In de war door scheiding ouders (Awel/HIG)

Trends omtrent seks en relaties
Kinderen uit samengestelde gezinnen zijn agressiever
family-990600_960_720

Bron www.pixabay.com

Machteloosheid, schuldgevoelens, angst en vooral verwarring kwamen het meest voor: bij een scheiding beseffen ouders vaak niet hoe zwaar hun kind onder de situatie lijdt.

Onderzoekers analyseerden anonieme chatgesprekken van tieners van gescheiden ouders.

De meeste steun vinden de kinderen na een scheiding bij jongeren “die het ook hebben meegemaakt”.

Een op vijf kinderen in ons land leeft met gescheiden ouders. De scheiding zelf is een ingrijpende gebeurtenis, die veel veranderingen teweegbrengt in het leven van ouders én kinderen. Vaak ontstaat er ook al onrust in het gezin voor de feitelijke scheiding. En daarna is het soms lang zoeken naar een nieuw evenwicht, al dan niet in een nieuw samengesteld gezin.

Een aantal kinderen en jongeren belt of chat tijdens dit soms moeizame proces met medewerkers van Awel, de vroegere kinder- en jongerentelefoon. Ze kunnen er anoniem hun verhaal doen en vinden er een luisterend oor. 145 van die chatgesprekken werden nu geanalyseerd door onderzoekers van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Claire Wiewauters en Kathleen Emmery maakten, samen met een groep studenten uit het tweede jaar van de bachelor in de Gezinswetenschappen, een kwalitatieve analyse van die 145 chat-gesprekken van kinderen en jongeren met Awel over de scheiding van hun ouders.

Drie onderzoeksvragen stonden centraal:

Welke problemen halen kinderen en jongeren aan in de context van een scheiding of een nieuw samengesteld gezin?
Welke beschermende factoren halen kinderen en jongeren aan in de context van een echeiding of een nieuw samengesteld gezin?
Hoe gaan kinderen en jongeren om met de problemen die ze ervaren in de context van een scheiding of een nieuw samengesteld gezin?


De onderzoeksgroep

De kinderen en jongeren die in beeld komen in dit onderzoeksrapport maken duidelijk een moeizame aanpassing doormaken. Ze worstelen met moeilijke gevoelens en vertonen signaalgedrag. Het zijn niet de kinderen en jongeren (75 à 80 %) die na een periode van aanpassing een nieuw evenwicht bereiken.

De problemen die kinderen en jongeren aanhalen bij Awel zijn zowel van praktische als emotionele/relationele aard. De verhalen maken wel steeds duidelijk dat het voor deze groep kinderen moeilijk en/of bijna onmogelijk is om binnen het spanningsveld van de verschillende, vaak strijdende belangen, een veilige en betrouwbare plek te vinden.

Kinderen en jongeren centraal

Dit onderzoek stelt de positie van kinderen en jongeren centraal en doet aanbevelingen aan ouders, hulpverlening, onderwijs en beleid.

Lotgenotencontact is van grote waarde voor deze kinderen en jongeren, maar ook gewoon gesprekspartners die (h)erkenning geeft aan de moeilijke positie van het kind en die in het contact met het kind de loyaliteit naar beide ouders respecteert.
Kinderen en jongeren een vangnet bieden wanneer ze een moeizame aanpassing na de scheiding doormaken, is volgens de onderzoeksters een taak voor ieder van ons, van beleidsmaker tot de buur om de hoek.

Het is niet abnormaal dat kinderen tijd nodig hebben om te wennen aan de gezinstransitie. Het gros van de kinderen bereikt na een jaar of twee wel opnieuw een evenwicht. Een minderheid blijft er langer mee worstelen.

De onderzoekers van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen denken dat het zou helpen als kinderen nauwer bij het scheidingsproces betrokken worden. Ze formuleren daarom voorzichtig het advies om bemiddeling ook te laten opstarten door de kinderen, zodat zij mee kunnen praten over de regelingen na scheiding.

Bronnen en meer lezen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160121_02081392

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge