Scheidingsnavigator

Welke factor voorspelt of je relatie een toekomst heeft?
De duistere kant van bevriend zijn met je ex

Een op drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet zelden gaat het om een

divorce, separation, marriage breakup

stevepb (CC0), Pixabay

vechtscheiding waarbij advocaten van beide partijen het spel hard spelen. Scheidingen verlopen nog pijnlijker wanneer er kinderen bij betrokken zijn.  Iedereen beleeft scheiding op een eigen, persoonlijke manier.  Met behulp van een scheidingsbegeleider kunnen moeilijke processen voor alle partijen zowel juridisch als emotioneel op een meer positieve en emotioneel draaglijke manier verlopen.

Weimar & Lith brachten reeds zeven jaar geleden hun eigen ervaring als scheidingsbegeleiders samen tot een Scheidingsnavigator. Ondertussen is er zoveel veranderd in scheidingsland dat het naslagwerk aan vernieuwing toe was.  Teksten en modellen werden aangepast aan de huidige tijd.  Het boek is vooral bedoeld voor hulpverleners die cliënten stap voor stap willen begeleiden in het scheidingsproces.  Daartoe worden tools aangereikt om op een zorgvuldige, respectvolle manier uit elkaar te kunnen gaan. De Scheidingsnavigator gaat uit van doorsnee situaties, met of zonder kinderen waarbij het welzijn en het belang van kinderen centraal staat.  Het boek vertrekt van een gezamenlijk scheidingsverzoek van cliënten, maar kan ook gebruikt worden als leidraad voor individuele coaching.

Het praktische scheidingsproces wordt in 7 fasen opgedeeld, die allen worden toegelicht in het boek. Fase 1 gaat over de intake en scheidingsoverweging. In Fase 2 is het scheidingsbesluit definitief genomen en worden verwerkingsprocessen in beeld gebracht.  In Fase 3 wordt er onderhandeld, alimentatie berekend maar ook de nog onderliggende gevoelens i.v.m. verwerking in kaart gebracht.

In Fase 4 komt men tot definitieve afspraken en concepten en wordt ook een ouderschapsplan opgesteld. Fase 5 is de afrondingsfase met ondertekenen, legaliseren via de rechtbank en definitief afscheid nemen van elkaar als ex-partners en in voorkomend geval vertrekken van een nieuwe relatie als collega-ouders van de kinderen.  Fase 6 is een evaluatiefase waar de overeengekomen afspraken worden overlopen en eventueel ook vraagstukken omtrent woning en contactregeling worden bekeken.  Fase 7 is de nieuwe startfase waar eventueel afspraken worden bijgesteld en vraagpunten op emotioneel gebied worden verkend.   De rode draad doorheen de fasen is steeds voorlichting naar de kinderen en nagaan van de wensen en zorgen van de kinderen met voldoende aandacht voor loyaliteitsvraagstukken en acceptatieproblemen.  In al die fasen wordt er steeds gekeken vanuit vier deelprocessen : het praktische proces, het emotieproces, het implementatieproces ex-partners en het implementatieproces collega-ouders.

Handig aan het boek is dat de 7 fasen stap voor stap worden uitgelegd en dat alle aspecten die op dat niveau met scheiding te maken kunnen hebben, worden uitgediept. Elke fase begint met een uitvoerige schematische voorstelling aan de hand van richtvragen, waarna het schema verder wordt  toegelicht en met voorbeelden geïllustreerd.

De volledigheid van het boek geeft soms ook de beperktheid aan. Het boek is zo grondig uitgewerkt dat je je al scheidingsbegeleider eerst goed moet verdiepen in het boek om zelf eerst helder inzicht te krijgen in alle fasen en de bijhorende processen. Eenmaal daar doorheen geworsteld is het boek wel bruikbaar.   Erg praktisch zijn telkens richtvragen die je kunnen helpen om het voor de cliënt helder te maken met aandachtspunten voor de hulpvrager. De praktijkvoorbeelden tussen de theorie maken het dan duidelijker.

In het tweede deel van het boek gaat men in op samengestelde gezinnen in Nederland en wordt er meer uitleg gegeven over relatie- en ruziemodellen, onderhandelen via de Harvardmethode, de escalatieladder van Glasl, kernkwadranten van Ofman en een autopoietisch conflictmodel van Jan Willem van Ee.  Tenslotte bevat het boek ook een 25 kant en klare modellen rond maken van voorlopige afspraken, inventaris inboedel, kind- en jongerenkaarten, enz.

Het boek is niet bedoeld voor hulpvragers zelf. Voor elke hulpverlener die in zijn beroepspraktijk vaak te maken heeft met begeleiden van scheidende koppels is dit een basiswerk. Ondanks het feit dat het vooral voor de Nederlandse markt is geschreven is het voor Vlaanderen ook erg bruikbaar.

Gerard Gielen

Coördinator postgraduaat seksuologische hulpverlening UC Leuven Limburg Boekbespreking

Bronnen

http://sociaal.net/boek/de-scheidingsna

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge