Diversiteit en LHBT+-vertegenwoordiging in games vrijwel onbestaande.

7 dingen die u moet weten over biseksualiteit
scifi, war, future

Computerizer (CC0), Pixabay

Een studie heeft het gebrek aan diversiteit in videogames aangetoond. De studie, getiteld “The Double-Edged Sword of Online Gaming”, onderzoekt hoe gamen mannelijke gamers zowel kan helpen als hinderen, waarbij werd ontdekt dat er zowel een gebrek aan diversiteit als een slechte vertegenwoordiging is van de LHBT+.

Het komt van het Geena Davis Institute on Gender in Media en Promundo-US.

Uit het onderzoek bleek dat mannelijke karakters vier-tegen-één in aantal groter zijn dan vrouwelijke, en witte karakters drie-op-één in aantal meer dan karakters van kleur.

Die witte karakters vertonen significant meer kans om geweld te vertonen in vergelijking met karakters van kleur (51,7 procent van de karakters vergeleken met 33,6 procent).

Vrouwelijke personages hebben bijna vijf keer meer kans om met enige mate van naaktheid te worden getoond in vergelijking met mannelijke personages.

Uit het onderzoek bleek ook dat LHBT+-vertegenwoordiging praktisch niet bestaat: slechts 0,03 procent van de personages uit videogames wordt geïdentificeerd als LHBT+.

De representatie van handicaps is ook ongelooflijk laag: 0,1 procent van de personages bleek een fysieke handicap te hebben (dit houdt geen rekening met niet-zichtbare handicaps).

Het onderzoek met betrekking tot mannen was gebaseerd op de zeven pijlers van Promundo’s ‘Man Box Scale’. Dit zijn in wezen stereotypen van agressieve mannelijkheid: narcisme, stoer doen, fysieke aantrekkelijkheid, starre genderrollen, heteroseksualiteit en homofobie, hyperseksualiteit en agressie en controle.

Uit het onderzoek bleek dat vier op de vijf mannelijke karakters ten minste één van deze eigenschappen behielden, waarbij 63,6 procent van het karakter een of andere vorm van geweld vertoonde. Bijna de helft van de mannelijke personages droeg ​​een pistool.

Voor deze bevindingen onderzochten analisten 27.564 personages in 684 gameplay-segmenten van vijftien minuten. Van die topstreamers waren ze allemaal mannelijk en slechts één geïdentificeerd als LGBT+.

Bovendien werd seksistische taal gebruikt in 37,7 procent van de geanalyseerde segmenten en gebruikte een op de vier streamers seksueel vernederende taal (variaties van de uitdrukking “suck my d*ck” werden gehoord in 7,9 procent van de segmenten).

Bronnen

https://www.pinknews.co.uk/2021/08/05/toxic-masculinity-twitch-streamers/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge