Scheiding vooral in maart en augustus (na vakantie)

Afwijzen en afgewezen worden in de liefde
Waarom vrouwen vreemd (willen) gaan.

Vooral na een vakantie gaan mensen sneller scheiden. Dat blijkt uit Amerikaans

Free-Photos / Pixabay

onderzoek. Het suggereert dat het moment waarop een echtscheiding wordt aangevraagd nauw samenhangt met het moment waarop mensen vakantie hebben.

Wetenschappers van de universiteit van Washington bestudeerden de echtscheidingen die tussen 2001 en 2015 in de staat Washington werden aangevraagd en deden een opmerkelijke ontdekking. Het aantal aanvragen bleek twee keer per jaar te pieken. In maart. En in augustus.

Zomervakantie
De piek in augustus volgt direct op de zomervakantie en is volgens de onderzoekers goed te verklaren. Het is een beetje taboe om tijdens de zomervakantie – als het hele gezin vrij is – te scheiden. Bovendien zien stellen met problemen een vakantie vaak als een oplossing: een manier om dichter bij elkaar te komen. Je hebt immers tijd voor elkaar en komt even los uit de sleur van alledag. In werkelijkheid zijn familievakanties echter vaak stressvol en komen relaties nog meer onder druk te staan. De vakantie die relaties moet lijmen, kan dan wel eens de laatste nagel aan de doodskist blijken te zijn en resulteren in een echtscheiding. Die wordt dan kort na de familievakantie en kort voor de kinderen weer naar school gaan – dus in augustus – aangevraagd….

Kerstvakantie
Maar dan de piek in maart. Ook deze volgt op een vakantieperiode: de periode tussen kerst en oud en nieuw. Alleen zit er wel veel tijd tussen die vakantie en de vele scheidingsaanvragen. Hoe is dat te verklaren? De onderzoekers wijzen erop dat een echtscheiding een hoop geregel is. De financiën moeten op orde worden gebracht, wellicht moet er een advocaat bij komen en dan ook nog de moed opbrengen om daadwerkelijk echtscheiding aan te vragen: het is niet niks. Natuurlijk geldt dat in augustus ook, maar dan zou de start van het nieuwe schooljaar in ieder geval stellen met kinderen aanmoedigen om er vaart achter te zetten. Na de kerst is die druk er minder en nemen stellen wellicht hun tijd. De onderzoekers wijzen er verder op dat sommige deskundigen beweren dat de langere dagen in het voorjaar een positieve invloed hebben op het gemoed van mensen en mensen de moed geven om nu eens in actie te komen.


Familie
Het onderzoek suggereert dus dat het moment waarop een echtscheiding wordt aangevraagd nauw samenhangt met het moment waarop gezinnen vakantie hebben. Om die hypothese te toetsen, keken de onderzoekers naar andere zaken bij de rechtbank. Sommige van die zaken hingen – net als echtscheiding – nauw samen met de familiestructuur (denk dan bijvoorbeeld aan een beslissing omtrent voogdij over de kinderen). Terwijl andere niets met de familie te maken hadden (denk aan een uitspraak over wie nu eigenaar is van het huis). Als de hypothese klopt, zou je verwachten dat de uitspraken over voogdij hetzelfde patroon volgen als de echtscheidingen, terwijl de aanspraken op onroerend goed een heel ander patroon volgen. En dat bleek ook het geval te zijn.

Er zit wel een verschil in de manier van scheiden. In maart nemen de meeste koppels echt de tijd om hun papieren en financiën in orde te brengen. Terwijl men in augustus de procedure versnelt zodat alles voor het nieuwe schooljaar van de kinderen geregeld is.

Bronnen

http://www.flair.be/nl/love-sex/393138/oh-oh-daarom-is-augustus-een-gevaarlijke-maand-voor-koppels

https://www.scientias.nl/scheiden-m

Is divorce seasonal? UW research shows biannual spike in divorce filings” – University of Washington

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge