Belgen trouwen het minste en scheiden het meeste van de hele wereld

Met meer broers en zussen een beter huwelijk
Seks en agressie met elkaar verbonden

StockSnap / Pixabay

Het bruto echtscheidingscijfer is de verhouding tussen het aantal echtscheidingen gedurende het jaar vergeleken met de gemiddelde bevolking in dat jaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1000 inwoners.

Een echtscheidingscijfer volgens de huwelijksduur kan berekend worden voor elk kalenderjaar n, door het aantal echtscheidingen na x jaren huwelijk uit te zetten tegenover het oorspronkelijk aantal huwelijken in het jaar n-x.

‘s Werelds hoogste ‘Divorce Rate’ wordt niet behaald in de Verenigde Staten, maar in ons eigen Europa. Het getal is de verhouding tussen het aantal scheidingen in een jaar en het aantal huwelijken in datzelfde jaar. België is koploper…….

Het indexcijfer stijgt niet alleen als het aantal echtscheidingen toeneemt, maar ook als het aantal huwelijken daalt. Belgen spannen de kroon met 71 gevolgd door Portugal en Spanje met 61. Ook Tsjechië, Luxemburg en Hongarije scoren opvallend hoog.

Nederland zit bij de middenmoters met een rate van 41. De laagste index is er met 3 in Chili.

Maar dit is niet echt nieuw. In 2004 bleek ook al dat België hoog scoorde. Met gemiddeld 4,09 huwelijken per 1.000 inwoners beschikt België over één van de laagste huwelijkscijfers in Europa. Tegelijkertijd behoort ons land tot de Europese toppers wat het aantal echtscheidingen betreft. Dat blijkt uit gegevens van de Europese Unie. Europese burgers trouwen steeds minder. De huwelijksgraad is in de voorbije twee decennia gedaald van bijna 8 huwelijken per 1.000 inwoners tot ongeveer 5 huwelijken per 1.000 inwoners. Behalve België lieten ook Zweden, Slovenië en Letland lagere cijfers registreren. België behoort dan weer wel tot de landen die het hoogste aantal echtscheidingen noteren.

In 2001 registreerde Europa in ons land 2,8 echtscheidingen per 1.000 inwoners. Enkel in Estland, Litouwen en Tsjechië worden meer huwelijken ontbonden. Ierland, Italië en Spanje tellen dan weer bijzonder weinig echtscheidingen.

dep7XIZ-500x228

Bron commons.wikimedia.org

In de EU-28 vonden in 2013 ongeveer 2,1 miljoen huwelijken en 943 duizend echtscheidingen plaats, volgens de meest recente gegevens die beschikbaar zijn voor alle EU-lidstaten. Deze cijfers kunnen worden uitgedrukt in 4,1 huwelijken voor elke 1000 personen (met andere woorden de brutohuwelijkscijfers) en 1,9 echtscheidingen voor elke 1000 personen (met andere woorden de ruwe echtscheidingskoers).

Sinds 1965 is het bruto huwelijksvolume in de EU-28 in relatieve termen met bijna 50% gedaald (van 7,8 per 1 000 personen in 1965 tot 4,1 in 2013). Tegelijkertijd steeg de ruwe echtscheidingsratio van 0,8 per 1 000 personen in 1965 tot 1,9 in 2013. Een deel van deze stijging kan te wijten zijn aan het feit dat in een aantal EU-lidstaten echtscheiding gedurende de periode werd gelegaliseerd (bijvoorbeeld in Italië, Spanje, Ierland en Malta).

Tabel 1 laat zien dat het hoogste percentage van het huwelijk in 2015 het hoogst was, onder de landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, in de kandidaat-lidstaten Albanië (8,7 huwelijken per 1000 personen) en Turkije (7,7). Onder de EU-lidstaten waren de hoogste percentages in Litouwen (7,6), Cyprus (7,2) en Malta (7,0). De laagste brutohuwelijkscijfers werden gemeld in Portugal en Slovenië (beide 3,1 huwelijken per 1 000 personen).

Wat betreft echtscheiding (zie tabel 2) hadden de kandidaat-lidstaten Montenegro (0,9 per 1 000 personen) en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1,0) in 2015 de laagste brutetarieven. Onder de EU-lidstaten waren de laagste ruwe tarieven in Malta (0,9) en Slovenië (1,2); in het algemeen de zuidelijke of oostelijke lidstaten – Griekenland (1.3, gegevens 2014), Italië en Kroatië (beide 1.4), Bulgarije (1.5) – hadden lage ruwe tarieven. Daarentegen waren de echtscheidingspercentages hoger in verschillende noordelijke lidstaten, met name Litouwen (3,2.delers per 1000 personen), Denemarken (2,9), Letland en Estland (beide 2,6).

Van de EFTA-landen vertoont de ruwe echtscheiding een piek van 2,4 (gegevens van 2012) die in Liechtenstein worden geregistreerd.

Bronnen

http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2014/05/26/belgen-trouwen-het-minste-en-scheiden-het-meeste-van-de-hele-wereld

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?… –

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Divorce/nl

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge