Dr Gottman relatiecheckup vragenlijst

Stel je je vragen of je relatie goed is of er verbeterpunten zijn? Dr. Gottman, een Amerikaanse onderzoeker, maakte een lijst met negentien veel voorkomende terreinen van relatieconflicten. Geef bij elk terrein aan of en hoe het een probleem is in je relatie. Je ziet telkens twee hoofdvragen. Kies je voor het eerste antwoord, dan hoef je in principe het tweede niet meer in detail in te vullen, wat altijd mag natuurlijk. Kies je voor het tweede antwoord, geef dan meer in detail waar het fout loopt. Bespreek de resultaten met je partner. Wil je een gesprek met een hulpverlener/relatietherapeut na het invullen van deze vragenlijst klik hier

Emotionaliteit

Emotioneel gezien blijven wij ons verbonden voelen
We geraken emotioneel steeds verder van elkaar verwijderd

Waar Niet waar
We vinden het moeilijk om met elkaar te praten.

We hebben emotioneel gezien minder contact met elkaar.

Ik vind dat er geen rekening met me wordt gehouden.

Ik heb het gevoel dat mijn partner niet weet wat er in me omgaat.

Mijn partner is emotioneel niet of minder betrokken.

Ik ben emotioneel niet of minder betrokken.

We brengen minder tijd samen door.

Spanningen en conflicten

Spanningen van buitenaf (zoals werkstress) hanteren wij goed
Spanningen van buitenaf hebben een negatieve invloed op onze relatie

Waar Niet waar
We helpen elkaar dikwijls niet met het verminderen van onze dagelijkse spanningen.

We praten niet samen over deze spanningen.

We praten niet op een nuttige manier over stress.

Mijn partner luistert niet met begrip naar mijn spanningen en zorgen.

Mijn partner reageert werkstress of andere stress op mij af.

Mijn partner reageert werkstress of andere stress af op de kinderen of op anderen.

Verschillen en onenigheid

Onenigheid tussen ons wordt opgelost
We lopen steeds weer vast op één of meerdere thema’s

Waar Niet waar
Er zijn verschillen tussen ons ontstaan die fundamenteel lijken.

Die verschillen lijken onoplosbaar.

Dagelijks ervaren wij hierrond pijn.

Onze positie verhardt zich steeds meer.

Het lijkt er op dat ik nooit zal krijgen waar ik op hoop.

Ik maak me zorgen dat deze verschillen onze relatie kapot maken.

Romantiek en passie

Onze relatie is romantisch en passioneel
Onze relatie verliest aan romantiek en hartstocht. Het vuur dooft

Waar Niet waar
Mijn partner zegt geen lieve dingen meer.

Mijn partner geeft minder vaak uiting aan zijn/haar liefde of waardering.

We raken elkaar zelden aan.

Mijn partner neemt nog zelden initiatief voor een knuffel.

Ik neem nog zelden initiatief voor een knuffel.

We hebben weinig tedere of hartstochtelijke momenten.

Seksualiteit

We hebben een goed seksleven
Er zijn problemen met ons seksleven

Waar Niet waar
We vrijen minder vaak.

Ik (of mijn partner) vind seks minder bevredigend.

We vinden het moeilijk om over seksuele problemen te praten.

Ieder van ons wil andere dingen op het gebied van seks.

De lust is veel minder dan vroeger.

We vrijen minder liefdevol.

Omgaan met gebeurtenissen in het leven

Belangrijke gebeurtenissen (zoals de geboorte van een kind, werkloosheid, verhuizing, ziekte, of de dood van een dierbaar iemand) kunnen wij hanteren.
We kunnen niet goed omgaan met nieuwe gebeurtenissen in ons leven.

Waar Niet waar
We hebben heel andere ideeën over hoe je met iets omgaat.

Deze gebeurtenis heeft mijn partner sterk van me verwijderd.

Welke?Door deze gebeurtenis zijn we beiden erg prikkelbaar.

Door deze gebeurtenis maken we veel ruzie.

Ik maak me zorgen hoe dit allemaal uitpakt.

We denken heel verschillend over die gebeurtenis.

Omgaan met kinderen en opvoeding (indien van toepassing)

In onze relatie gaan we goed om met belangrijke kwesties betreffende de kinderen. (In deze categorie valt ook het al dan niet kinderen krijgen.)
Ja
Neen

Waar Niet waar
We hebben heel andere doelen voor onze kinderen voor ogen.


We verschillen van mening over waar we onze kinderen voor straffen.

We verschillen van mening over hoe we onze kinderen straffen

We hebben problemen over hoe we op een goede manier met onze kinderen moeten omgaan.

We praten niet goed over deze problemen.

Er is veel spanning en boosheid over deze verschillen

Ouders en familie

In onze relatie gaan we goed om met elkaars ouders en familie.
Ja
Neen

Waar Niet waar
Ik heb het gevoel niet geaccepteerd te worden door de ouders of familie van mijn partner.

Ik vraag me vaak af bij welk gezin mijn partner eigenlijk hoort.

Ik heb het gevoel dat ik niet geaccepteerd word door mijn eigen familie.

Er bestaat spanning en irritatie tussen ons over hoe we met die familie moeten omgaan.

Ik heb vaak het gevoel te moeten kiezen tussen mijn partner en mijn ouders.

Jaloezie in de relatie

Aangetrokken worden door anderen of jaloezie is geen probleem
Ja
Neen

Waar Niet waar
Dit terrein is de bron van veel pijn.

Dit is een terrein dat onzekerheid schept.

Het leidt ook tot leugens.

Het is moeilijk om mijn partner te vertrouwen .

Ik voel me vaak verraden of genegeerd.

Ik weet niet hoe dit weer goed moet komen.

(Vermoeden van) overspel

Recent was er een verhouding met een ander ( of ik verdenk mijn partner hiervan)
Neen
Ja

Waar Niet waar
Dit is een bron van veel pijn.

Dit heeft onveiligheid in onze relatie gebracht.

Ik kan leugens en bedrog niet verdragen.

Ik kan mijn woede niet stoppen.

Ik kan met de woede van mijn partner niet omgaan.

Ik wens dat het over gaat, maar het lijkt nooit te stoppen.

Het is moeilijk opnieuw te vertrouwen.

Het voelt alsof onze relatie kapot gemaakt is.

Ik weet niet hoe dit kan geheeld worden.

Ruzie maken

Wanneer we het oneens zijn lossen wij dat snel op
We blijven vastlopen in vervelende ruzies

Waar Niet waar
We hebben meer ruzie.

Het lijkt wel of de ruzie zo uit de lucht komt vallen.

Onze relatie heeft te kampen met boosheid en irritatie.

We maken er een knoeiboel van en doen elkaar pijn.

Ik voel me de laatste tijd niet gerespecteerd.

Ik voel me bekritiseerd.

Doelen en levensstijl

Over belangrijke doelstellingen, waarden of onze manier van leven zijn we het eens
Er zijn tussen ons grote verschillen betreffende de verwachte levensstijl

Waar Niet waar
Er zijn verschillen ontstaan in onze doelstellingen in het leven.

Er zijn verschillen ontstaan in onze belangrijke overtuigingen.

Er zijn verschillen ontstaan in onze vrijetijdsbesteding.

Het lijkt er op dat we verschillende dingen van het leven verwachten.

We groeien uit elkaar.

Ik vind het niet leuk hoe ik ben bij mijn partner.

Verontrustende relatie-ervaringen

Er hebben zich verontrustende dingen (bijvoorbeeld geweld, druggebruik, een verhouding) voorgedaan in onze relatie.
Neen
Ja

Waar Niet waar
Er heeft fysiek geweld tussen ons plaatsgevonden.

Er bestaat een alcohol- of drugprobleem.

Mijn relatie gaat een kant op die ik nooit heb gewild.

Ons relatie’contract’ verandert.

Sommige dingen die mijn partner wil, vind ik eng of walgelijk.

Ik voel me teleurgesteld in deze relatie.

Relatie als een hecht team

We zijn echt een team
Wij werken niet echt als een team nu

Waar Niet waar
Vroeger deden we veel dingen samen en nu niet meer.

We lijken wel twee verschillende kanten uit te willen.

Mijn partner levert geen eerlijk aandeel in het huishouden of de zorg voor de kinderen.

De financiële inbreng van mijn partner is te gering.

Ik heb het gevoel dat ik dit gezin in mijn eentje draaiend houd.

Mijn partner is niet erg voorkomend.

We hebben moeite om macht en invloed met elkaar te delen
Neen
Ja

Waar Niet waar
Ik heb het gevoel dat ik geen invloed heb op de beslissingen die we nemen.

Mijn partner is steeds dominanter geworden.

Ik ben hogere eisen gaan stellen.

Mijn partner is passief geworden.

Mijn partner is steeds ‘vreemder’ geworden en heeft niet veel invloed in onze relatie.

Ik begin het steeds belangrijker te vinden wie de zaken runt.

Financiële kwesties

Financiële kwesties pakken we goed aan en zijn geen probleem
We hebben problemen met betrekking tot financiële kwesties

Waar Niet waar
Een van ons brengt niet genoeg geld binnen.

We verschillen van mening over hoe we ons geld moeten besteden.

We hebben spanningen over onze financiën.

Mijn partner is financieel meer geïnteresseerd in zichzelf dan in ons.

We vormen geen team bij het beheren van onze financiën.

Er is niet genoeg financiële planning.

Plezier en genot

We kunnen samen genieten van heel wat zaken die we beiden boeiend vinden
We maken tegenwoordig niet veel plezier samen

Waar Niet waar
We lijken niet veel tijd te hebben voor plezier.

We proberen het wel, maar lijken niet erg te genieten van de tijd die we samen doorbrengen.

We zijn te gespannen om plezier te maken.

Werken neemt tegenwoordig al onze tijd in beslag.

Onze interesses lopen zo uiteen, we doen geen leuke dingen samen.

We maken wel plannen voor leuke dingen, maar doen ze nooit.

Geestelijke verwantschap

We voelen ons verwant op geestelijk gebied
Ja
Neen

Waar Niet waar
We denken niet hetzelfde over dingen.

We zijn het niet eens met betrekking tot godsdienstige denkbeelden en waarden.

We verschillen van mening over een bepaalde kerk, moskee, synagoge.

We kunnen niet goed met elkaar praten over geestelijke kwesties.

We hebben meningsverschillen over geestelijke groei en verandering.

We hebben meningsverschillen op geestelijk gebied over onze familie of kinderen.

Omgang met vrienden en met de samenleving

We hebben conflicten over ons aandeel en onze taak in de samenleving.
Neen
Ja

Waar Niet waar
We denken anders over de omgang met vrienden en andere mensen of groepen.

We zijn niet even sterk betrokken bij de instellingen die de basis vormen van de samenleving.

We verschillen van mening over de tijd die we over hebben voor instellingen die een belangrijke rol spelen in de samenleving (politieke partijen, school, ziekenhuis, kerk, moskee of synagoge, organisaties en dergelijke).

We verschillen van mening over vrijwilligerswerk.

We verschillen van mening over iets goeds doen voor anderen.

We verschillen van mening over het vervullen van een rol in de samenleving.

 

Bronnen

Bewerkt door G. Gielen naar

https://www.school4power.be/relatie-coaching-en-training/een-vragenlijst-om-in-te-schatten-of-jullie-veel-relatieconflicten-hebben/

https://checkup.gottman.com/