Waarom we liever samenwonen dan trouwen?

Seks is niet het belangrijkste, maar wel een belangrijk communicatiemiddel
Wat wil de single vrouw?

Vroeger was het simpel: je trouwde of je bleef de eeuwige vrijgezel of werd een oude

Photo by d i e g o Authentic

vrijster. Maar tegenwoordig werkt het zo niet meer. Er wordt getrouwd en samengewoond, met en zonder contract, wettelijk en feitelijk…

Hoe zie jij de toekomst met je partner? Een huwelijk met alles erop en eraan? Of is wettelijk samenwonen meer dan voldoende? Als je ‘ja’ zegt op de laatste stelling, behoor je tot de meerderheid die wettelijk samenwonen verkiest boven trouwen. Dat is wat Radio 2 vaststelde na een grootschalige valentijnsenquête.

De regionale redacties van de radiozender vroegen aan alle 308 Vlaamse gemeenten hoe het zat met de samenwonende en gehuwde koppels op hun grondgebied. 293 van hen gaven een antwoord, en uit de resultaten blijkt dat we steeds vaker het traditionele burgerhuwelijk – trouwen voor de wet – links laten liggen. Wettelijk samenwonen is daarentegen drie keer zo populair als tien jaar geleden, behalve in Limburg.

Maar waarom nemen koppels dan nog de moeite om hun samenwonen wettelijk vast te leggen, als ze dan toch niet willen huwen? Voor het geld, zo blijkt. Wettelijk samenwonen biedt bescherming op vlak van erfenissen en geldzaken. Het huwelijk geeft op dat vlak nog meer voordelen, maar veel koppels zijn bang voor eventuele (v)echtscheidingen.

Daarnaast is trouwen ook niet kosteloos. Vele gemeenten (zo’n 65 procent) hebben dagen waarop je gratis kan trouwen, maar dat is dan meestal in de week tijdens de kantooruren. Op zaterdag betaal je meer, en dan heb je nog geen trouwboekje of een glaasje om achteraf te klinken.

Wil je een duurzame monogame relatie ontwikkelen moet je er energie blijven instoppen, je leren verzoenen met elkaar, leren ruzie maken en ook naar oplossingen zoeken. Erkennen dat er verschillen bestaan tussen jullie en daarmee leren omgaan, nu en dan van strategie veranderen…
Weet dat het belangrijk is, mensen die er in slagen om samen een gezonde en positieve relatie uit te bouwen, die zijn gelukkiger en gezonder dan anderen!

Trouwen kan mét en zonder een contract. Als je zonder een contract trouwt, val je automatisch onder ‘het wettelijk stelsel’. Dat komt het meeste voor. Je trouwt dan met scheiding van goederen, maar met gemeenschap van aanwinsten. In het wettelijk stelsel zijn er drie portefeuilles of ‘potjes’: een eigen portefeuille voor elke echtgenoot en een gemeenschappelijke. Wat je bezit vóór het huwelijk en wat je nadien verwerft door schenking of erfenis gaat naar je eigen portefeuille. Al wat je ná je huwelijk verwerft, anders dan door schenking of erfenis, gaat naar de gemeenschappelijke portefeuille.

Maar je kan ook trouwen met een contract. Je hebt de keuze tussen twee verschillende contracten. Je kan trouwen met gemeenschap van goederen of met scheiding van goederen. Als je trouwt met gemeenschap van goederen, dan is alles, maar dan ook alles gemeenschappelijk. De erfenis die je partner krijgt, het huis dat je samen koopt én de chalet in de Ardennen die je van je oma krijgt… Als je trouwt met scheiding van goederen, dan blijf je financieel volledig onafhankelijk van elkaar.

Trouwen met scheiding van goederen heeft een belangrijk nadeel. Als een van de partners een eigen zaak heeft en de partners om fiscale redenen – bijvoorbeeld om de BTW te recupereren of om te kunnen afschrijven in de firma – al het huisraad kopen op de vennootschap, dan kan de ene partner die niet in de zaak zit bij een scheiding met niets achterblijven.

Het engagement van een huwelijk is redelijk groot. Je gaat eigenlijk vier verplichtingen aan ten opzichte van je partner: samenwonen, trouw zijn, hulp en bijstand. De bijstand is financieel en op hulp heb je recht als je ziek bent.

Koppels die samenwonen geven elkaar dus niet officieel de garantie trouw te blijven. Maar zij hebben wel enkele andere voordelen die gehuwden niet hebben. Er is wel een belangrijk onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonenden. Om feitelijk samen te wonen moet je gewoon samen onder één dak slapen. Als je wettelijk wil samenwonen moet je een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je gemeenschappelijke woonplaats.

Feitelijk samenwonenden zijn het minst beschermd. Zij erven bijvoorbeeld niks van elkaar – zonder testament. Maar als ze kinderen krijgen, wordt het nadeel al wat kleiner. Feitelijke samenwoners kunnen namelijk fiscaal een voordeel genieten omdat kinderen ten laste recht geven op een fiscaal voordeel. Je krijgt een verhoging van de belastingvrije som, dat is een deel van je inkomen waar je geen belastingen op betaalt. Bij gehuwden gaat die verhoging automatisch naar de partner met het hoogste inkomen. Bij feitelijke samenwoners gaat dat naar de partner die aan het hoofd staat van het gezin, maat je kan zelf bepalen wie dat is. Je kan met andere woorden zelf kiezen welke partner de kinderen ten laste neemt en waar het grootste fiscaal voordeel wordt gehaald.

En uiteraard, een voor de hand liggend ‘voordeel’ – hoewel niet bijster romantisch – je kan gemakkelijker uit elkaar gaan als samenwonenden. Als je een punt achter je huwelijk wil zetten, dan moet je een echtscheidingsprocedure doorlopen. Die kan veel tijd en moeite kosten. Een wettelijke samenwoning kan je gewoon eenzijdig herroepen. Het volstaat dat een partner naar de ambtenaar van de burgerlijke stand stapt en de verbreking is een feit. Bij een feitelijke samenwoning zijn zelfs helemaal geen regels. Die samenwoning stopt gewoon van zodra een van de partners uithuist.

Máár, trouwen heeft ook voordelen, misschien zelfs meer dan (feitelijk of wettelijk) samenwonen. Hoewel dat wettelijk samenwonenden en gehuwden fiscaal gelijkgesteld zijn (dat betekent dat ze maar één gemeenschappelijke belastingaangifte moeten invullen, terwijl feitelijk samenwonenden als alleenstaanden worden beschouwd), kan je enkel als gehuwde aanspraak maken op een gezinspensioen.Als een van de twee partners een heel laag of zelfs geen pensioen krijgt, dan kan je een gezinspensioen aanvragen dat ongeveer een kwart hoger is dan het individuele pensioen.

Als een van de twee partners weinig of bijna niet werkt, ben je ook beter af als gehuwde (of wettelijk samenwonende) dankzij de huwelijkscoëfficiënt. Dat is een systeem waarbij een deel van het inkomen van de ene partner fictief wordt overgeheveld naar de andere partner om de belastingen te berekenen. Dat heeft een voordeel, omdat de belastingen in ons land progressief zijn. Dat betekent dat naarmate je meer verdient, je belastingtarief ook hoger wordt. Door een stuk van het inkomen van de ene partner naar de andere over te hevelen, verdwijnt een stuk van de hoogste belastingtarieven bij de ene en wordt het tegen een lager tarief bij de andere belast.

Een soort ‘middenweg’ tussen trouwen en samenwonen is er wel, namelijk samenwonen met een samenlevingscontract. Daarin kan je níet vastleggen dat je partner je trouw moet zijn of je na de scheiding onderhoudsgeld schuldig bent, zoals bij een huwelijk wél het geval is, maar je kan er wel andere zaken mee regelen. Je kan bijvoorbeeld een lijst maken van de eigendommen van de beide partners en afspraken maken over hoe de gemeenschappelijke aankopen verdeeld zullen worden bij overlijden of bij scheiding. Een ander luik dat je kan vaststellen is de investering die jij doet in het huis van je partner. Als je mee verbouwt, hoe zal je dat terugkrijgen?

 

Bronnen

https://radio2.be/de-inspecteur/trouwen-of-samenwonen

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2212832/2015/02/10/Waarom-we-liever-samenwonen-dan-trouwen.dhtml

https://radio2.be/de-madammen/zijn-we-gemaakt-om-monogaam-te-zijn

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge