Minder knuffelhormonen bij gescheiden ouders

‘De Duikelaar’: Boek van Denise Hagmeijer over een relatieverslaafde codependent
Seksuele communicatie is de sleutel tot relatiegeluk
baby, caucasian, child

PublicDomainPictures (CC0), Pixabay

Scheiden doet lijden. Dit geldt niet enkel voor het koppel maar vaak ook voor de kinderen, tenminste dat beweert men toch.  Soms blijkt de huwelijksbelofte, waarin je aan elkaar belooft om er in goede en in kwade dagen voor elkaar te zijn, onhaalbaar te zijn geworden. Het gevolg is dat getrouwde stellen uit elkaar gaan.

Dat kan echter een behoorlijke impact op kinderen hebben. Onderzoek heeft al aangetoond dat kinderen van gescheiden ouders last hebben van stemmingsstoornissen en ook rapper verslaafd geraken aan drugs. Soms zijn ook de schoolresultaten minder en hebben meer kinderen te maken met angst- en gedragsstoornissen.   Er is een link vastgesteld tussen depressie en angst en de traumatiserende ervaring van een relatiebreuk.  “Sinds het aantal echtscheidingen in onze samenleving begon te stijgen, is er bezorgdheid ontstaan over de gevolgen ervan voor kinderen,” zegt onderzoeksleider Maria Boccia. In een studie ontdekte de onderzoeker dat die gevolgen inderdaad stuitend zijn.

Studies
Omdat veel kinderen tegenwoordig te maken krijgen met scheidende ouders, proberen onderzoekers al enige tijd duidelijk te krijgen wat de gevolgen hiervan voor het kind precies zijn. “Het meeste onderzoek is echter gericht op kortetermijneffecten, zoals academische prestaties, of resultaten op langere termijn, zoals bijvoorbeeld de impact op eigen aangegane relaties,” legt Boccia uit. “Maar hoe een echtscheiding deze effecten precies veroorzaakt, is onbekend.”

Amerikaanse onderzoekers onder leiding van Boccia ontdekten dat oxytocine, beter bekend als het knuffelhormoon minder aanwezig was in de urine van kinderen van gescheiden ouders.  Het onderzoek werd gepubliceerd in Journal of Comparative Psychology.  Dat knuffelhormoon wordt geproduceerd als je liefde voelt, maar ook bij fysieke en intensieve ervaringen zoals een bevalling, seks of een warme knuffel.  De resultaten geven aan dat de oxytocinespiegel negatief wordt beïnvloed door een scheiding van de ouders zegt Maria Boccia van de Baylor University in Texas.

Proefpersonen
Om die vraag te kunnen beantwoorden, verzamelden de onderzoekers 128 proefpersonen met een leeftijd tussen de 18 en 62 jaar. 27,3 procent van de deelnemers heeft gescheiden ouders. Deze mensen waren gemiddeld zo’n negen jaar toen hun ouders uit elkaar gingen.

Vragenlijst
Bij aankomst op de onderzoekslocatie werd de deelnemers eerst gevraagd hun blazen te legen. Vervolgens moesten ze een fles water leegdrinken alvorens een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst betrof verschillende vragen over de ouders en leeftijdsgenootjes tijdens hun kindertijd, evenals hun huidige sociale functioneren. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel genegenheid en bescherming ze tijdens hun kindertijd hadden ervaren, of dat ze juist slachtoffer waren geweest van misbruik. Ook gingen de vragen over hun eigen mate van vertrouwen, relaties en de behoefte aan goedkeuring.

Knuffelhormoon
Nadat de deelnemers de vragenlijst hadden ingevuld, werden er urinemonsters verzameld en analyseerden de onderzoekers de concentratie oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd (zie kader). En dit leidde tot een opvallende ontdekking. “We kwamen erachter dat het oxytocine-niveau aanzienlijk lager is bij mensen van wie de ouders tijdens hun jeugd gingen scheiden in vergelijking met degenen die nog getrouwde ouders hebben,” zegt Boccia. “Dit wijst erop dat echtscheidingen een nadelige invloed hebben op de oxytocinespiegel. Mogelijk houdt dit weer verband met andere effecten die bij kinderen van gescheiden ouders zijn ontdekt.”

