Blijven staan ondanks de storm : Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding

90% studenten kiest voor monogamie
Samenwoners vaker uit elkaar dan gehuwde koppels

Waarom geraken sommige ouders verstrikt in een hoogconflictscheiding en wat maakt dat ze daar maar niet uit geraken? Wat kunnen ouders zelf actief doen om het conflict niet te laten escaleren en de last van hun kind te verkleinen of mee te dragen?
Vanessa Maes en Christel Cornelis, beiden psychotherapeut binnen Alianza, een project gespecialiseerd is in het werken met ouders in een hoogconflictscheiding van het CGG PassAnt vzw, ontwikkelden door de jaren heen een erg specifieke kijk op deze complexe problematiek.

Het boek ‘Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding’ dat de auteurs willen voorstellen werd geschreven vanuit een noodzaak. Ouders binnen een hoogconflictscheiding voelen zich radeloos, gefrustreerd en machteloos. Hetzelfde geldt voor de hulpverleners bij wie deze gezinnen, al dan niet op doorverwijzing van een bezorgde leerkracht, CLB-medewerker, rechtbank of andere uit de omgeving, terechtkomen.

Het boek zet in op het vergroten van het inzicht in het eigen functioneren van de ouder. De auteurs bekijken een hoogconflictscheiding vanuit een rouw- en traumaperspectief. De manier waarop iemand met een scheiding omgaat raakt aan eerder opgelopen kwetsuren in de hechting. Er wordt stilgestaan bij de destructieve interactiepatronen waarin ouders verstrikt geraken.

Door de keuze voor een welzijnskader in plaats van strijdkader en in hun taal consequent te spreken over geven en nemen in plaats van rechten en plichten, zetten ze ouders in hun eigen verantwoordelijkheid. Door ouders te stimuleren actief hun hulpbronnen aan te boren, zetten ze hen opnieuw in hun kracht, weg van de machteloosheid.

De auteurs gaan tegen de stroom in, weg van een aantal dominante ideeën wat betreft ouderschap na scheiding en zetten in op parallel solo-ouderschap. Er worden heel concrete handvatten aangereikt, geïnspireerd op verschillende therapeutische stromingen waaronder ACT, Verbindende Communicatie en Geweldloos Verzet waarmee zowel ouders als hulpverleners aan de slag kunnen.

Vanessa Maes en Christel Cornelis zijn beiden verbonden aan Alianza, een project van CGG PassAnt vzw. Ze hebben meer dan 15 jaar ervaring in het therapeutisch werken met kinderen, jongeren en hun gezin. Vanessa Maes is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Ze richtte Alianza 10 jaar geleden op met als doel de therapeutische hulpverlening aan ouders in een hoogconflictscheiding te verbeteren. Christel Cornelis is maatschappelijk assistent en psychotherapeut. Ze werkte als kinder- en gezinstherapeut binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en als zelfstandig psychotherapeut. Ze werkt ondertussen twee jaar bij Alianza.

Bronnen

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044136067

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge