Kinderen en echtscheiding

Geschatte tijd om tekst te lezen:4 minu(u)t(en)

Kinderen ondervonden in 2013 18 procent meer loyaliteitsconflicten ten opzichSpelende_kinderen_Harrie_Sterk_Dorpsstraat_Vleutente van hun ouders dan 4 jaar eerder. ‘Ze hebben vaker het idee dat ze tussen hun vader of moeder moeten kiezen,’ zegt Spruijt. Met kinderen gaat het daardoor duidelijk slechter, ze hebben meer problemen op school en kunnen sneller last krijgen van depressieve gevoelens.

In 2009 is in Nederland de wet voor echtscheidingen juist gewijzigd om problemen bij scheidingskinderen te verminderen. De nadruk moest liggen op gelijkwaardig ouderschap. Volgens Spruijt werkt dat doorgaans alleen als de taken voor de scheiding al gelijkwaardig waren verdeeld tussen beide ouders. ‘Een vader die wegens een drukke baan minder vaak aanwezig was, kan dat gelijkwaardig ouderschap na een scheiding opeens opeisen. Uit angst- of wraakgevoelens.’

Kinderen voelen zich vaker dan ooit verscheurd als hun ouders in een scheiding liggen. Ouders maken ten opzichte van 2009 ook meer ruzie……Dat blijkt uit onderzoek van Ed Spruijt van de Universiteit Utrecht en pedagoge Helga Kormos onder 2414 waarvan 450 scheidingskinderen, dat morgen gepresenteerd wordt op het congres ‘Stop de Vechtscheiding’.

Kinderen ondervonden vorig jaar 18% meer loyaliteitsconflicten ten opzichte van hun ouders dan 4 jaar eerder.“Ze hebben vaker het idee dat ze tussen hun vader of moeder moeten kiezen”, aldus echtscheidingsspecialist Spruijt.

“Met kinderen gaat het daardoor duidelijk slechter, ze hebben meer problemen op school en hebben sneller last van depressieve gevoelens.”

De nadruk moest liggen op gelijkwaardig ouderschap. Volgens Spruijt werkt dat doorgaans alleen als de taken voor de scheiding al gelijkwaardig waren verdeeld tussen beide ouders.

“Een vader die wegens een drukke baan minder vaak aanwezig was, kan dat gelijkwaardig ouderschap na een scheiding opeens opeisen. Uit angst- of wraakgevoelens.

”De onderzoekers pleiten daarom voor een ‘kindwaardig’ ouderschap, in plaats van een gelijkwaardig ouderschap. “Daarbij komt de nadruk veel meer op het belang van het kind te liggen.”Verplichte mediation voor scheidende ouders, een voorstel van de kinderombudsman Marc Dullaert, zou eveneens helpen, denkt Spruijt. Ook kijkt Spruijt naar België dat experimenteert met een opvoedplan.

Het idee daarachter is dat ouders na de geboorte opschrijven hoe ze hun kind willen grootbrengen. Ook als het misgaat tussen de ouders. “Zoiets kun je dan om de paar jaar herzien, omdat een kind natuurlijk andere behoeften kan krijgen.”Er zijn meer co-ouderschappen dan ooit. 27% in 2013 ren opzichte van 20% in 2009 en 5% in 2000. wonen in co-oudergezinnen.

Met de nadruk op ‘co’, want met die kinderen gaat het beter, omdat deze ouders minder ruzie maken.

Is scheiden slecht voor de kinderen?

“Niet altijd. In gezinnen met huiselijk geweld is het zelfs beter. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat jongens die als tiener nog in huis wonen met een gewelddadige vader, een vrij grote kans hebben dat gedrag later te gaan kopiëren. En als de sfeer thuis vaak gespannen en naar is, kunnen kinderen een scheiding ook als een opluchting ervaren. Maar in de meeste gevallen is een scheiding wel heel zwaar en verdrietig voor kinderen. Al liggen de risicofactoren niet altijd zozeer in de scheiding zelf, als wel de omstandigheden die daarbij om de hoek komen kijken.”

Wat bedoel je daar precies mee?

“Nou, een scheiding brengt enorm veel veranderingen met zich mee. Zo moeten kinderen soms verhuizen door een scheiding en daardoor van school veranderen en nieuwe vrienden maken. Dat is best heftig in een tijd die toch al moeilijk is. Als een van de ouders bovendien een nieuwe partner heeft moet het kind daarbij ook nog wennen aan een ander gezin. En er is natuurlijk het gemis van de andere ouder.”

“Maar wat pas echt een doorslaggevende rol speelt is de relatie tussen de ouders. Als je ouders nog altijd samen door een deur kunnen om bijvoorbeeld verjaardagen gezamenlijk te vieren, creëert dat een heel andere situatie dan een vechtscheiding. Dan krijgen kinderen vaak loyaliteitsproblemen, doordat ze het gevoel hebben te moeten kiezen tussen mama en papa. Omdat vechtscheidingen zich bovendien vaak eindeloos voortslepen wordt de negatieve impact van zo’n scheiding nog groter.”

Ed Spruijt is scheidingsonderzoeker; nu met pensioen. Hij is vooral geïnteresseerd in de gevolgen van scheiding – en alles wat daarna komt – voor kinderen. Zelf ook gescheiden – gelukkig al lang geleden – en daarna met kinderen en stiefmoeder een nieuw gezin gevormd. Ed publiceerde regelmatig over de gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen en jongeren. Hij gaf lezingen over dit onderwerp in het hele land.

Bronnen

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/op-goede-voet-uit-elkaar/

https://www.ad.nl/lifestyle/kind-voelt-zich-vaker-verscheurd~ae81157e/

http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2014/06/12/de-diep-verscheurde-gevoelens-van-kinderen-van-gescheiden-ouders

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Ook interessant om te lezen!