Het betekent dus dat kinderen van gescheiden ouders minder knuffelhormonen bezitten dan degenen van wie de ouders nog bij elkaar zijn. Een vondst die de onderzoekers nog wat verder probeerden uit te diepen. Nadere analyse toonde vervolgens aan dat personen met gescheiden ouders hun vader en moeder als minder zorgzaam en onverschilliger omschreven. Ook waren ze minder zelfverzekerd en hadden ze meer moeite met hechte relaties. Het betekent dus dat de lagere oxytocinespiegel mogelijk kan helpen verklaren waarom de kinderen van gescheiden ouders zelf later meer moeite hebben om zich aan anderen te binden. Bovendien omschreven ze zichzelf vaker als minder zorgzaam.

Verband
Dankzij de studie vallen een aantal belangrijke puzzelstukjes op zijn plaats. Eerdere studies naar kinderen van gescheiden ouders hebben bijvoorbeeld aangetoond dat zij vaker last hebben van stemmingsstoornissen en drugs gebruiken. “Gedrag dat verband houdt met oxytocine,” verklaart Boccia. Bovendien worden bepaalde vervelende ervaringen uit de kindertijd – zoals echtscheidingen of het overlijden van een ouder – in verband gebracht met depressie en angst op latere leeftijd. Ook zouden deze mensen zelf meer moeite hebben om kinderen op te voeden doordat ze soms door bepaalde ervaringen minder gevoelig zijn geworden of minder warmte kunnen bieden. Bovendien kunnen ze soms overdreven streng zijn.

Hoewel de studie het een en ander opheldert, zijn er nog steeds vragen onbeantwoord. “Een van de eerste vragen die mij werd gesteld is of het ook uitmaakt wat de leeftijd van het kind is op het moment dat zijn of haar ouders uit elkaar gaan,” zegt Boccia. “Dat is de meest prangende vraag die we nu willen gaan onderzoeken.”

Uit verder onderzoek blijkt toch dat de scheiding op zich niet verantwoordelijk is voor de verminderde aanmaak van knuffelhormoon. Het is vooral de manier waarop de scheiding gebeurt.  Als beide ouders nog op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan en geen ruzie maakten in het bijzijn van de kinderen en hen ondanks de scheiding nog regelmatig een knuffel gaven, zal de kans op een negatief effect later veel kleiner zijn.  Maar ook kinderen van ouders die nog samen zijn kunnen minder knuffelhormoon aanmaken omdat ze thuis vroeger nooit knuffels kregen of omdat ze nooit knuffelen hebben gezien.  Ze kunnen ook angst ontwikkeld hebben voor fysiek contact omdat ze nooit overladen werden met liefde of te weinig werden aangeraakt op een positieve manier.

Oxytocine (of het knuffelhormoon) komt vrij in de hersenen tijdens bepaalde fijne of intense ervaringen, zoals een bevalling, borstvoeding of seks. Het kan zelfs al vrijkomen wanneer je wordt geknuffeld door een romantische partner (wat het hormoon de opvallende bijnaam opleverde). Het hormoon lijkt dus een belangrijke rol te spelen bij sociale contacten en bij gevoelens van plezier. Maar het hormoon heeft echter ook een duistere kant. Onderzoek toonde namelijk aan dat het hormoon tevens gevoelens van angst kan veroorzaken. Oxytocine zorgt er namelijk voor dat stressvolle situaties, zelfs lang nadat we ze hebben meegemaakt, nog steeds voor angstgevoelens kunnen zorgen. Zodra we een stressvolle, sociale situatie meemaken, activeert het hormoon een deel van het brein dat ons geheugen intensiveert. Bovendien maakt het hormoon ons vatbaarder voor gevoelens van angst tijdens stressvolle sociale situaties die we daarna doormaken.

Bronnen

People who were children when their parents divorced have less ‘love hormone’” – Baylor University

https://www.scientias.nl/kinderen-van-gescheiden-ouders-bezitten-minder-knuffelhormonen/

https://holistik.nl/oxytocine-feiten-knuffelhormoon/

Het Belang van Limburg 14/09/2020

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge