Vrouwelijke tepels stellen evolutionaire biologie in vraag

Seks in de douche
Lelijke mensen hebben het moeilijk op relatievlak: geef hen gratis operatie


Evolutionaire biologen denken veel over tepels, maar vinden ze ook verwarrend. Waarom

light, girl, model

ivanovgood (CC0), Pixabay

zijn ze allemaal in verschillende vormen en maten? Dit vormde zo’n raadsel dat een team van de University of Queensland in Australië de tepelomvang van 33 mannen en 30 vrouwen vergeleek en hun resultaten publiceerde in het tijdschrift Adaptive Human Behavior and Physiology, wat suggereert dat de variatie in grootte een fundamentele evolutietheorie trotseert.

Voor de overgrote meerderheid van lichaamsdelen is er een trend in de evolutionaire biologie: “Gebruik het of verlies het.” Veel vissen in grotten hebben bijvoorbeeld onafhankelijk blindheid ontwikkeld in de loop van generaties, wat suggereert dat het een voordeel was om geen waardevolle energie verspillen aan een nutteloos orgaan.

Conventionele evolutionaire wijsheid suggereert dat, als dit gebeurt, de variatie in oogkenmerken in een populatie van die vissen zou afnemen. “Kortom, als er in het begin genetisch gebaseerde variatie is, en natuurlijke selectie een bepaalde variant bevoordeelt (bijvoorbeeld een verhoogde overleving voor dat ene type eigenschap), zal de genetische variatie afnemen, omdat de andere varianten minder vaak voorkomen of verdwijnen,” legt Nolan Kane, Ph.D., een assistent-professor in ecologie en evolutionaire biologie aan de Universiteit van Colorado Boulder uit. Men dacht dat dit idee ook betrekking had op tepels, maar het lijkt niet te kloppen.

Bron : https://www.inverse.com/article/46445-nipple-sizes-evolution-theory

Een figuur uit de studie die laat zien hoe het team de tepelomvang heeft bepaald.

Door deze logica zou de vrouwelijke tepel, die een duidelijk evolutionair doel heeft (het voeden van baby’s), zeer weinig variatie moeten hebben – althans in vergelijking met mannelijke tepels, die de auteurs van het onderzoek meedogenloos omschrijven als “niet-functioneel.” Wanneer het team  een middag door gebracht had met het meten van de tepelgrootte van de vrouwen, dachten ze dat ze minder variatie zouden vinden – kortom, een tepel die gesleuteld werd door natuurlijke selectie.

In plaats daarvan vonden ze meer variatie in de grootte van de vrouwelijke tepels dan in de mannelijke tegenhangers. Deze resultaten impliceerden dat deze genetische variatie er nog steeds was, hoewel dat volgens de conventionele theorie niet had mogen zijn.

“Vrouwelijke tepels zijn functioneel zoals ze worden gebruikt in de borstvoeding”, zei hoofdonderzoekauteur Ashleigh Kelly, Ph.D., in een persbericht. “Daarom brengt de bevinding dat de tepels van vrouwen sterk variabel zijn, eerdere studies in diskrediet die wijzen op variatie met een specifieke functie, met name dat het duidt op een gebrek aan functionaliteit.”

De impact van deze studie heeft eigenlijk minder te maken met tepelomvang en meer met hoe we een basistheorie van evolutionaire biologie interpreteren. Gebrek aan variatie alleen, vinden de onderzoekers, zou niet bepalend moeten zijn hoe we beoordelen of een eigenschap voordelig is of niet. Dit is een potentieel misbruik van een theorie waar Kane ook tegen waarschuwt. “Alleen al het kijken naar de variatie die bestaat voor een eigenschap is niet genoeg, zoals de auteurs aantonen in deze studie,” concludeert hij.

Bron : Wikimedia Commons

In een andere studie vond men volgende gegevens. Om de morfologische kenmerken van het tepel-tepelhofcomplex te onderzoeken, werden de diameter van het tepelhofcomplex en de hoogte van de tepel bij 300 volwassen vrouwen (600 borsten) gemeten met behulp van micrometer-remklauwen. Bovendien werden de morfologische kenmerken ingedeeld in vier typen door visuele waarneming. De gemiddelde diameter van de tepelhof was 4,0 cm, de gemiddelde diameter van de tepel was 1,3 cm en de gemiddelde hoogte van de tepel was 0,9 cm.

Bronnen

Emma Betuel  https://www.inverse.com/article/46445-nipple-sizes-evolution-theory

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/186266%2083

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge