Rouwen na echtscheiding moet

In relaties zijn vrouwen steeds meer hoger opgeleid
Wat helpt tegen liefdesverdriet?

Bij een overlijden is rouwen een heel normaal en door de buitenwereld geaccepteerd iets,

woman face, divorce, sadness

ArmOrozco (CC0), Pixabay

maar dat je ook moet rouwen bij een echtscheiding komt niet zo evident over. Toch is loskomen van je partner bij een relatiebreuk even moeilijk als loskomen van je partner bij een overlijden.

Mannen zoeken vaak vertroosting in drank en vrouwen huilen vaak of gaan lange gesprekken met vriendinnen aan.  Mannen zijn vaak ook sneller over een scheiding heen dan vrouwen, schrijft dr Jill P. Weber Ph.D..op Psychology Today.

Maar dat is buitenkant, want mannen kunnen verdriet makkelijker verbergen en doen alsof er niets aan de hand is.  Sommige mannen storten zich heel snel in een nieuwe relatie die dan ook weer snel beëindigd wordt.

Vrouwen voelen vaak veel meer van de scheiding, ook als ze zelf de knoop doorhakten en zelfs als de slechte herinneringen de boventoon voeren. En dat is goed, aldus Dr. Weber. Je hebt lang veel gedeeld met iemand om wie je veel gaf en die is nu uit je leven verdwenen.

Rouw is een natuurlijk en essentiëel onderdeel van het loslaten van een partner. Als we onszelf niet toestaan de pijn te voelen vanwege de afwezigheid van de persoon die we liefhadden, dan ontkennen we, negeren we, ja onderdrukken we de ware gevoelens. Dat geeft geestelijke schade.

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij bijvoorbeeld het verlies van een baan of een geliefde. En dus ook tijdens en na een scheiding. Ook bij scheiding moet je een rouwproces doorlopen.

Bij iedere scheiding geldt: zowel bij de verlater (diegene die vertelt dat hij/zij wil scheiden) als bij de verlatene (diegene die gehoord heeft dat de ander wil scheiden) kan je spreken van een rouwproces. Verwerken van een scheiding kost tijd.

Volgens psychiater Elisabeth Kübbler-Ross kan er zonder rouw geen nieuw leven worden opgebouwd. Om verder te gaan en opnieuw te kunnen beginnen zal de scheiding eerst een plaats gegeven moeten worden en als een gegeven geaccepteerd moeten worden. Belangrijk is te realiseren dat een rouwproces voor iedereen anders verloopt.

De rouwprocessen bij een scheiding lopen voor de twee partners niet synchroon omdat de verlater vaak al veel langer over de scheiding bezig is dan degene die verlaten wordt en soms een hele tijd niets doorheeft. De verlater wordt er pas bij de scheidingsmelding mee geconfronteerd. Ook belangrijk te weten is dat ieder mens een afscheid op een andere manier beleeft. Denk maar eens aan mensen in je omgeving die wellicht in de afgelopen jaren zijn overleden, en hoe de achterblijvers daar mee omgingen. Elk afscheid is persoonlijk en dus uniek.

De rouwcurve

De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft een aantal fasen omschreven die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een traumatische ervaring –en dus ook een scheiding- weer tot rust te komen.

Schematisch ziet de rouwcurve er als volgt uit:

1. Ontkenning

In deze fase beschermt de persoon zich door de waarheid geheel af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige.

2. Boosheid

De persoon protesteert tegen de verdrietige ervaring en heeft hierbij veel woede. Vaak richt de woede zich ook (ten onrechte) tegen de brenger van het nieuws. Hierbij komen gedachten naar boven als: “Waarom ik?” of “waarom nu”. Ook spelen gedachten van wraak. Soms probeert men de schuld ook iemand in de schoenen te schuiven. Het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten zichzelf te zoeken. Door zich druk te maken over de schuldvraag ontwijkt men ook het gevoel van verlies en verdriet.

3. Verdriet

Bij ouders: Met het verdwijnen van de boosheid komt er ruimte voor het besef dat je je partner moet loslaten. Dat besef doet pijn en maakt je intens verdrietig. Veel mensen proberen te vluchten voor dit verdriet en storten zich op hun werk, of gebruiken drank of drugs om aan de situatie te ontkomen. Dat heeft een averechts effect: voor hen duurt het rouwproces veel langer.
Door de pijn te ondergaan (fysieke pijn, huilbuien, agressie, het hebben van schuldgevoelens) slijt langzamerhand het verdriet en wordt het minder.

Bij kinderen: het mogen uiten van verdriet is heel erg belangrijk voor kinderen. Ouders hoeven geen oplossing te geven, maar moeten er wel voor hun kinderen zijn, hen erkennen in hun verdriet, door bijvoorbeeld te zeggen: ik zie dat je verdriet hebt, dat snap ik, huil maar, dat is ok.

4. Machteloosheid
Bij ouders:Je gaat je realiseren dat je oude leven voorbij is. Daardoor ontstaat vaak een gevoel van machteloosheid of depressie, waarbij je je soms afvraagt wat de zin van dit alles is.

Bij kinderen: kinderen voelen zich heel erg machteloos, zij kunnen niets doen en zij hebben niet gevraag om deze scheiding.

5. Apathie

Bij ouders kan ook apathie opkomen: een ziekelijke onverschilligheid, wanneer je niet de kracht op kunt brengen te reageren op je emotionele, sociale en je geestelijk leven.

Bij kinderen: naast een zekere onverschilligheid, kunnen kinderen zich ook vaak schuldig voelen en denken dat zij misschien de oorzaak zijn van de scheiding: misschien heb ik niet goed geluisterd, misschien ben ik niet lief genoeg geweest.

6. Onderhandelen en vechten:

Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Ook kan men naar de rechter stappen bij een echtscheiding. Of men kan het recht in eigen hand nemen en een tegenaanval organiseren. Een (ex)geliefde kan men stalken.

Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen, etc. niet geholpen hebben, treedt vaak depressie op.

7. Aanvaarding:

Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert het verdriet. Iemand die een geliefde heeft verloren kan weer proberen nieuwe contacten te leggen en plannen maken voor een leven zonder de geliefde. Dan ben je aanbeland op het onderste punt van de rouwcurve.

Bij ouders en kinderen: Uiteindelijk ontstaat een situatie waarin je de omstandigheden accepteert. Met die aanvaarding ontstaat rust en een mogelijkheid om afscheid te nemen.

Bij ouders en kinderen: Na de oriëntatiefase kan er zelfs weer opwinding komen omdat je nieuwe mogelijkheden ziet en uit wil gaan proberen.

Realiseer je goed dat deze fasen vaak niet éénmaal, maar meerdere keren worden doorlopen. Bij een onverwachte gebeurtenis kun je ineens een aantal fases worden teruggeworpen.

Ook duurt het rouwproces vaak langer dan de scheiding zelf. Vaak duurt het twee of drie jaar voordat je echt definitief in de laatste fase bent beland. Daarom kan het ook zijn dat kinderen misschien in het begin ogenschijnlijk goed met de scheiding om gaan, maar dat na twee of drie jaar er een negatieve verandering ontstaat in het gedrag van het kind. Dan moet je er als ouder alert op zijn dat dit best nog zou kunnen komen door de scheiding.

Bronnen

https://nieuwestap.nl/rouwcurve-bij-een-scheiding/ Mr. Janneke Mulder

http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2017/04/23/als-je-niet-rouwt-na-echtscheiding-kan-dat-funest-zijn

http://www.kiesmetelkaar.nl/project/fasen-van-rouw-na-scheiding/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge