Nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen over huwelijken en echtscheidingen

Sex and Psychology Podcast: The Orgasm Gap, en hoe deze af te dichten
Pornografiegebruik lijkt de tevredenheid van paren over hun relatie niet te schaden.
wedding, couple, love

vetonethemi (CC0), Pixabay

In 2019 werden in Vlaanderen 24.483 huwelijken gesloten en kozen 24.561 koppels om wettelijk te gaan samenwonen. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. Opvallend: inwoners van Limburg kiezen vaker voor een huwelijk dan de rest van de Vlamingen.

In 2019 traden  in het Vlaamse Gewest 24.483 koppels in het huwelijk. Bij ruim 1 op de 3 van deze huwelijken ging het over koppels die al wettelijk samenwoonden en nu in het huwelijk traden.  Sinds 2000 ligt het jaarlijkse aantal huwelijken rond de 25.000, het aantal koppels dat jaarlijks wettelijk gaat samenwonen, ligt sinds 2011 boven de 23.000.

Naargelang van de burgerlijke staat van de partners die in het huwelijk treden, gaat het voor elke partner om een eerste of een volgende huwelijk.

In 2019 ging het bij  bijna 2 op de 3 huwelijken (64,3 procent) over het feit dat de beide partners nooit eerder gehuwd. Bij bijna 1 op de 3 huwelijken (30,2 procent) had minstens één van de partners reeds een echtscheiding achter de rug. Weduwnaars en weduwes sloten zelden opnieuw een huwelijk.

Bron https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/huwelijken

Enkel niet-gehuwden (ongehuwde, gescheiden en verweduwde personen) kunnen huwen. Het aantal huwelijken per 1.000 niet-gehuwde mannen/vrouwen van 18 tot 79 jaar geeft de huwelijkskans voor mannen/vrouwen aan.

In 2019 traden er per 1.000 niet-gehuwden van 18 tot 79 jaar 20 in het huwelijk. Niet-gehuwde mannen en vrouwen hadden eenzelfde huwelijkskans. De meesten huwden voor het eerst, sommigen traden voor een tweede of derde maal in het huwelijk.

De voorbije jaren daalde de huwelijkskans. In 2000 traden er per 1.000 niet-gehuwde mannen van 18 tot 79 jaar 31 in het huwelijk. Per 1.000 niet-gehuwde vrouwen van die leeftijd waren dat er 30.

Gescheiden mannen hertrouwen vaker dan gescheiden vrouwen

De huwelijkskans kan ook worden berekend per burgerlijke staat van de betrokkenen. Voor ongehuwden gaat het om de kans op een eerste huwelijk, voor gescheiden personen om de kans op een tweede of een volgende huwelijk.

In 2019 was de kans op een eerste huwelijk voor ongehuwden van 18 tot 79 jaar iets groter voor vrouwen dan voor mannen. Per 1.000 ongehuwde vrouwen huwden er 26, per 1.000 ongehuwde mannen huwden er 21.

De kans op een tweede of volgende huwelijk voor gescheiden personen van 18 tot 79 jaar was in 2019 groter voor mannen dan voor vrouwen. Per 1.000 gescheiden mannen traden er 23 opnieuw in het huwelijk, per 1.000 gescheiden vrouwen hertrouwden er 18.

Huwelijkskans groter in Limburg

De kans om in het huwelijk te treden was in 2019 in het Vlaamse Gewest niet overal even groot. In sommige delen van de provincies Limburg en in het arrondissement Tielt kozen niet-gehuwden vaker voor een huwelijk dan in de rest van Vlaanderen.

De huwelijkskans varieerde van 16 personen die in een (eerste of volgende) huwelijk traden per 1.000 niet-gehuwden in het arrondissement Halle-Vilvoorde tot 24 per 1.000 in het arrondissement Maaseik. Een deel van deze verschillen hangt samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement, een deel met de schommelingen in het jaarlijkse aantal huwelijken.

Meer info

Bron

https://plusmagazine.knack.be/maatschappij/evenveel-nieuwe-huwelijken-als-nieuwe-wettelijke-samenwoningen/article-news-1663981.html

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/huwelijken

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge