Verstandige vrouwen komen geen lief tegen? (+video)

25% tot 33% vrouwen heeft partner al bedrogen
Waarom een spiritueel meisje de beste partnerkeuze is?


Paniek op de partnermarkt! Want prof. dr. Dimitri Mortelmans heeft verteld dat slimme vrouwen geen nieuw lief vinden na een echtscheiding.

affection, hugging, kissing

Pexels (CC0), Pixabay

Niet alleen tijdens het huwelijk is het vinden van een nieuwe partner gewijzigd. Ook nadat een relatie (huwelijk of samenwoning) is stukgelopen, zijn er verschuivingen in de relatiegeschiedenis van vrouwen. Sociale wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in herpartnertrajecten na een relatiebreuk. De positieve effecten van een nieuwe partner zijn immers groot.

Het cliché wil dat verstandige, hoog opgeleide vrouwen moeilijk een partner vinden. Maar er schuilt ook een waarheid in, die socioloog Dimitri Mortelmans uitklaart in een nieuwe video van het videoplatform Universiteit van Vlaanderen, waar professoren uit verschillende disciplines online college geven over hun vakgebied.

Mortelmans, hoogleraar aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, maakt sociologisch twee groepen in de partnermarkt : wie jonger is dan 25, moet zich volgens hem geen zorgen maken.

Maar de zogenaamde ‘tweede partnermarkt’, waar mannen en vrouwen na een lange relatie opnieuw een partner zoeken, is heel wat complexer. Mortelmans noemt ‘drie heilige principes’: eerst en vooral moet de nood aan een nieuwe partner er zijn, maar ook aantrekkelijkheid en gelegenheid zijn cruciale factoren. Hoe aantrekkelijk je bent, wordt bepaald door je uiterlijk, maar nog meer door je leeftijd, je inkomen, of je voor kinderen moet zorgen …. Daarnaast moet je ook in de gelegenheid zijn een nieuw lief te leren kennen: op de zetel voor de televisie kom je niemand tegen, je moet mensen ontmoeten.

Dat laatste is makkelijker als je jong bent, want dan is alles partnermarkt: de school, hobby’,s, uitgaan, … Er is ook een sterke homogamie in opleidingsniveau, want jonge mensen van hetzelfde opleidingsniveau komen elkaar tegen op bijvoorbeeld studentenfuiven. Dat heb je niet op de tweede partnermarkt, met minder gelegenheid en een sterke heterogamie qua opleidingniveau, wat het veel moeilijker maakt om een partner te vinden.

Maar dat verklaart nog niet waarop het hoger opgeleide vrouwen zijn die minder makkelijk een partner vinden – integendeel, want het zijn vaak vrouwen met een lagere opleidingsniveau die geen werk hebben, of die de zorg voor de kinderen op zich nemen, wat hen zogezegd ‘minder aantrekkelijk’ zou maken als partner. “Het is de schuld van de mannen”, legt Mortelmans uit: mannen zijn op zoek naar een vrouw die een minder inkomen heeft of minder hoog opgeleid is. Dus lager opgeleide vrouwen vinden hoger opgeleide mannen, en de hoog opgeleide vrouwen blijven over op een markt die al erg krap is.

Toch is de laatste jaren een kentering bezig. Men noemt dat downdaten. Je als hoogopgeleide vrouw verbinden met een man die minder ambitieus of lager opgeleid is, dat heet tegenwoordig met een nogal denigrerende term: downdaten. Een fenomeen dat steeds vaker voorkomt, nu voor elke 100 mannen 124 vrouwen afstuderen in het hoger onderwijs.

 

Relaties zijn vaak gebaat bij een zekere vorm van gelijkwaardigheid. Toch bevestigen de uitzonderingen de regel: er zijn succesvolle voorbeelden van ‘downdating’: relaties waarbij zij hoger opgeleid is dan hij.

Een relatie met iemand die aanzienlijk lager opgeleid is kent verschillende potentiële problemen:

1 Het is moeilijker om te communiceren. Voor lager opgeleiden kan het moeilijker zijn om over de relatie te praten als dat nodig is. Het is voor hen soms lastig om eigen gedrag en emoties of die van de partner te analyseren en begrijpen.

2 Belevingswerelden komen niet overeen. Bij een groot verschil in opleiding kunnen ook grote verschillen in belevingswerelden voorkomen. Als je thuis komt van je werk, kan het lastig zijn om over je werk te vertellen of problemen te bespreken.

3 Ervaringsverhalen van downdaters gaan erg vaak over het probleem dat je een laagopgeleide vriend lastig mee kunt nemen naar vrienden en familie.Zij heeft gekozen voor een relatie met iemand die laag opgeleid is en heeft een manier gevonden om hier goed mee om te gaan. Maar haar vrienden en familie begrijpen het niet en kunnen ook moeilijk met hem communiceren.

4 Verschillen worden vaak in de loop van de tijd groter. Hoogopgeleide partners ontwikkelen zich vaak door. Laagopgeleide partners investeren minder in zichzelf en hun persoonlijke ontwikkeling. Was een opleidingsverschil in het begin nog acceptabel, in de loop van de tijd kan het meer gaan wringen, omdat het verschil alsmaar groter wordt.

Bronnen

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/nieuwe-partner-vinden-na-relatiebreuk-waarom-zijn-de-kansen-van-vrouwen-er-zo-op-vooruitgegaan/article-opinion-933237.html

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171130_03216545/waarom-slimme-vrouwen-geen-lief-vinden

http://www.duetrelatiebemiddeling.be/in_de_media/andere/geschreven_pers/echte_liefde_hoeft_geen_diploma

http://www.41magazine.nl/datingtips/singles-magazine-downdaten-daten-met-een-lager-opgeleide-man/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge