Grijze scheidingen nemen toe

Bij een klein aantal vrouwen leidt het huwelijk tot depressieve gevoelens
Meeste ouders hebben een favoriet kind

Bron Wikimedia Commons.

Wie aan echtscheiding denkt, denkt niet meteen aan senioren. Toch is het aantal scheidingen bij vijftigplussers de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Dat lijkt veel, maar heeft uiteraard ook te maken met de levensverwachting die 20 jaar geleden heel wat korter was.  Een echtscheiding op latere leeftijd komt steeds vaker voor. De norm om hoe dan ook bij elkaar te blijven is niet meer zo uitgesproken. ‘Tot de dood ons scheidt’, komt meer en meer in het gedrang. De wetgeving heeft het ook makkelijker gemaakt om te scheiden, en vrouwen zijn onafhankelijker en zelfstandiger geworden.

Nog anderen schuiven naar voor dat pas na de pensionering van de man, waardoor die veel vaker thuis is, blijkt dat koppels uit elkaar zijn gegroeid. Specialisten schrijven dat toe aan het ‘gepensioneerde-mannen-syndroom’: mannen op rust die het leven van hun vrouwen op hun kop zetten en hen tot wanhoop drijven.(De Morgen 05/03/2018)

Ook het feit dat het bij een scheiding van oudere koppels vaak al om een tweede huwelijk gaat, zou een rol spelen. Ook is scheiden op je zestigste volgens Rika Ponnet al lang geen taboe meer. “Koppels zien steeds vaker hun kinderen scheiden. Dan is het voor hen ook gemakkelijker om zelf de stap te zetten naar een scheiding.” Opmerkelijk is ook dat het veelal de vrouwen zijn die een punt zetten achter het huwelijk. “In ongeveer 70 procent van de echtscheidingen is het de vrouw die de relatie beëindigd”, zegt relatietherapeute Rika Ponnet. “Dat komt ook omdat vrouwen nu financieel veel minder afhankelijk zijn dan vroeger.”

Het aantal ‘grijze scheidingen’ neemt toe volgens Weekend Knack (11/04/2017)

Scheidende koppels vertellen  vaak dat ze bij elkaar gebleven zijn tot de kinderen het huis uit gingen of de studies beëindigd hadden en op eigen benen zijn gaan staan. Daarna stellen ze vast dat er niet genoeg ‘cement’ meer is om nog bij elkaar te blijven.

In België bedroeg de gemiddelde leeftijd waarop mensen scheiden in 2000 nog 41,2 jaar. In 2014 was het cijfer al opgelopen tot 45,6 jaar.  In 2016 gingen in België maar liefst 505 65-plus koppels uit elkaar. Ook voor de kinderen van deze oudere koppels kan zo’n scheiding toch nog ingrijpend zijn. Het kan je behoorlijk onderuit halen als je ouders beslissen om hun eigen weg te gaan.

Tussen 1994 en 2009 steeg het aantal scheidingen van mensen tussen de 65 en de 95 jaar in Nederland met 33 procent van 1.170 naar 1.560. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de leeftijdscategorie 65 tot 70 jaar is de stijging het grootst: 47 procent. In 1994 scheidden 685 echtparen in die leeftijdscategorie. In 2009 waren dat er 1.006.

Vaak proberen de oudere kinderen de ouders te overhalen om toch nog samen te blijven. Men gaat praten met vader, met moeder en probeert te bemiddelen.

Koppels die uit elkaar gaan na een huwelijk van dertig of veertig jaar, zijn geen uitzonderingen meer. Dat is de reden waarom ook meer volwassenen te maken krijgen met een breuk tussen hun ouders. Waar jongere kinderen vaak nog op begrip kunnen rekenen van de hun omgeving, is er die steun bij oudere kinderen bij een scheiding op oudere leeftijd vaak niet meer.  De buitenwereld reageert meestal dat je toch een eigen leven hebt.

In Knack Weekend vertelt Claire Wiewauters, auteur van het boek ‘Een week mama, een week papa’ dat een scheiding van de ouders volwassen kinderen doorgaans dieper raakt dan dat ze zelf konden bedenken.  Ook bij scheiding van je ouders op latere leeftijd kom je in een rouwproces terecht.

Problemen met een omgangsregeling heb je bij oudere kinderen niet, maar ook volwassen kinderen hebben het emotioneel vaak net zo moeilijk als jonge kinderen. Ook voor hen valt er ineens een groot deel van hun leven weg en ook zij moeten ineens schipperen tussen twee ouders…

Bij het scheiden op latere leeftijd zijn er ook vaak kleinkinderen die te maken krijgen met de scheiding. Ook voor hen is het vaak moeilijk te begrijpen dat hun opa en oma niet meer samen zijn.

Bronnen en meer lezen

https://www.neobemiddeling.be/blog/grijze-echtscheidingen-%E2%80%93-scheiden-op-latere-leeftijd

Knack Weekend 11/04/2018 https://weekend.knack.be/lifestyle/radar/grijze-scheidingen-ik-ben-40-en-mijn-ouders-gaan-uit-elkaar/article-longread-1000243.html

http://www.samenbemiddelen.be/scheiden-latere-leeftijd-senioren/

https://www.demorgen.be/binnenland/steeds-meer-grijze-scheidingen-door-het-gepensioneerde-mannen-syndroom-bf9f1143/

http://www.grenzelozevrouwen.nl/scheiden-op-latere-leeftijd.htm

http://www.duetrelatiebemiddeling.be/in_de_media/andere/geschreven_pers/gescheiden_60-plussers_verdubbeld_op_10_jaar

https://www.researchgate.net/profile/Dimitri_Mortelmans/publication/236167009_De_gevolgen_van_echtscheiding_op_latere_leeftijd/links/0c96053ba5a846a57e000000/De-gevolgen-van-echtscheiding-op-latere-leeftijd.pdf

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge