Huwelijk blijft grote droom van de Vlaming

Sympathiek en aantrekkelijkheid
Koppels en 65-plussers zijn het gelukkigst

StockSnap (CC0), Pixabay

Huisje, tuintje, boompje, beestje.. Iedereen kent de vaste structuur: je leert iemand kennen, je verkeert een tijdje, je gaat samenwonen, je trouwt, je krijgt een baby maar wat dan? De happy ending waar we van dromen is niet voor iedereen weggelegd.

In 2014 werden er 39.879 huwelijken voltrokken in heel België. In hetzelfde jaar waren er ook 24.310 echtscheidingen. Toch is het huwelijk is in 2016 nog steeds bijzonder populair. Dat blijkt uit een bevraging van VRT Nieuws. Trouwen is voor veel Vlamingen nog steeds de ultieme relatievorm waar ze naar streven. Maar liefst 79% van de samenwonende koppels is getrouwd. Het wettelijk samenlevingscontract daarentegen slaat niet echt aan.

Het merendeel van de Vlamingen (74%) heeft momenteel een relatie. Het gezin is nog steeds de hoeksteen van onze samenleving. 63% van de bevraagde groep woont samen met partner en/of kinderen, in verschillende constellaties. Nieuw samengestelde gezinnen zijn met 5% aan een gestage opmars bezig.

Binnen de groep samenwonende koppels is maar liefst 79 procent getrouwd. Wie een relatie heeft maar nog niet samenwoont, denkt wel in de helft van de gevallen aan trouwen. Het wettelijk samenlevingscontract slaat minder aan: er zijn dubbel zo veel feitelijk (15%) als wettelijk (7%) samenwonende koppels.

“Samenwonen doet niet altijd meer dienst als proefhuwelijk. Het is een volwaardige en langdurige relatievorm geworden”, aldus socioloog Dimitri Mortelmans (UA). “Een wettelijk samenwooncontract afsluiten is echter niet evident. Dé vraag stellen aan de keukentafel is een beetje taboe. De andere partner kan die vraag opvatten als de relatie zelf die in vraag wordt gesteld. Alsof het momenteel niet goed is zoals het is”, legt hij uit. “Daarin schuilt het grote verschil met het huwelijk: koppels die trouwen krijgen automatisch een pakketje rechtsbescherming bij. Samenwoners moeten die stap zelf bespreken en ondernemen. Dat is niet evident.”

Relatietherapeute Rika Ponnet

“In onze snel evoluerende samenleving zijn er weinig grote zekerheden. Er is slechts één supersterk model dat de tand des tijds moeiteloos doorstaat: het ideaal van de romantische liefde. Dat is het enige waar we écht collectief in geloven”, legt relatietherapeute en seksuologe Rika Ponnet uit.

“Iedereen verlangt ernaar om dé grote liefde te ervaren. Daarom houden we massaal vast aan het beeld van het ideale huwelijk”, aldus Ponnet. “Tegelijk ligt er meer druk op het huwelijk dan ooit tevoren. Zeker bij de generatie jongeren die zelf zijn opgegroeid bij gescheiden ouders. Hun geloof in een intact gezin is nóg groter. Zij willen zich nog harder inzetten voor dat romantisch ideaal, met het gevaar dat ze het zichzelf door hun krampachtige houding net moeilijker maken.”

Lat-relatie

7% van de koppels heeft naar eigen zeggen een LAT-relatie (Living Apart Together, nvdr). Voor ongeveer 40% daarvan is niet samenwonen een bewuste keuze. Dat is vooral het geval bij oudere, hoogopgeleide koppels. Voor jongeren is een LAT-relatie eerder een tijdelijk gegeven tijdens de kennismakingsfase.

“Een minderheid kiest er bewust voor om niet samen te wonen, vaak om zijn vrijheid te behouden of om pragmatische redenen. Als er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn, zullen mensen minder snel verhuizen voor hun nieuwe partner”, aldus Ponnet. “Een LAT-relatie is zeker niet per se gemakkelijker. Het vergt goede afspraken en stevige schouders van beide partners. Je moet veel bewuster twee levens op elkaar afstemmen.”

Tussen 25/02 en 28/03 heeft onderzoeksbureau Indiville in opdracht van VRT Nieuws 2.163 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar online en telefonisch bevraagd.

3459205342Ook in 2011 gaven Vlaamse jongeren aan dat ze blijven dromen van een huwelijk en van kinderen krijgen. Slechts 3 procent wilde geen kinderen, 15 procent sloot een huwelijk uit.

Voor het onderzoek werden leerlingen uit de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs bevraagd.

Enkele jaren later dan in de buurlanden wonen nu ook in Vlaanderen de meeste jonge mensen eerst ongehuwd samen vooraleer ze trouwen. Daarmee doen ze ook wat de meeste jongeren willen: drie op de vier leerlingen willen eerst samenwonen en daarna trouwen. 11 procent van alle jongeren wil meteen trouwen. 15 procent sluit een huwelijk uit.

Jong trouwen

De huwelijksleeftijd is de afgelopen decennia sterk opgeschoven. Slechts 11 procent van alle 25-jarige mannen is vandaag getrouwd, bij de 25-jarige vrouwen is dat 23 procent. De gemiddelde huwelijksleeftijd ligt al op 31 jaar voor mannen en 29 jaar voor vrouwen. Uit de ondervraging van de jongeren blijkt dat zij op jongere leeftijd willen trouwen (gemiddeld 25,6 jaar).

Realistisch

Opmerkelijk is dat de keuze om te trouwen, gepaard gaat met een overweldigende keuze voor kinderen. 97 procent wil kinderen, een kwart wil er zelfs drie of meer. Er wordt wel steeds vaker getrouwd na de geboorte van het eerste kind.

Toch zijn de jongeren behoorlijk realistisch, want 32 procent denkt dat een scheiding er in zit. Toen in 2003 dezelfde vraag werd gesteld aan eerstejaars universiteitsstudenten, ging nog maar 22 procent uit van het idee dat zijn huwelijk niet zou standhouden.

Idem 2016.  Is ons geloof in liefde nu gedaan of willen we het juist beter doen dan onze ouders? Echtscheidingscijfers lijken  geen invloed te hebben op het romantische ideaalbeeld van jongeren. Onderzoekers van de KULeuven stellen vast dat nog 80% van de eerstejaars verwacht dat ze zullen trouwen en amper 9% denkt dat ze niet zullen trouwen. wanneer je ouders gescheiden zijn, schat je je eigen echtscheidingskans wel hoger in dan jongeren van wie de ouders wel samen zijn. Kinderen van gescheiden ouders stellen zich dan ook voorzichtiger op tegenover de liefde.

Romantiek is nog niet dood.

Bronnen

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2665488

http://www.knack.be/nieuws/belgie/vlaamse-jongeren-willen-huwen-en-kinderen-krijgen/article-normal-24219.html

http://www.generation-what.be/observatory/2016/08/02/ja-ik-wil-of-niet/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge