Moeders met kleine kinderen hebben meeste last van echtscheiding

Kinderen uit samengestelde gezinnen zijn agressiever
Veel koppels blijven alleen bij elkaar om financiële redenen

Een scheiding is voor het hele gezin een ingrijpende gebeurtenis,

adult, mother, daughter

sasint (CC0), Pixabay

maar het is vooral de moeder met jonge kinderen die het meest lijdt onder een scheiding. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen.

Jonge kinderen
De Wageningse socioloog Jornt Mandemakers vergeleek de gemoedstoestand van mannen en vrouwen, met en zonder kinderen, in de periode vlak voor, tijdens en na een echtscheiding. Zowel mannen als vrouwen gaven aan zich minder gelukkig te voelen in de jaren na een relatiebreuk. Maar het zijn vooral de ouders met kinderen tussen nul en zes jaar oud die zich het rotst voelen.

Jonge kinderen maken de financiële gevolgen van een scheiding groter. Ook het contact tussen ex-partners dat vanwege de kinderen in stand gehouden wordt, kan voor frustraties zorgen.

Jaarlijks worden er in Nederland 30.000 scheidingen aangevraagd. Bij twee derde daarvan zijn kinderen betrokken.
De vrouw lijdt hier het meest onder vooral als de kinderen nog klein zijn….. moeders met jonge kinderen hebben het extra zwaar, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen.

Socioloog Jornt Mandemakers vergeleek de gemoedstoestand van mannen en vrouwen, met en zonder kinderen, in de periode vlak voor, tijdens en na een echtscheiding. Zowel mannen als vrouwen gaven aan zich minder gelukkig te voelen in de jaren na een relatiebreuk.

Maar het zijn ouders met jonge kinderen, tussen nul en zes jaar oud, die zich na een scheiding het rotst voelen. Jongen kinderen maken de financiële gevolgen van een scheiding groter. Ook het intensieve contact tussen ex-partners dat vangwege de kinderen in stand gehouden wordt, kan voor conflicten en frustraties zorgen.


Zo blijkt uit onderzoek van socioloog Jornt Mandemaker van Wageningen University & Research.

Zowel mannen als vrouwen voelen zich ongelukkiger na de breuk. Ouders met jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar jaar voelen zich het slechtste in hun vel, mede omdat de financiële gevolgen voor hen groter groter zijn. Ook willen en moeten deze exen contact met elkaar onderhouden vanwege de kinderen en dit zorgt voor spanningen en conflicten.

De moeders lijden het meest. Wanneer zij hun leven een cijfer moeten geven, blijkt dit lager dan gemiddeld. De reden dat zij harder lijden dan vaders is volgens Mandemakers onduidelijk. Hij benadrukt wel het eerder bewezen verschil in verwerking van een gebroken hart en/of gebroken gezin. Vrouwen rouwen sneller en heftiger. Bij mannen komt de klap vaak later alsnog.

“Maar vrouwen lijden sowieso zwaarder onder een scheiding dan mannen. Daar komt bij dat de zorg voor jonge kinderen nog relatief vaak op de schouders van de moeder terecht komt. De combinatie van een scheiding, kinderen en zorg om geld maakt het extra moeilijk”, aldus Mandemaker.

Bronnen

http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/02/scheiden-doet-vooral-moeders-lijden

http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2016/02/08/vrouwen-met-kleine-kinderen-lijden-het-hardst-na-echtscheiding

http://www.allesoverscheiding.nl/nieuwsberichten/jonge-moeder-lijdt-het-meest-onder-scheiding/

https://www.fabmama.nl/ouders/ouders-mama/moeders-met-jonge-kinderen-lijden-meest-onder-scheiding

https://www.nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos-32-01.pdf

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge