Rouwproces bij echtscheiding is zwaarder dan bij overlijden?

Wat zorgt voor een stabiele relatie?
15% van hoogopgeleide vrouwen heeft spijt van partnerkeuze


Je bent woest, je bent verdrietig, je bent alles tegelijk. Je haat je ex. Normaal, na een relatiebreuk. Maar hoe en wanneer gaat het over?

ArmOrozco (CC0), Pixabay

Wanneer iemand een partner verliest kan men intenst verdrietig zijn, toch ziet men uiterlijk niet altijd wat dit verlies teweegbrengt. Een rouwende gedraagt zich niet altijd zoals de omgeving verwacht.

Er blijkt volgens onderzoek een duidelijk verschil te bestaan tussen rouw bij overlijden en rouw bij een echtscheiding. Vooral de reactie van de omgeving is belangrijk. Bij overlijden is iedereen heel steunend, bij een echtscheiding is men veel veroordelend. Men heeft niet genoeg aan de relatie gewerkt om de relatie in stand te houden.

 

Rouw is niet altijd herkenbaar en rouwenden uiten hun rouw niet altijd zoals anderen dit van hen verwachten. Wetenschappers proberen steeds meer inzicht te verkrijgen in het proces van verwerking.

In België eindigt meer dan de helft van de huwelijken in een scheiding. Dat betekent niet dat we daardoor beter worden in het uit elkaar gaan, waarschuwt professor psychologie Katalien Bollen. Aan de Universiteit Maastricht verrichtte ze onderzoek naar conflictmanagement. “Slechts 1 op de 3 koppels houdt zich aan de gemaakte afspraken. Zijn er kinderen, dan werkt een kwart van de koppels elkaar na 6 jaar tegen in de opvoeding. Er zijn weinig situaties die een mens zo machteloos maken als een scheiding.”

Je kunt het verwerken van een scheiding wel deels vergelijken met de verwerking van een overlijden. Alhoewel er op een aantal punten grote verschillen zijn. Zoals bijvoorbeeld:

– Je kinderen komen door een overlijden niet in een loyaliteitsconflict terecht.
– Bij een overlijden verlies je over het algemeen niet je schoonfamilie en sta je er financieel meestal ook beter voor.
– Bij een overlijden wordt er niet naar jou gekeken als zijnde iemand waar wel wat mis mee moet zijn, want anders was haar man/vrouw toch niet weggegaan.

Maar er zijn ook overeenkomsten. Je staat er plotseling alleen voor. Je verdriet kan onpeilbaar zijn. Je verliest de toekomst zoals je die bewust of onbewust voor ogen had. Je hele leven staat op zijn kop en zal nooit meer hetzelfde worden. Je zult vrienden verliezen omdat zij niet goed om kunnen gaan met een alleenstaande. Een overlijden gaat, net als een scheiding, vaak ook gepaard met een grote schok, zelfs al komt het niet totaal onverwacht, het kan toch zijn dat je er niet op voorbereid bent.

Vaak wordt bij een scheiding niet onderkend dat je rouwt om het verlies van je vrouw, je man, je huwelijk, het leven zoals je dat kende. Hij/zij is toch niet dood, je bent toch kwaad op hem/haar, dus hoe kun je dan rouwen?

De grote leugen

Terwijl de beslissende partner nuchter naar een oplossing kan zoeken, schiet de ander als een emotioneel projectiel alle richtingen uit.  Wie het initiatief neemt om te scheiden, wordt vaak gezien als de machtige partij in de relatie. Die partner zit op het einde van een verwerkingsproces. Voor de ander was de scheiding nog geen realiteit. Hij of zij staat aan het begin van een rouwproces en moet nog door de fasen van het ontkennen, de boosheid, het onderhandelen en het verdriet heen.

17 maanden en 26 dagen, zo lang doet de gemiddelde gescheiden man of vrouw er over om het pijnlijke proces van de echtscheiding te verwerken, gerekend van het moment dat de scheiding definitief is aldus onderzoek.  43 procent is opgelucht als de scheiding eindelijk gefinaliseerd is, 31 procent vindt het een droevig moment. Dat bleek uit een bevraging van 4.000 gescheiden mannen en vrouwen.

Vele jaren
“Er kunnen vele maanden of jaren aan vooraf gaan voor de scheiding officieel wordt uitgesproken. Uiteindelijk kan het totale verwerkingsproces, sinds de relatiebreuk, dus vele jaren duren”, nuanceert woordvoerder voor de datingsite www.fifties.com, die opdracht gaf tot de bevraging.

Falen
Het gevoel gefaald te hebben (60 procent) en ‘het gevoel verloren te zijn (20 procent) was voor de gescheiden personen erger dan de praktische gevolgen van de echtscheiding. Eén op vijf was er van overtuigd dat zij de scheiding nooit te boven zouden komen. 55 procent vindt de echtscheiding het ergste dat ze ooit hadden meegemaakt en 16 procent werd nog altijd onrustig als ze er over nadenken.

Nieuwe partner

Elke keer dat je je partner ziet of (over hem) hoort, kan het rouwproces opnieuw beginnen.  In zekere zin is het rouwproces bij een echtscheiding moeilijker dan bij een overlijden volgens Bollen. Een dode is er niet meer en vaak dicht je hem vooral goede dingen toe. Het is niet makkelijk om te accepteren dat de ander definitief weg is, maar bij een overlijden heeft de overblijvende zelf de volledige controle over het proces van aanvaarden. Bij een echtscheiding is dat anders.  Elke keer dat men de partner ziet of (over hem/haar) hoort, kan het rouwproces opnieuw beginnen.

Bronnen

Meer lezen en volledige artikel http://www.knack.be/

Andere info

http://www.goedgevoel.be/happy-spring/het-duurt-18-maand-om-scheiding-te-verwerken~ac69fd00

https://forum.viva.nl/relaties/verbroken-relatie-vs-overleden-partner/list_messages/237890/2

http://www.hig.be/sites/default/files/publicaties/ouderverstoting340341_-_feeling_.pdf

http://www.cambriana.nl/rouw.html

https://psychotraumanet.org/nl/rouwverwerking-bij-echtscheiding

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge