Samenwoners vaker uit elkaar dan gehuwde koppels

20% vrouwen vindt geld belangrijker dan seks
Vibrator voor mannen

Photo : www.footer.com

Ongehuwd samenwonende koppels gaan vaker uit elkaar dan gehuwde. Alleen tellen ze in de officiële echtscheidingscijfers niet mee. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws.

Koppels die niet trouwen, gaan veel sneller uit elkaar dan koppels die wel in het huwelijksbootje stappen. Tot die opvallende conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. Zij volgden bijna 20 000 koppels op sinds 1999.

België staat bekend als een land met zeer hoge echtscheidingscijfers. De officiële statistieken kijken echter alleen naar gehuwde koppels. Sociologen van de Universiteit Antwerpen gingen na hoe de relatiestabiliteit onder ongehuwd samenwonende koppels er uit ziet. De resultaten tonen aan dat de scheidingscijfers van samenwonende koppels nog veel hoger liggen dan bij gehuwde koppels. De officiële echtscheidingscijfers vertellen dus niet het volledige verhaal en verbergen een belangrijke golf van relatiebreuken bij samenwonende koppels: een onzichtbare scheidingsgolf.

In het onderzoek vergelijken de onderzoekers de scheidingscijfers van samenwonende en gehuwde koppels in België. “Hieruit leren we dat er ook binnen de groep samenwonende koppels grote verschillen zijn”, vertelt prof. Dimitri Mortelmans. “Enerzijds zijn er de koppels die na verloop van tijd hun samenwoonrelatie omzetten in een huwelijk. Deze groep van ‘omzetters’ heeft echtscheidingscijfers die gelijkaardig zijn aan die van gehuwde koppels die niet hebben samengewoond: ongeveer één op vier is na 14 jaar uit elkaar.”

Het officiële echtscheidingscijfer in België daalt al jaren. Zo waren er in 2016 in totaal 23.583 echtscheidingen, 4,4 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat lijkt goed nieuws, maar de werkelijkheid is minder rooskleurig.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, baseert zich voor dit cijfer ­ alleen op het aantal geregistreerde huwelijken. De wettelijk samen­wonenden maken daar geen deel van uit en belanden in een andere statistiek, omdat het officieel niet gaat over echtscheiding maar over de stop­zetting van een samenlevings­contract. De groeiende groep koppels die kiest voor het vrijblijvende feitelijk samenwonen, is dan weer helemaal onzichtbaar in de cijfers.

Om die blinde vlek mee in beeld te brengen, onderzochten de sociologen Dimitri Mortelmans en Layla Van den Berg (UAntwerpen) een steekproef van bijna 20.000 Belgische koppels uit de Kruispuntdatabank voor Sociale Zekerheid. De resultaten zijn veelzeggend: van de samenwonende koppels die niet trouwen, is na veertien jaar nog slechts een derde samen. Van wie huwt, is nog bijna tachtig procent samen.

De indruk van de onderzoekers is dat koppels sneller gaan samenwonen, waardoor ze minder de tijd nemen om aan te voelen of ze al dan niet een goed koppel zijn. Het gevolg is een dramatisch hoog breukcijfer.

Hoe jonger, hoe meer kans op scheiden. “Samenwonen op jonge leeftijd blijkt veel onstabieler dan op latere leeftijd. De leeftijd van 26 is daarbij een kantelmoment. Boven de 26 lijken de relaties iets stabieler”, legt Mortelmans uit. Ook kinderen zijn een doorslaggevende factor. “Een kind krijgen is altijd een beschermde factor voor een relatie. Kinderen onder de 3 jaar zijn een beschermde factor bij dit onderzoek. Zodra het jongste kind ouder is dan 3 valt dat echter weg.”

Een kant-en-klaar recept voor een stabiele relatie bestaat niet, maar misschien wel een gouden tip. “Koppels moeten sowieso goed aanvoelen of ze bij elkaar passen. Eens bij elkaar is het praten en communiceren”, aldus Mortelmans.

“Anderzijds is er de groep van samenwonende koppels die nooit huwen. Het is vooral deze groep die veel vaker uit elkaar gaat. Reeds na 14 jaar is twee op drie van deze koppels uit elkaar gegaan. Een mogelijke verklaring is het feit dat het uiteraard vooral de sterke koppels, gekenmerkt door hoge relatiekwaliteit en positieve toekomstperspectieven, zijn die hun relatie omzetten naar een huwelijk. De koppels die al snel merken geen goede match te zijn, zullen minder vaak huwen en makkelijker en sneller weer uit elkaar gaan.”

Bijkomend geven de resultaten ook aan dat bepaalde achtergrondkenmerken een belangrijke rol spelen in het bepalen of samenwonende koppels uit elkaar gaan. Onderzoekster Layla Van den Berg: “Zo zijn het vooral de jongere koppels die veel vaker uit elkaar gaan vergeleken met koppels gevormd op oudere leeftijden. Ook koppels die geen kinderen krijgen in de eerste relatiejaren, gaan vaker uit elkaar dan koppels die dit wel doen. Koppels met een lager inkomen blijven eveneens minder vaak bij elkaar.”

Als je weet dat 92 procent van de koppels eerst samenwoont, dan kun je wel zeggen dat samenwonen standaard geworden is’, zegt socioloog Dimitri Mortelmans (UAntwerpen), die samen met Layla Van den Berg het onderzoek voerde naar de ‘onzichtbare scheidingsgolf’. ‘Vroeger vormde het huwelijk de start van een relatie, waarbij het samenwonen iets had van een “testhuwelijk”, als men nog niet meteen durfde te trouwen. De redenen om vandaag als samenwonende uiteindelijk toch te trouwen, zijn heel divers. Zo gebeurt het vaak als men samen een huis koopt of een kind krijgt. Of gewoon omdat men “zin had nog eens een groot feest te geven”. Beslissen samenwonende koppels trouwens om te trouwen, dan is dat in tachtig procent van de gevallen gedurende de eerste vijf jaar van de relatie.’

Bronnen

https://www.uantwerpen.be/popup/nieuwsonderdeel.aspx?newsitem_id=3389&c=LANDP657&n=113095

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/ongehuwde-koppels-gaan-vaker-uit-elkaar-dan-gehuwde-maar-blijven-onzichtbaar-in-de-statistieken~acdb11f0/

https://www.demorgen.be/binnenland/ongehuwde-koppels-gaan-vaker-uit-elkaar-dan-gehuwde-maar-blijven-onzichtbaar-in-de-statistieken-bcdb11f0/

http://www.knack.be/nieuws/mensen/ongehuwd-samenwonende-koppels-vaker-uit-elkaar-dan-gehuwde/article-normal-1156619.html

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/05/samenwoners-scheiden-meer-dan-getrouwde-koppels–d-eonzichtbare-/

http://m.standaard.be/cnt/dmf20180604_03545583

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge