In relaties zijn vrouwen steeds meer hoger opgeleid

Laagopgeleide man vaakst zonder kind: 'Vrouwen zijn veel kieskeuriger'
Verliefd op iemand met hetzelfde opleidingsniveau of status als het nog kan.
adult, beach, interaction

Pexels (CC0), Pixabay

In het verleden waren in  relaties het de mannen die relatief gezien het vaakst hoger opgeleid waren.

Maar momenteel studeren veel meer vrouwen verder en ze halen ook betere resultaten dan de mannen.

Dat maakt dat het aanbod hoog opgeleide mannen schaarser wordt.  In 24 procent van de gevallen is het de vrouw die een hogere opleiding heeft behaald. Het aantal hogeropgeleide vrouwen neemt de laatste jaren in Nederland  en Vlaanderen toe en het aantal mannen dat een hoger niveau heeft dan hun vrouw neemt langzaam af.

Het CBS onderzocht de verschillen in opleidingsniveau van mannen en vrouwen van boven de 25 jaar jaar die samenwonen. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen heteroseksuele en homoseksuele stellen, hoewel volgens het CBS vooral heteroseksuele paren onderzocht zijn. Het percentage mannen met een hoger onderwijsniveau dan hun partner daalde in de periode 2003 tot 2016 van 38 naar 34 procent. In 2016 was bij iets meer dan 40 procent van de mannen de partner even hoog opgeleid als hijzelf.  970.000 vrouwen hadden het afgelopen jaar een hoger diploma dan hun mannelijke partner.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge vrouwen steeds hoger opgeleid zijn dan hun partner. Dat is volgens Matthijs Kalmijn, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, te danken aan de betere en snellere toegankelijkheid van hbo- en wo-onderwijs voor vrouwen. Hoewel het aantal hoogopgeleiden tussen 2003 en 2016 bij zowel mannen als vrouwen toenam, was deze groei het sterkst bij vrouwen. Het aandeel vrouwen met een bachelor-opleiding of hoger steeg van 20 naar 30 procent, bij mannen steeg dit van 27 naar 33 procent.

Bij de meeste stellen, 40 procent, bestaat geen verschil in onderwijsniveau of is het verschil slechts één niveau, bijvoorbeeld als een persoon met een afgeronde wo-master een relatie heeft met een persoon met een afgeronde hbo-bachelor.

De groei van het aantal vrouwen dat hoger opgeleid is dan hun partner, hangt uiteraard samen met het groeiende aandeel hoogopgeleide vrouwen. En als ze niet alleen willen blijven, moeten ze gaan downdaten, maar op zich is hier uiteraard niets mis mee.

Voor mannen is het soms moeilijk om te aanvaarden dat de partner een hoger diploma heeft en vaak nog moeilijker dat de partner ook nog meer verdient, maar de laatste jaren beginnen ook mannen te beseffen dat het ook meegenomen kan zijn dat de partner een meer dan gemiddeld inkomen heeft en daarenboven samen met hem voor het huishouden kan zorgen.

 

Bronnen

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/38492-vrouw-steeds-vaker-hoger-opgeleid-dan-man.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/05/man-nog-steeds-vaker-de-hoogst-opgeleide-partner-a1553260

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge