Zoöfilie komt weinig voor maar is toch een onderschat probleem

Panda's zingen voor elkaar tijdens seks
Ook toevallige sekspartners wensen genegenheid

kudybadorota / Pixabay

Seks hebben met dieren wordt bestialiteit genoemd. Wanneer dit gedrag is ingekaderd in een geheel van DSM-kenmerken (fantasieën, aandrang, lijden, psychosociale beperkingen,…) spreken we van zoöfilie. Deze parafilie kan soms de vorm aannemen van een exclusieve gerichtheid op dieren. Soms wordt het onderscheid gemaakt tussen huisdieren (bijvoorbeeld honden) en boerderijdieren (bijvoorbeeld schapen en geiten). Ook een parafiele gerichtheid op paarden komt voor. Zoöfilie kan gepaard gaan met strafbare feiten, indien het seksueel contact een mishandeling voor de dieren inhoudt, bijvoorbeeld indien het van sadistische aard is, of, indien de feiten in het openbaar worden gepleegd.

Een uitspraak van het Hooggerechtshof van Canada van 9 juni 2016 wakkerde daar een debat aan en een interesse tussen professionals en leken over de wettelijke, psychologische, sociale en gezondheidsimplicaties van zoöfilie, ook bekend als bestialiteit. Vanwege een hiaat in de Canadese wet met een zeer enge definitie van bestialiteit, leidde een uitspraak aldaar tot een interpretatie dat de meeste seksuele handelingen tussen mensen en dieren legaal zijn, zolang er geen sprake is van menselijke penetratie tussen mens en dier of dier tot mens.

Het Candese Hooggerechtshof bevestigde de vrijspraak van een Brits Columbia-man inzake bestialiteit, nadat de familiehond de geslachtsdelen van zijn stiefdochter had afgelikt die met boter theeblaadjes waren bedekt.   Groepen dierenrechten waren in rep en roer over deze uitspraak om verschillende redenen, waaronder het dierenleed vanwege het onvermogen van dieren om toestemming te geven en het verband tussen seksueel misbruik van dieren en seksueel misbruik van kinderen.

De uitvoerend directeur van de Animal Justice-groep, Camille Labchuk, zei: “Mensen die dieren seksueel misbruiken zijn vaak ook misbruikers van kinderen, zoals de beschuldigde in dit geval deed”.  De enige afwijkende rechter in de bovengenoemde zaak, Justice Rosalie Abella  vond dat handelingen met dieren met een seksueel doel altijd dierenmishandeling betekenen ook als er geen penetratie plaatsvindt”.

Mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot dieren worden in de psychologische literatuur vaak “zoöfielen” genoemd. Zoophilia is iets dat lang werd beschouwd als een parafilie, wat betekent een ongewone seksuele interesse. Hoewel zoöfilie iets is waarvan de meeste mensen al eerder hebben gehoord, bestaat er heel weinig onderzoek over het onderwerp.

De grootste studie tot nu toe van zelfgeïdentificeerde zoöfielen werd gepubliceerd in het Journal of Sex & Marital Therapy (zie Tonic). Bijna 1.000 zoofielen werden ondervraagd over hun opvattingen over zoöfilia en hun seksuele praktijken. Wat was hun motief?

Voor velen ging het om de geur en het uiterlijk van de geslachtsorganen, die ze nieuw en verschillend vonden in vergelijking met menselijke genitaliën. Voor anderen ging het om het taboe-karakter van de activiteit. Taboes in het algemeen zijn een populaire seksuele interesse, omdat wanneer ons wordt verteld dat we iets niet kunnen of mogen doen, ertoe leidt dat sommige mensen het uiteindelijk wel willen doen. Meer info hier.

Hieronder vind je nog een infographic, die is gebaseerd op de resultaten van een kleinere studie van mannelijke zoöfilieën gepubliceerd in 2003. De bevindingen van deze kleinere studie weerspiegelen die van het laatste onderzoek, vooral met betrekking tot welke soorten dieren zoöfielen  aangetrokken worden; de bevindingen van de kleinere studie suggereren echter dat een  deel mensen die aan zoöfilie doen problemen hebben met menselijke relaties.

Bron https://www.lehmiller.com/blog/2018/7/25/why-are-some-people-sexually-attracted-to-animals

Bestialiteit wordt door veel mensen beschouwd als “tegennatuurlijk” en onder sodomie geschaard, en wordt in de Nederlandse wet erkend als dierenmishandeling.[1][2] Critici zoals de Nederlandse bioloog Midas Dekkers en de Australische filosoof Peter Singer, betogen dat dit niet per se het geval hoeft te zijn. Volgens het Amerikaanse Kinsey-Instituut zou 8% van de mannen en 3,6% van de vrouwen weleens seks gehad hebben met een dier.[bron?] Zowel de onderzoeksmethodes als de resultaten van het werk van Alfred Kinsey en het instituut dat hij in het leven riep, zijn echter erg omstreden. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestialiteit)

Een sadistische vorm van bestialiteit is crush, waarbij voor (seksueel) plezier dieren worden doodgetrapt.

Huwelijken tussen mensen en dieren zijn niet geldig en worden nergens erkend. Toch zijn er gevallen waarin mensen (symbolisch) met dieren trouwden, wat in sommige gevallen samenhing met zoöfilie. In andere gevallen zat er een niet-seksueel (religieus of bijgelovig) motief achter. Voorbeelden zijn:

  • Ngurah Alit, een Indonesische man uit Bali werd betrapt op seksueel contact met een koe en werd hierop gedwongen het dier te huwen. Daarna werd de koe verdronken.
  • Een soortgelijk incident vond plaats in Soedan, waar een man gedwongen werd een geit te huwen nadat hij betrapt was op seks met het dier. De geit stierf echter enkele jaren later een natuurlijke dood.
  • In mei 1998 werd een aflevering van de Jerry Springer Show uitgezonden met als hoofdact een man die met zijn paard was ‘getrouwd’. Deze aflevering werd in veel landen te schokkend bevonden en niet uitgezonden.
  • In november 2010 ‘trouwde’ een Australiër met zijn vrouwelijke Labrador retriever.

Er zijn meer voorbeelden bekend maar meestal betrof dit huwelijken op andere gronden. Zo ‘trouwde’ een Indiase man

Staande heks en een wezen, Hans Baldung, 1515
Bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie

met een hond omdat hij meende zich de woede van de goden op de hals te hebben gehaald door eerder een andere hond te stenigen. Op deze manier kon hij zijn ‘schuld’ inlossen. Ook uit India stammen verhalen over huwelijken tussen kinderen en dieren, waarmee men hoopte te voorkomen dat de kinderen door wilde dieren werden aangevallen. In deze gevallen waren de huwelijken slechts symbolisch en stond het de kinderen vrij later een menselijke partner te huwen.

In de Bijbel wordt de bestialiteit beschreven en sterk veroordeeld:

Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken om met haar te paren, dat is pervers. (Leviticus 18:23); Wie de geslachtsdaad bedrijft met een dier, moet ter dood gebracht worden; ook het dier moet worden gedood. (Leviticus 20:15);Wanneer een vrouw een dier uitlokt om met haar te paren, moet zowel de vrouw als het dier gedood worden. Ze moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. (Leviticus 20:16).

In de Middeleeuwen stond er de doodstraf op – voor mens én dier – en tot in de 19e eeuw stonden er in Europa zware straffen op. (Bron : https://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie)

Seksueel contact met dieren (SCA) is ook een groot gezondheidsrisico dat vaak niet wordt  besproken door de media, mensenrechtenactivisten en wetgevers.  De meeste gezondheidswerkers zijn zich niet bewust van de risico’s van zoöfilie.  Zoophilia/zoöfilie  wordt beschouwd als een taboe in de moderne samenleving, terwijl de gerapporteerde prevalentiecijfers variëren van 8,3% tot 4,9% voor mannen en 3,6 % tot 1,9% voor vrouwen in normale populatie.

Bij psychiatrische intramurale patiënten is de prevalentie van zoöfilie hoger (55%), wat heeft geleid tot de suggestie dat  vragen omtrent ‘seksueel contact met dieren’ zou moeten worden opgenomen in de psychiatrische klinische interviews.

De prevalentie van zoophilia in de verschillende delen van de wereld is niet bekend vanwege de juridische implicaties en het taboe-karakter van het onderwerp.

In België is in 2006/2007  door senator Ludwig Vandenhove (SP.A) getracht een verbod op seks met dieren in de wet vast te laten leggen. Dit is echter op 17 januari 2007 door de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden geblokkeerd. Een week later echter heeft de Kamercommissie Volksgezondheid het verbod op seks met dieren wel goedgekeurd. Op voorstel van Magda De Meyer (sp.a) werd het verbod ingeschreven in de wet op het dierenwelzijn.

Seksueel contact met dieren wordt in 31 staten van de Verenigde Staten en veel andere landen  beschouwd als dierenmishandeling en een misdaad tegen de natuur evenals in het  grootste deel van Australië. De Verenigde Staten is bovendien tot dusverre het enige land dat crushpornografie verbiedt. In Duitsland is dierenseks niet verboden maar dierenpornografie wel. In het Verenigd Koninkrijk stond er oorspronkelijk de doodstraf op, maar in 2003 werd de straf verlaagd tot 2 jaar cel. Dat de daad niet expliciet verboden is, betekent niet dat er niet tegen kan worden opgetreden: vaak wordt het argument van dierenmishandeling van stal gehaald.  In Noorwegen is bestialiteit sinds 2008 verboden. In Denemarken is bestialiteit sinds april 2015 verboden. In Nederland is strafbaar: hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier; degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.

Overdraagbare ziektes

Zoönosen  (Zoonotic diseases or zoonoses) zijn  ziekten van dieren die door dieren kunnen worden overgedragen op mensen. Hoewel er meer dan 200 zoönosen zijn ontdekt die kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, parasieten, schimmels en virussen, worden er 39 alfabetisch gerangschikt en beschreven op de website van Washashington State Department of Health . Bij deze zijn er drie dierlijke ziektes die via seksueel contact met dieren kunnen worden overgedragen.

Leptospirose: elk contact met de geslachtsorganen van honden, runderen, varkens, paarden en schapen kan deze bacteriële ziekte overdragen naar de mens. Leptospirose kan Meningitis veroorzaken, wat in ongeveer 10% van de gevallen tot de dood leidt.

Echinococcosis: Parasitaire wormen uit de ontlasting van honden, katten en schapen kunnen deze ziekte veroorzaken. De wormen veroorzaken cysten in de longen, lever, hersenen, milt, hart en nieren. Als het niet wordt behandeld, kan deze ziekte verergeren.

Een van de meest ernstige zoönosen, is rabiës dat wordt overgedragen door het speeksel van katten, honden en paarden. Dit is een virale infectie die het centrale zenuwstelsel aantast en die bijna altijd dodelijk is als het niet snel wordt behandeld na de blootstelling.

Van coïtus met dieren kan men niet zwanger worden of geslachtsziektes als herpes, syfilis of gonorroe krijgen. Het is echter wel mogelijk dat er bepaalde infecties of bijvoorbeeld vlooien en wormen worden overgedragen. Bovendien kunnen allergische reacties optreden.

Bij een onderzoek van 118 patiënten met peniskanker hadden 44,9% van de patiënten melding gemaakt dat ze seks met dieren hadden gehad. Mogelijk is dit dus ook een risicofactor. De auteurs van deze studie stelden voor om altijd condooms te gebruiken bij seks met dieren, ook al i gaat het om een strafbaar feit, maar het risico als men het toch doet, dat het onveilig is, is zeer groot.

Tenslotte is er ook nog altijd een groot risico op verwondingen bij seks met dieren, bijvoorbeeld dat men gestampt, gebeten of gekrabd kan worden.

In 2005 werd een zaak bekend onder de naam “Enumclaw Horse Sex Case”. Het was de mijlpaal om de bestialiteitswetten van de staat Washington te veranderen, waar bestialiteit sinds 1976 legaal was. Een 45-jarige lucht- en ruimtevaartingenieur voor Boeing stierf na het ontvangen van anale seks van een hengst die werd gefilmd door zijn vriend. Het verhaal is gerapporteerd in The Seattle Times. De grote penis van het paard perforeerde zijn dikke darm die leidde tot zijn dood. Op 11 februari 2006 werd vanwege de enorme publiciteit van deze zaak bestialiteit en video-opnamen van alle seksuele handelingen / contacten met de dode of levende dieren  strafbaar met maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Bronnen

http://www.iter-hulp.be/index.php?n=66&id=93&sid=85&taal=n&mnav=B

Singg, J Biol Med Science 2017, 1:1 (PDF) Health Risks of Zoophilia/Bestiality. Available from: https://www.researchgate.net/publication/317057166_Health_Risks_of_ZoophiliaBestiality [accessed Nov 30 2018].

Justin Lehmiller https://www.lehmiller.com/blog/2018/7/25/why-are-some-people-sexually-attracted-to-animals

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestialiteit

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge