Verpleegkundigen leren praten over seks

Spermakwaliteit gaat achteruit
De eerste keer
doctor, medical, medicine

DarkoStojanovic (CC0), Pixabay

In samenwerking met het Vlaams expertisecentrum Sensoa ontwikkelde de Thomas More-Hogeschool in Mechelen een keuzemodule ‘seksuele gezondheid’ voor studenten verpleegkunde. Deze opleiding Verpleegkunde wil het belang van deze thematiek benadrukken en voortrekker zijn door seksuele gezondheid een structurele plaats te geven in de opleiding. Sensoa ijvert ervoor dat seksuele gezondheid een vast opleidingsonderdeel wordt in de opleiding van alle gezondheidsprofessionals, ook die van huisartsen, want er is nog werk aan de winkel. Goed leren adviseren over seksuele gezondheidskwesties en patiënten begeleiden bij ziektebeelden met seksuele implicaties veronderstelt immers niet alleen kennis van zaken, maar ook vaardigheden als kunnen luisteren, gepast reageren, adequaat doorverwijzen en het overwinnen van schroom.

Vorig jaar volgden al 26 studenten de lessen en ook in de komende jaren biedt de hogeschool de module aan. Het is de bedoeling dat het lessenpakket een vast opleidingsonderdeel wordt in de bachelor Verpleegkunde en kadert in de totaalbenadering van de patiënten. De studenten krijgen o.a. les over seks en seksualiteit, seksuele ontwikkeling, soa, hiv en veilig vrijen, gender, wet en rechten, ziekte en seks, seksueel grensoverschrijdend gedrag, … aangevuld met tien ‘verwerkingsuren’.

Leren praten

‘Het is niet de bedoeling om van verpleegkundigen seksuologen te maken’, zegt projectverantwoordelijke Carl Vanspauwen. ‘Wel om onze studenten de nodige basiskennis en de nodige vaardigheden bij te brengen om de vragen, bekommernissen en wensen van hun patiënten correct in te schatten en er open en respectvol over te leren praten.’

Het aanbod in de bacheloropleiding Verpleegkunde is dus een eerste stap in een uitgebreider programma. Sensoa wil ook andere opleidingen overtuigen om een aanbod te doen rond seksuele gezondheid en seksuele implicaties bij diverse ziektebeelden. De organisatie mikt ook op de huisartsenopleiding en ontwikkelde samen met verschillende organisaties al drie lespakketten over seksuele gezondheid . ‘Maar ook voor studenten Maatschappelijk Werk of Toegepaste Psychologie zou dit een zinvolle aanvulling op hun opleiding zijn’, aldus Vanspauwen. ‘Seksuele gezondheid is immers een essentieel onderdeel van gezondheid.’

Bronnen

http://www.sensoa.be/nieuws/persbericht-verpleegkundigen-leren-praten-over-seks

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge