Kinderen uit samengestelde gezinnen zijn agressiever

Onstabiel gezin en schokkende gebeurtenissen leiden vaak tot tienerzwangerschap
Smartphone fnuikt libido en romantiek
fight, fear, surprise

DeeDee51 (CC0), Pixabay

Het blijkt in de praktijk één van de moeilijkste gezinszaken die er zijn: na echtscheiding(en) een nieuwe familie vormen. In de praktijk sneuvelen meer dan de helft van deze relaties dan ook weer binnen een aantal jaar. Dat is niet voor niks en nu blijkt ook dat kinderen uit samengestelde gezinnen vaker agressief gedrag vertonen…..

Amerikaanse kinderen met een stief- of halfbroer of -zus vertonen vaker agressief gedrag, zo blijkt uit een nieuwe studie. De oorzaak is dat de relatie tussen deze broers en zussen te weinig aandacht krijgt, terwijl juist die relatie volgens de onderzoekers de belangrijkste is. De studie is uitgevoerd onder ruim 6.500 Amerikaanse kinderen en hun families en werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Demography.

Elke ouder, meestal de biologische moeder, moest opgeven hoe vaak haar kind agressief gedrag vertoonde toen het vijf jaar oud was. Onder dit gedrag vielen driftbuien, fysieke agressie, vernieling van eigendommen van anderen en andere vertoningen van woede.

Extra aandacht zou bijgevolg moeten worden geschonken aan kinderen in samengestelde gezinnen. Wanneer er sprake is van gescheiden ouders, die later het geluk hervinden bij een nieuwe partner, krijgt een kind er soms één of meer stiefbroertjes of -zusjes bij.

Uit het Amerikaans onderzoek blijkt nu dat juist kinderen in de nieuw samengestelde gezinnen vaker agressief gedrag blijken te vertonen dan hun leeftijdsgenootjes in traditionele gezinnen.

De onderzoekers bekeken de gegevens van ruim 6.500 Amerikaanse gezinnen en concluderen dat de ouders vooral wat meer aandacht zouden moeten hebben voor de relatie tussen de kinderen onderling binnen samengestelde gezinnen. Driftbuien, fysieke agressie en het vernielen van andermans spullen blijken regelmatiger voor te komen tussen stiefbroertjes en -zusjes. Voor het onderzoek werd aan de ouders gevraagd om bij te houden hoe vaak een kind agressief gedrag vertoonde op vijfjarige leeftijd. De kinderen uit samengestelde gezinnen bleken tien procent hoger te scoren in de frequentie van agressief gedrag. Uit eerdere studies was al bekend dat de afwezigheid van één van de biologische ouders gerelateerd kan worden aan een verhoogd risico op agressief gedrag. Dat geldt dan met name als de vader niet in het gezin aanwezig is.

De oorzaak is dat de relatie tussen deze broers en zussen te weinig aandacht krijgt, terwijl dat juist het belangrijkste is.

Elke ouder, meestal de biologische moeder, moest opgeven hoe vaak haar kind agressief gedrag vertoonde toen het 5 jaar oud was. Onder dit gedrag vielen driftbuien, fysieke agressie, vernieling van eigendommen van anderen en andere vertoningen van woede.

Kinderen die een half- of stiefbroer of -zus hadden in hun tijd op de kleuterschool vertoonden 10% vaker agressiviteit dan kinderen zonder.

Socioloog en onderzoeker Paula Fomby stelt dat er eerder naar verklaringen is gezocht, waaronder de opvoedingsstijl. “Bij alle kinderen die leven met een stief- of halfbroer of -zus is sprake van het ontbreken van tenminste een biologische ouder bij ten minste 1 van de kinderen.”

Volgens Fomby toonde eerder onderzoek al aan dat de afwezigheid van een ouder, en specifiek de vader, wordt geassocieerd met een hoger risico op agressief gedrag van jonge kinderen. Toch bleef de reden voor het verband tussen complexe broer- of zusrelaties en het vaker vertonen van agressief gedrag ongrijpbaar.

Toch mogen we deze resultaten niet overroepen. Er zijn heel wat nieuw samengestelde gezinnen waar de kinderen van beide plusouders heel goed met elkaar kunnen opschieten. Het heeft heel veel te maken met hoe de echte ouder en plusouder met de kinderen omgaan. Het is vaak gewoon van belang om af en toe eens wat tijd te maken als echte ouder voor je eigen kinderen zodat ze zich niet verwaarloosd voelen in het nieuw samengesteld gezin.

Bronnen

http://www.nu.nl/gezondheid/4204791/broers-en-zussen-samengestelde-gezinnen-mogelijk-agressiever.html

http://relatie.blog.nl/allemaal-familie/2016/01/28/kinderen-uit-samengestelde-gezinnen-zijn-agressiever

http://www.supermens.nl/blog/cat/psyche-brein/post/agressief-gedrag-bij-jonge-kinderen/

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge