Om welke redenen gaan koppels het vaakst uit elkaar

Wetenschappers vinden verband tussen scheidingen en porno kijken
Link tussen selfie en narcisme
DSCI0031

Foto G.Gielen


Huwelijken en langdurige relaties lopen niet zomaar van vandaag op morgen stuk. Ze eindigen meestal pas na jaren van onopgeloste meningsverschillen, verwaarlozing of veranderde prioriteiten. Een aantal Amerikaanse relatietherapeuten zetten de zes meest voorkomende redenen voor een relatiebreuk op een rijtje.

Reden 1: De partners verliezen interesse in elkaar

Na jaren samen doorgebracht te hebben, is de persoon die aan de andere kant van de ontbijttafel zit niet langer het mysterieuze fascinerende wezen waarop je verliefd werd. Niets mis mee? Toch wel, zo blijkt. Volgens Melissa Fritchle, relatietherapeute uit Californië kan vertrouwdheid immers verveling opwekken.

Bij vijftigers, de babyboomers speelt nog een ander effect : babyboomers zijn de eerste generatie die in het huwelijk vooral zelfvoldoening zoeken. Nu de kinderen het huis uit zijn, komen ze tot het besef dat zij hun ouderlijke taak hebben vervuld en nu vrij zijn, met nog tientallen gezonde jaren in het vooruitzicht.

In de jaren vijftig en zestig werd de nadruk gelegd op de rol van man en vrouw binnen het huwelijk en hoe goed deze werd vervuld: de mannen moesten het geld verdienen en de vrouwen werden afgerekend op huiselijkheid en het moederschap. Vanaf de jaren zeventig werd het huwelijk individualistischer en kwam de nadruk op het bereiken van persoonlijk geluk te liggen.

Het is onvermijdelijk dat mensen groeien als persoon terwijl ze in een relatie zitten. Maar het wordt pas een probleem als je uit elkaar groeit en één van beide partners geen moeite meer doet om de connectie terug te vinden, volgens psychologe Anne Crowley uit Austin. “Een huwelijk verandert en evolueert, het is niet ongewoon dat je het gevoel krijgt uit elkaar te groeien, zeker als je kinderen hebt,” zegt zij. “Vaak heeft de vrouw haar man wel aangemoedigd om in therapie te gaan, om die kloof te dichten. Als hij weigert, dan zit je in een doodlopend straatje: de vrouw wil niet in hetzelfde patroon blijven zitten, maar hij willen het houden zoals het is.”

Reden 2: Er is te weinig of te veel communicatie

Veel vrouwen die in een lange relatie zitten voelen zich niet langer emotioneel verbonden met hun partner, zegt Christine Wilke, relatietherapeut uit Pennsylvania. “Dit is volgens mij de belangrijkste reden waarom vrouwen hun echtgenoot verlaten,” zegt ze. “Het maakt een ongelukkige echtgenote veel kwetsbaarder voor een affaire, omdat ze die connectie ergens anders gaat zoeken.”

Met elkaar communiceren is een basisvereiste voor gezonde relaties, maar te veel communiceren is dan ook weer niet goed. Althans, dat is de mening van de New Yorkse psychologe Kristin Davin: “We leven in een maatschappij waar informatie ons om de oren vliegt, maar een relatie kan echt schade oplopen als de ene partner de neiging heeft om de relatie dood te praten.”
“Partners die voortdurend willen weten wat de ander aan het doen is, wat hij denkt en hoe hij zich voelt binnen de relatie leggen een enorme druk op de schouders van hun partner. Een druk die jammer genoeg vaak te groot wordt,” verklaart Kristin Davin.

Reden 3: Seks wordt een verplichting

Bij de meeste koppels is seks een goede barometer voor hoe het met het huwelijk gesteld is. Als vrouwen klagen over hun seksleven, dan zijn er meestal nog andere problemen buiten de slaapkamer, zegt Davin. “Vrouwen die seksueel gefrustreerd raken in het huwelijk voelen zich uitgeput en blijven emotioneel op hun honger zitten,” zegt zij. “Omgekeerd is het probleem soms dat er geen affectie kan zijn zonder dat dit tot seks leidt. Een gebrek aan (seksuele) intimiteit drijft partners al snel uit elkaar.”

Volgens Melissa Fritchle kan ook seks binnen een relatie heel wat stress veroorzaken. “Als seks leidt tot misverstanden of als het plots iets wordt waar partners tegenop zien, mag dit zeker niet genegeerd worden,” verklaart de therapeute. “Hoewel gesprekken over seks vaak ongemakkelijk kunnen zijn, is een open communicatie hierover essentieel zodat de partners samen kunnen uitdokteren hoe zij een gelukkig seksleven vertegenwoordigd willen zien.”

Reden 4: Er wordt geruzied over geld

Veel mannen/vrouwen verlaten hun partner omdat ze zich niet langer emotioneel verbonden voelen.  Veel koppels die relatietherapie volgen, hebben al jarenlang ruzie over hetzelfde onderwerp. Wanneer dat haar in de boter blijft zitten zonder oplossing groeit wederzijdse wrevel, en die is moordend voor een relatie, weet Olga Bloch, een huwelijks- en familietherapeute uit Maryland. “Krijgen mannen/vrouwen het gevoel dat ze geen verandering kunnen teweeg brengen, dan beginnen de argumenten als ‘jij luister nooit’ of ‘je meent je excuses toch niet’,” aldus Bloch. “Zeker als er een verslaving in het spel is, wordt het moeilijk.”

Studies wezen in het verleden al uit dat ruzies over geld een grote boosdoener vormen voor relaties. Dit wordt nogmaals bevestigd door relatietherapeute Lynn Zakeri uit Illinois, die aanhaalt dat een verschillende kijk op geldzaken desastreus kan zijn voor een relatie. “De wil om compromissen te sluiten is cruciaal, maar soms volstaat dit niet”, benadrukt Lynn Zakeri. “Je moet jezelf soms verplaatsen in de leefwereld van je partner om elkaars beweegredenen te kunnen begrijpen.”

Reden 5: De partners verstikken elkaar

“Wil jouw partner er graag eventjes op uit met vrienden, sta dit dan toe”, adviseert Kristin Davin. Quality time doorbrengen met vrienden is volgens haar dan ook stukken belangrijker dan partners zich realiseren. “Wanneer slechts één van de beide partners elke vrije minuut met de ander wil doorbrengen, kan dit leiden tot ernstige frustraties bij de andere partner.”

“Een dergelijke bezitterige houding creëert immers een ongezonde afhankelijkheid. Wanneer een partner vervolgens telkens opnieuw over quality time met anderen moet gaan onderhandelen, vormt dit de aanleiding voor nieuwe ruzies en bijkomende ergernissen”

Reden 6: De relatie vormt niet langer een prioriteit

Een druk gezinsleven, een hectisch sociaal bestaan, een veeleisende job … te midden van alle dagelijkse bezigheden en beslommeringen verliezen veel partners elkaar én hun relatie uit het oog. Volgens relatietherapeute Christine Wilke uit Pennsylvania is dit de reden waarom koppels het vaakst uit elkaar gaan. “Wie niet langer doelbewust de moeite neemt om zijn relatie als prioriteit te behandelen loopt het risico om uit elkaar te groeien.”

Waarom gaan koppels uit elkaar : overspel, huishouden niet doen, slechte seks, jaloezie, financiën, familieverschillen, gewichtstoename, luiheid, te aanhankelijk, te slordig of vuil naar eigen verzorging, gierig.

Toch blijven koppels soms ook samen. Stellen die al lang samen zijn, samenwonende koppels en echtparen, blijven niet alleen samen uit liefde. Dat kan om praktische redenen zoals samen wonen of geen middelen om apart te wonen, traditie en routine, de kinderen, de familie, geen eigen inkomen  hebben, schrik voor eenzaamheid, enz. Sommigen leven samen als broer en zus en hebben daar geen problemen mee.

Bronnen

http://www.hbvl.be/

https://nl.express.live/2016/11/28/geen-eerbied-grijze-haren-waarom-mensen-scheiden-eens-50-voorbij/

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2822085/2016/08/04/6-redenen-waarom-vrouwen-hun-man-verlaten-volgens-relatietherapeuten.dhtml

https://www.flair.be/nl/love-sex/top-10-redenen-waarom-koppels-uit-elkaar-gaan/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge