Werkloze man doet meer huishoudelijk werk

Wie veel seks heeft presteert ook beter op het werk?
Breuk met vriendin is voor vrouw soms erger dan breuk met partner


Als de Europese man werkloos raakt, steekt hij ruim 3 uur extra in huishoudelijke taken.

adult, diary, journal

Pexels (CC0), Pixabay

Opvallend: zijn vrouw, ongeacht of ze wel of niet werkt, gaat bij werkloosheid van haar man óók meer aan het huishouden doen. Zij besteedt er ruim een uur extra aan.

Man raakt werkloos. Gaat hij dan meer in het huishouden doen? Ja, de Europese man pakt bij werkloosheid ruim 3 uur extra voor huishoudelijke taken per week. Opvallend: zijn vrouw, ongeacht of ze wel of niet werkt, gaat bij werkloosheid van haar man óók meer aan het huishouden doen. Ruim een uur extra. “En daarmee blijft de vrouw veel meer in het huishouden doen dan haar man. Zelfs als de man werkloos thuis zit”, concludeert hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht in het tijdschrift Work, Employment and Society.

De Universiteit Utrecht onderzocht 30.000 stellen in Europa. Nederlandse vrouwen maken gemiddeld 17 uur per week schoon. Mannen in Nederland komen nog niet tot de helft: bijna 7 uur.


“Daarmee blijft de vrouw veel meer in het huishouden doen dan haar man. Zelfs als de man werkloos thuis zit”, concludeert hoogleraar Sociologie Tanja van der Lippe. Ze is een van de onderzoekers die de data analyseerden.

De verdeling van huishoudelijk werk tussen de seksen is dus ongelijk. En bij werkloosheid gaat de vrouw meer extra tijd steken in het huishouden dan een werkloze man doet. Van der Lippe geeft aan dat het niet ondenkbaar is dat vrouwen toch nog altijd hun vrouwelijkheid laten zien door, extra, huishoudelijk werk te doen. “Terwijl mannen hun mannelijkheid juist tonen door het vermijden van wat van oudsher gezien wordt als ‘vrouwenwerk’.”

Als vrouwen zelf geen werk meer hebben, poetsen ze nog vier uur extra per week. Als een vrouw geen werk heeft, gaat een man niet meer doen in de huishouding.
Uit de analyse blijkt dat vrouwen in heel Europa veel meer huishoudelijk werk doen dan mannen, schrijft RTV Utrecht.

In Oekraïne doen mannen het meest aan huishoudelijk werk. Ze besteden bijna 17 uur per week aan het huishouden.

Bronnen

http://nos.nl/artikel/2163111-werkloze-man-doet-meer-huishoudelijk-werk.html

https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/14577

https://www.uu.nl/nieuws/man-werkloos-vrouw-doet-extra-huishoudelijk-werk

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge