Soa’s hebben geleid tot monogamie

In een relatie minder kans om te sterven aan kanker
Waarom vrouwen sneller koude handen en voeten hebben.

Slechts een paar procent van de diersoorten op aarde is monogaam, o.a. ooievaars en

Bron : www.pexels.com

zwanen. Maar de mens niet: eigenlijk is die polygaam, hoewel veruit de meeste culturen propageren het bij één partner te houden.

Daar zijn allerlei theorieën over: misschien omdat mensen in gezinsverband hun kinderen beter kunnen opvoeden en beschermen, of wellicht is het een gevolg van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen.

Inmiddels weten we niet beter dan dat een monogaam bestaan in onze samenleving de norm is. Maar in een ver verleden, in het jagers-verzamelaarstijdperk, kwam het woord ‘trouw’ niet in de vocabulaire van de oermens voor: men was polygaam. Volgens Canadese wetenschappers heeft de seksueel overdraagbare aandoening (soa) daar verandering in gebracht.

Maar er is maar één hele simpele reden voor monogamie bij mensen: namelijk de grote hoeveelheid seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat zeggen wetenschappers van de Canadese universiteit van Waterloo.

Via een model waarmee ze samenlevingen nabootsten, kwamen ze erachter dat soa’s maar kort overleven in een kleine samenleving. Zodra een samenleving groter wordt, blijven de geslachtsziekten de kop opsteken en wordt het dus een nadeel voor de hele groep.

Toen de rondtrekkende jagers-verzamelaars in grotere groepen begonnen samen te leven als boeren, konden seksueel overdraagbare aandoeningen zich veel sneller verspreiden. Die bedreigden de vruchtbaarheid, waardoor langzaam de sociale norm ontstond dat het beter was om maar één partner te hebben.

Doordat er geen moderne medicijnen waren, nam het aantal gevallen van syfilis, chlamydia en gonorroe toe. Daardoor was het voor het voortbestaan van de groep gunstiger als mannen monogaam zouden worden en als ze andere mannen die er wel meerdere vrouwen op na hielden zouden straffen. Zo werden de groepen die monogamie afdwongen sterker dan de groepen die die norm niet hanteerden.

In een groep waar veel soa’s rondgaan, sterven mensen eerder en worden ze tevens vaker onvruchtbaar. Daardoor schakelt 60% van alle samenlevingen op een bepaald moment naar een monogamie.

De onderzoekers benadrukken dat de soa’s als factor staan naast andere, zoals de vrouwelijke voorkeur, angst voor virussen en technologische ontwikkelingen. Hoofdonderzoeker professor Bauch: “„Onze sociale normen ontwikkelden zich niet in volledige isolatie van wat in ons natuurlijk milieu gebeurde. In tegendeel, kunnen wij geen sociale normen begrijpen zonder hun oorsprong in ons natuurlijk milieu te begrijpen. Onze sociale normen werden gestalte gegeven door ons natuurlijk milieu.”

Bronnen

http://relatie.blog.nl/onderzoek/2016/04/14/soas-dwingen-de-mens-tot-monogamie

http://www.news-medical.net/news/20160413/765/Dutch.aspx

http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/566456/waarom-mensen-echt-monogaam-zijn-geworden.html

https://www.kijkmagazine.nl/mens/soa-maakte-mens-monogaam/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge