Aantal echtscheidingen België daalt

Emoties voor kinderen niet verborgen houden!
Zijn twee ouders beter dan één ?

Voor het vierde jaar op rij daalt het aantal echtscheidingen. Cijfers van het Rijksregister tonen dit aan. Tegelijk blijft het aantal huwelijken gelijk. We zouden dit positief kunnen bekijken, we scheiden minder. Maar toch betekenen de cijfers niet per se goed nieuws, zeggen experts. “Samenwoners gaan wél nog vaak uit elkaar, maar zij zijn niet in die cijfers opgenomen.”

Burgerlijke staat: gescheiden. Dat was op 1 januari 2018 de situatie van ruim 1 miljoen Belgen. Klinkt veel, maar het aantal echtscheidingen is wel in dalende lijn.

Volgens de statistische dienst van de federale overheidsdienst Economie registreerden de gemeenten in totaal bijna 25.000 scheidingen in 2013. In 2012 waren het er nog meer dan 26.000, in 2011 bijna 28.000

In 2016 waren er 44.725 huwelijken in België.
Daarvan waren 1.170 huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat is een stijging van 7% tegenover 2015. Op het totaal aantal huwelijken is er een lichte daling van -0,6%, vooral bij huwelijken in Brussel (-1,7%) en in het buitenland (-8,4%). Vlaanderen (+0,7%) en Wallonië (+0,4%) gaan er licht op vooruit.In 2016 waren er 23.583 echtscheidingen in België.Daarvan waren 335 echtscheidingen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat cijfer blijft bijna identiek aan dat van 2015, en stijgt licht (5%) tegenover 2014. Het totale aantal echtscheidingen daalt met 4,4% tegenover 2015.

Uit cijfers van het Rijksregister die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vrijgaf, blijkt dat in 2017  45.365 mensen hun getrouwde partner verlieten. Dat zijn er bijna duizend minder dan het jaar voordien en bijna vierduizend minder dan in 2014. Het aantal mensen dat scheidt, neemt dus jaar na jaar af. Omdat we ook minder vaak trouwen, denkt u misschien. Klopt niet: het aantal huwelijken blijft stabiel.

Dat we evenveel blijven trouwen, is voor een groot deel de verdienste van de babyboomgeneratie.

Volgens socioloog Dimitri Mortelmans van de UAntwerpen zijn ongeveer een derde van de nieuwe gehuwden personen die na een scheiding opnieuw trouwen. Zij houden de cijfers op peil, terwijl de jonge generatie vandaag minder trouwt. Omdat ze vaker gewoon samenwonen. En daar zit ook een onzichtbare scheidingsgolf, want die samenwonenden gaan wel nog vaak uit elkaar.” Uit een steekproef van Mortelmans bij 20.000 koppels blijkt dat van samenwonenden die niet trouwden, na veertien jaar nog slechts een derde samen was. Twee op drie was dus alweer uit elkaar. “Maar dat wordt nergens geregistreerd als scheiding.”

‘In absolute cijfers is het normaal dat het aantal scheidingen afneemt’, zegt Patrick Deboosere, demograaf en socioloog aan de ULB. ‘Het aantal getrouwde Belgen neemt jaar na jaar af. Wettelijk en feitelijk samenwonen worden almaar populairder. Bovendien proberen jongeren nu eerst samen te wonen voor ze gaan trouwen. Daardoor kan een mislukt huwelijk vermeden worden.’

Bron HBVL 15/10/2018

Bronnen

https://www.flair.be/nl/lifestyle/relatie/onderzoek-aantal-scheidingen/

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181014_03839508/minder-echtscheidingen-wel-veel-relatiebreuken

https://www.gva.be/cnt/dmf20181014_03837796/aantal-echtscheidingen-daalt-voor-vierde-jaar-op-rij-maar-er-is-ook-een-onzichtbare-scheidingsgolf

https://www.knack.be/nieuws/belgie/aantal-echtscheidingen-blijft-dalen/article-normal-433417.html

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheidingen/echtscheidingen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge