Meer echtscheidingen bij 60-plussers : de grijze scheiding

Vaginale geur als lokmiddel om mannen gek van jou te maken?
Consensuele seks : kunnen apps soelaas bieden?

Photo by Asaf R

Echtscheidingen en senioren? Niet echt een combinatie waaraan je denkt als het gaat om scheidingen. Twintig jaar geleden gingen 1 op de 6 mensen boven de 50 jaar scheiden. Nu scheiden maar liefst 1 op de 3 koppels boven de 50 jaar…

In de statistiekwebsite Statbel verscheen een opmerkelijk cijfer :  in 2018 gingen niet minder dan 4.366 60-plussers uit elkaar met een echtscheiding. Op scheiden kan dus geen leeftijd meer geplakt worden.  Er waren zelfs 299 mensen van boven 74 jaar die hun huwelijk stopzetten.

Ook al in 2016 liepen in ons land 505 huwelijken op de klippen waarvan de partners allebei 65-plussers waren. Echtscheidingsconsulent Eric De Corte ziet dat ook in zijn praktijk. De meeste scheidingen zien we tussen de 35 en de 50 jaar, volgens hem. Maar er is wel een toename te merken bij de 50-plussers.”

Een echtscheiding op latere leeftijd komt steeds vaker voor. De norm om hoe dan ook bij elkaar te blijven is niet meer zo uitgesproken. ‘Tot de dood ons scheidt’, komt meer en meer in het gedrang. De wetgeving heeft het ook makkelijker gemaakt om te scheiden, en vrouwen zijn onafhankelijker en zelfstandiger geworden.

Hoe kun je na een heel leven samen beslissen dat het toch niet meer lukt.  Er zijn koppels die de echtscheiding uitstellen totdat de kinderen de deur uit zijn, volgens  De Corte. Soms bijten mensen ook zolang op hun tanden omdat ze het heel moeilijk vinden om de knoop door te hakken.Vroeger bleven koppels bij elkaar omdat het zo hoorde. Ook had de vrouw vroeger vaak geen inkomsten. Met het werken van vrouwen en de emancipatiegolf staat men op eigen benen en pikt men niet meer zomaar alles.

Mensen veranderen ook en soms kan die verandering zo groot zijn dat men het niet meer bij elkaar uithoudt.  Bij latere leeftijd worden sommige mensen ook wat meer bitter, koppiger, lastig en prikkelbaar omwille van een tanende gezondheid of door tegenslagen. Wat ook een rol speelt is pensionering. De werkkring valt weg, men voelt zich niet meer nuttig, afgeschreven of gedumpt en men zit nu 24u met elkaar opgescheept wat sommige koppels niet meer uithouden. Ook is de invloed van de kerk, waar echtscheidingen taboe waren, sterk verminderd.

Experten spreken ook van imitatiegedrag. Zo zien heel wat oudere koppels hun kinderen scheiden en later toch nog met een nieuwe partner gelukkig worden. Dat doet hen soms nadenken over hun eigen relatie.

De cijfers van echtscheidingen van 2018 bevestigen de trend.  Het aantal echtscheidingen blijft stabiel: 23.135 in 2018, +0,3% ten opzichte van 2017. De gemiddelde duur van het huwelijk voor de echtscheiding verandert nauwelijks, met 15 jaar.

Algemeen gezien blijft het echtscheidingscijfer constant: iets minder dan één huwelijk op twee eindigt met een echtscheiding. Maar opvallend is dat elke dag gemiddeld 12 60 plussers uit elkaar gaan. In 2018 waren er dat in totaal 4.366, verdeeld over volgende leeftijdsgroepen:

2.327 tussen 60 en 64 jaar
1.192 tussen 65 en 69 jaar
548 tussen 70 en 74 jaar
299 van 74 jaar en ouder

De generatie van de babyboomers groeit van 54 tot 74 verder aan. De senioren van nu hebben misschien nooit echt voorrang gegeven aan hun eigen wensen en dromen omdat ze in eerste instantie voor hun kinderen leefden, maar die zijn intussen het huis uit.

Nu ze zelfs het pensioen in het vooruitzicht hebben of niet meer moeten werken, beginnen ze zich vragen over hun leven en soms ook het huwelijk met hun partner te stellen.

In de omgeving merk je vaak wel veel onbegrip dat men op latere leeftijd nog gaat scheiden.  Kinderen, familie en vrienden begrijpen niet dat men na zolang samen toch nog uit elkaar gaat.  Maar voor sommigen is het de laatste kans om nog een andere wending aan het leven te geven.

Maar er is natuurlijk ook het feit dat we steeds ouder worden: Een man wordt gemiddeld 79,5 jaar en een vrouw 82. Als je 50 bent, kan je je de vraag stellen of je zo nog 30 jaar wil aanmodderen.

Het meest voorkomende probleem bij oudere koppels is “het gebrek aan communicatie” en “moeilijk met elkaar kunnen praten”. Maar ook “de kinderen” of “geld” kunnen een spanningsveld creëren. Terwijl de ene wil sparen, geeft de andere het geld liever uit. Ook andere denkpatronen over seks(ualiteit) mogen niet onderschat worden. Verschillende wensen en verwachtingen kunnen voor wrevel zorgen, denk bijvoorbeeld aan de seksfrequentie.

Met een scheiding komen heel wat zaken in het gedrang. Alles wat tot dan koppels met elkaar verbond, valt als losse stukken uit elkaar: het materiële wordt verdeeld, en soms kiezen de kinderen partij.

Een scheidend koppel laat heel wat achter: het huis wordt verkocht of wordt eigendom van één van beiden, de verdeelde inboedel, de helft van de gezamenlijke spaarcenten, de buurt waar je jaren hebt gewoond, gezamenlijke vrienden, het comfort dat werd opgebouwd, de tuin, het huisdier. Partners verliezen elkaar: hun echtgenoot, hun beste vriend/vriendin, hun vechtgenoot, hun bedgenoot, hun medestander, hun vluchtheuvel, hun toeverlaat, …

Voor partners die op latere leeftijd alleen komen te staan omdat hun partner besliste om de relatie te beëindigen, ligt eenzaamheid op de loer. Een goed sociaal vangnet kan dan veel doen, maar omwille van de scheiding is dat sociaal vangnet van gezamenlijke vrienden niet meer gewaarborgd. ‘Grijs’ scheiden wordt dan zwaarder, zo verwoordde een vrouw het eens: ‘De nieuwe kandidaat-partner komt echt niet aan de deur aankloppen. Mannen zijn jagers naar ’t schijnt, wel, ik ben als prooi nog niet gevonden’

Documentairemaker en Gouden Kalf winnaar Niels van Koevorden maakt in samenwerking met de NCRV een documentaire over dit proces van scheiden op latere leeftijd. ‘’Oudere mensen die na een lang leven samen een nieuwe weg in hun eentje durven in te slaan, zijn ook moedige mensen.’’, zegt Niels van Koevorden (31), regisseur van de documentaire ‘’Tot de Dood ons Scheidt.’’ De documentairemaker besluit verder: ‘’Moedig, omdat je veel zekerheden loslaat. En omdat de tijd die je als scheidende oudere nog voor de boeg hebt veel korter is dan wanneer je bijvoorbeeld op je dertigste uit elkaar gaat.’’ Maar ook misschien wel verdrietiger, omdat je zo’n groot gedeeld verleden achter je moet laten.

 

Bronnen

https://miesmagazine.com/scheiden-op-latere-leeftijd-grijze-echtscheidingen/

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/waarom-steeds-meer-60-plussers-scheiden-ze-zien-het-bij-hun-kinderen~aa4163e1/

Stefaan Van Laere https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/302/meer-echtscheidingen-bij-60plussers

https://radio1.be/steeds-meer-senioren-scheiden

https://www.neobemiddeling.be/blog/grijze-echtscheidingen-%E2%80%93-scheiden-op-latere-leeftijd

https://zorgelooschscheiden.nl/blogs/scheiden-mediation/scheiden-na-je-zestigste/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge