Pesten na relatiebreuk?

Waarom we liever samenwonen dan trouwen?
Positieve kanten van een relatiebreuk

Photo by Charles Deluvio

Bij een relatiebreuk horen heel wat emoties: woede, stress, droevigheid, wanhoop en opluchting. Voor, tijdens en na je echtscheiding zijn er genoeg momenten en mogelijkheden om door je ex gepest te worden. Het gaat ook echt om pestgedrag. Er wordt misbruik gemaakt van de onbalans in de machtspositie.

Onderzoek naar stalking inzake ex-partners geeft volgend beeld

1. Uit verschillende studies blijkt dat niet beroemdheden maar wel ex-partners de meest vatbare groep personen zijn voor het ervaren van ernstige vormen van stalking en ruimere vormen van ‘ongewenst intrusief gedrag’. Ongewenst intrusief gedrag verwijst naar een breed continuüm van gedragingen die als doel hebben een romantische relatie te (her)installeren en kunnen variëren van mild intrusief gedrag tot ernstig intrusief, beangstigend stalkingsgedrag.

2. Het beeld dat stalkers criminelen of gestoorde mensen zijn blijkt niet volledig te kloppen. In die optiek hanteren een groeiend aantal onderzoekers een alternatief perspectief, namelijk vanuit de relatie en context, ter verklaring van ernstige vormen van stalking en ruimere vormen van ongewenst intrusief gedrag.

Een studie bij Vlaamse ex-partners

Gegeven het feit dat stalking het vaakst optreedt bij voormalige geliefden, werd recent bij een Vlaamse groep ex-partners onderzocht in welke mate intrusieve gedragingen nu bij hen voorkomen én of het optreden van deze gedragingen ook verklaard kan worden door karakteristieken van de vroegere partnerrelatie en de scheidingssituatie.

Tussen maart 2008 en maart 2009 werden in verschillende rechtbanken in Vlaanderen ex-partners gerekruteerd in het kader van het Interdisciplinair Project voor de Optimalisatie van Scheidingstrajecten (het zogenaamde ‘IPOS-onderzoek’). Dit project, dat een samenwerking betrof tussen de UGent en KULeuven, slaagde erin een representatieve steekproef van ongeveer 2000 gescheiden volwassenen samen te stellen. Zo’n 400 tal onder hen werden specifiek bevraagd met betrekking tot het stellen van een ruime set intrusieve gedragingen ten aanzien van hun ex-geliefde. Tevens werd er geïnformeerd naar enkele scheidingskenmerken (wie de scheiding initieerde en de mate waarin men de scheiding emotioneel kon verwerken) en enkele karakteristieken van de verbroken relatie (de gepercipieerde mate van conflict in de relatie, kwaliteit van alternatieven voor de relatie, tevredenheid met de relatie, investeringen in de relatie, en angstige hechting in de relatie voor de scheiding).

Intrusief gedrag in 37% van de gevallen

En substantiële groep ex-partners (37%) rapporteerde minstens 1 intrusieve gedraging te hebben gesteld tegenover zijn/haar ex-geliefde sinds de relatiebreuk. Het aantal gestelde gedragingen varieerde sterk (van 0 tot maar liefst 68 gedragingen), maar gemiddeld gezien werden deze gedragingen in relatief beperkte mate gesteld (gemiddeld 2 à 3 gedragingen). Tot slot, bleken (gelukkig maar!) meer milde gedragingen zoals de ex-partner in de gaten houden, de ex-partner controleren, en het overdreven uiten van zijn/haar liefde jegens de ex-partner populairder te zijn dan meer ernstige bedreigende en agressieve stalkingsgedragingen.

Wat verklaart hoezeer men de ex-partner achternazit?

De mate waarin men de ex-partner lastigviel, hing wel degelijk samen met de onderzochte scheidings- en relatiekarakteristieken.

1. Meer conflictueuze relaties en een moeilijkere emotionele verwerking van de relatiebreuk leiden tot het stellen van meer intrusieve gedragingen na scheiding.

2. Personen die geloofden minder alternatieven te hebben voor de relatie bleken meer intrusieve gedragingen te stellen indien ze ‘gedumpt’ waren door hun ex-partner of de relatiebreuk emotioneel moeilijk konden verkroppen.

3. ‘Gedumpte’ ex-partners schenen harder te vechten voor hun relatie indien ze meer in de relatie investeerden, meer tevreden waren met de relatie en meer angstig gehecht waren in de voorbije relatie (d.w.z., schrik hadden om door de partner verlaten te worden). Mensen die minder relatiealternatieven percipieerden, meer tevreden waren met de relatie, er meer in investeerden en meer angstig gehecht waren, stelden daarentegen niet meer intrusief gedrag indien ze de scheiding zelf wilden. Hoezeer men dus ook betrokken was op de relatie, dit zorgde niet voor meer, maar eerder voor minder intrusies bij zij die zelf wensten te breken met de relatie.

Onderstaande voorbeelden worden bijvoorbeeld toegepast bij een vechtscheiding. Door de inventiviteit van de diverse exen is deze lijst overigens niet compleet

Psychische chantage

 • Dreigen met zelfmoord
 • Onterecht aangifte doen bij politie, AMK, BJZ enz.
 • Extra geld vragen, anders geen omgang

Pestgedrag

 • Aankopen doen en schulden maken voor het feitelijk uiteengaan.
 • Meenemen van de huisraad
 • Uit het bevolkingsregister schrappen
 • Post achterhouden
 • Op kosten jagen door onzinnige procedures
 • Niet ondertekenen van documenten
 • Een derde inschakelen om ruzie uit te lokken
 • Omgangsmomenten doelbewust saboteren
 • Kinderen opzetten tegen de vader door negatief over hem te praten

Plegen van strafbare feiten

 • Zwart maken bij vrienden en bekenden en/of bij de werkgever (laster)
 • Kinderen niet meegeven tijdens omgangsmomenten (onttrekken aan het ouderlijk gezag)
 • Beschadigen en/of bekladden van eigendommen (vandalisme)
 • Identiteitsfraude
 • Stalken
 • Plaatsen van naaktfoto’s op internet

De kern van het probleem is dat er sprake is van een machtsonbalans in combinatie met het niet handhaven van de wet, waardoor pestgedrag mogelijk wordt gemaakt. Pestgedrag is op zichzelf niet strafbaar, de strafbare feiten wel.
Een oorzaak die ten grondslag kan liggen aan het pestgedrag kan zijn dat je ex nog niet heeft aanvaard dat de relatie over is, zelfs als zij de echtscheiding heeft aangevraagd. Als jij sterk de neiging hebt te reageren op je ex, is het ook mogelijk dat jijzelf het einde van de relatie nog niet hebt aanvaard.

Tips

Je kunt een relatiebreuk ook tot iets positiefs maken om zo je leven terug op het spoor te krijgen, we geven enkele tips..
– Woede voorkomt dat je je dagelijkse taken kunt ondernemen, je hebt moeite je te concentreren en voelt je niet ontspannen. Je bent geïrriteerd en uit dit ook bij mensen die je proberen te steunen. Laat je woede niet de overhand nemen, dit gebeurt wanneer je mensen afwijst die willen luisteren. Wanneer je plannen bedenkt hoe je het leven van je ex-partner kunt sotren met pesterijen die in jouw ogen gerechtvaardigd zijn, ben je verkeerd bezig. Je kunt deze emotie in iets positiefs omzetten door de sleutelfunctie ervan te gebruiken. Zie het als een teken dat er iets fout is in je leven. Je relatie is gedaan en je kunt hier niets meer aan veranderen. Gebruik je woede om je leven verder te zetten. Dit is een veel betere optie dan te blijven tobben over het verleden.

– Het is normaal dat je stress ervaart, je zit in een hele nieuwe situatie. Het slechte hieraan is dat je wakker wordt met een slecht gevoel, je maakt je zorgen over de toekomst. Als je dit constant doet, dan zal je carrière hieronder lijden. Dit draait negatief uit wanneer je niet meer kunt slapen door deze gevoelens en wanneer je constant huilt. Stress en angst  communiceren kwetsbaarheid en onzekerheid, gebruik dit om te ontdekken waarover je niet zeker bent en waarom je je kwetsbaar voelt. Laat je hierdoor leiden wanneer je actie onderneemt om je terug zelfvertrouwen te krijgen. Herinner jezelf er constant aan dat deze nieuwe situatie leuk en opwindend kan zijn, dit kan je stress helpen beperken.

– Iedereen zal het ermee eens zijn dat een relatiebreuk voor droevige gevoelens zorgt. Het is normaal dat je ‘s ochtends wakker wordt met zelfmedelijden, omdat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Je overdrijft hiermee wanneer je niet meer uit bed wil komen, je je werk verwaarloost en gelooft dat er geen toekomst meer is. Je eet en slaapt niet meer en luiert maar wat. Je vermijdt je vrienden, blijft thuis en vertoont nergens nog interesse in. Hoe meer je je pijn probeert te onderdrukken, hoe meer je dit gaat voelen. Aanvaard die slechte gevoelens, zodat je wonden kunnen helen en je verder kunt. In plaats van je vrienden te vermijden, gebruik ze als een steunnetwerk. Ook dit gevoel zal vervagen, laat hoop, optimisme en enthousiasme in je leven toe.

– Het laatste gevoel dat je zult ervaren is opluchting. Dit kan slecht uitdraaien wanneer je jezelf kwalijk neemt om zo lang in een slechte relatie te hebben vast gezeten. Hier lijdt je zelfvertrouwen onder. Je overdrijft hiermee wanneer je een trauma oploopt en nooit meer een relatie wilt aangaan. Zie de opluchting als een beloning voor het beëindigen van een relatie die je niet langer wilt. Vier dat je vrij bent.
– Schrijven over gevoelens. Schrijven helpt om woede en irritatie een plek te geven. Je kunt bijvoorbeeld een dagboek bijhouden waar je al je boze gedachten in kwijt kan, of een aantal woedende brieven schrijven (die je niet opstuurt, maar na het schrijven weer verscheurt of verbrandt).

-Schreeuwen en gillen. Door even hard te brullen kun je je opgekropte irritatie of woede eruit gooien. Bijvoorbeeld in de auto met de ramen dicht en de muziek aan, of tijdens een lange wandeling op een leeg strand. Want je wilt natuurlijk niet je kinderen of de buren de stuipen op het lijf jagen.

-Meningsverschillen niet laten escaleren. Je ex zal bij een onenigheid of meningsverschil meestal net zo heftig reageren als jij. Als je probeert je eigen boosheid wat meer te beheersen, heeft dat ook effect op de ander. Op die manier voorkom je dat de boel uit de hand loopt.

-Verantwoordelijkheid nemen voor jouw aandeel. Je woede naar je ex wordt vanzelf minder groot als je eerlijk naar je eigen aandeel in de scheiding probeert te kijken. Misschien herken je oude gedragspatronen bij jezelf die je zou willen veranderen? Als je die aanpakt kom je in de toekomst minder snel in een conflict met je ex terecht.

-Ik-boodschappen. Als je ergens boos over bent is de beste tactiek om ik-boodschappen te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: Hé eikel, jij komt ook altijd te laat! De kans dat je ex daarna wel op tijd komt, is niet erg groot. Als je andere woorden kiest, zoals ‘ik vind het vervelend dat je vaak te laat komt, zou je alsjeblieft de volgende keer op tijd willen zijn’, dan geef je de ander de kans om het de volgende keer beter te doen.

-Professionele hulp. Het is soms makkelijker om boos te zijn dan te huilen. Toch is het beter om wél dat verdriet en die wanhoop te voelen. Een professionele hulpverlener kan je helpen om je woede achter je te laten en te beginnen met de verwerking van je scheiding. zie vb www.seksuologischehulpverlening.info

Bronnen

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/525/Relatiecrisis/article/detail/1256333/2011/04/27/Pijnlijke-relatiebreuk-Zo-maak-je-er-iets-positiefs-van.dhtml

Olivia De Smet http://www.mensenkennis.be/klinische-psychologie/stalking-enkel-iets-voor-gestoorde-mensen/

http://vadercoach.nu/2013/11/01/exje-pesten/

http://allesoverscheiding.nl/nieuwsberichten/omgaan-met-boosheid-na-scheiding/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge