/21/als-sperma-westerse-mannen-zo-achteruit-blijft-gaan-maken-ze-over-20-jaar-geen-kinderen-meer

http://www.ad.nl/dossier-nieuws/kwaliteit-sperma-van-de-westerse-man-hard-achteruit~a8a24f11/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge

Deze website bevat info die mogelijks niet geschikt is voor kinderen. U bevestigt minstens 16 jaar te zijn. Deze website gebruikt cookies. U gaat daarmee akkoord.

error: Copyrighted by original authors. Copyright bij oorspronkelijke auteurs.