Zijn twee ouders beter dan één ?

Meer jongens dan meisjes slachtoffer van datinggeweld
Onderhoudsseks

Het gedrag van ouders varieert sterk in het

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodgravers

dierenrijk. Bij de meeste zoogdieren zorgen alleen moeders voor de jongen en bij de meeste vissen zorgen alleen vaders voor de jongen.

Als het om vogels gaat, werken moeders en vaders meestal samen om een ​​nest te bouwen, hun kuikens te voeren, ze warm te houden en ze te beschermen tegen roofdieren. Aan het andere uiteinde van het spectrum bevinden zich insecten, waarbij in de meeste gevallen de jongen aan hun lot worden overgelaten.

Een uitzondering op deze regel zijn kevers meer bepaalde de doodgravers.  Bij deze soort blijven de ouders rondhangen totdat hun jongen oud genoeg zijn om het nest te verlaten. Het ouderlijk werk van deze kevers omvat het voeden en verzorgen van het nageslacht, het beschermen tegen roofdieren en het schoonhouden van het nest om de groei van bacteriën en schimmels te voorkomen. De kevers zijn eigenlijk rovers en eten als volwassen dier vooral van de vliegenmaden op aas. Voor de voortplanting wordt het aas zelf gebruikt, dat de kevers ook wel kunnen eten. Bij het vinden van een klein kadaver (muis, vogeltje) wordt de bodem beoordeeld en het lijkje zo nodig wat verplaatst, waarna het wordt ingegraven door de aarde eronder weg te duwen.

In ongeveer de helft van de keverfamilies, blijven beide ouders in het nest om voor de larven te zorgen. In 39% van de gezinnen verlaat de vader het nest echter voordat de larven uitkomen, waardoor de moeder de last heeft om ze alleen op te voeden. Het is ook mogelijk dat de moeder degene is die het nest verlaat, maar dit gebeurt maar heel zelden (in 3% van de gezinnen).

Natalie Pilakouta , postdoctoraal onderzoekster van de University of Glasgow wilde deze verschillen tussen ouderschapsgewoonten van kevers bestuderen om te kijken of er verschil is in de larven grootgebracht door één ouder of door twee.

In evolutionaire termen keek ze naar de vraag: zijn twee ouders beter dan één?
Om te testen of nageslacht baat heeft bij het hebben van zowel mama als papa, heeft ze een eenvoudig experiment in het lab opgezet. De studie omvatte drie soorten nesten: een enkele mannelijke ouder, een enkele vrouwelijke ouder en een paar met een man en vrouw samen.

Vervolgens gaf ze elke alleenstaande ouder half zoveel jongeren als ze deed voor de paren. Omdat het aantal jongeren per ouder hetzelfde werd gehouden, hadden alle ouders een vergelijkbare werkdruk, ongeacht of ze alleen waren of met een partner. Onder deze omstandigheden voorspelde ze dat nakomelingen in een eenoudergezin en tweeoudergezin even goed zouden presteren, tenzij er verborgen kosten of voordeel was van het samen hebben van beide ouders.

Ze ontdekte dat nakomelingen het beter deden in tweeoudergezinnen: jonge kevers grootgebracht door twee ouders presteerden beter dan nakomelingen die door alleenstaande ouders waren grootgebracht. Ze waren groter toen ze het nest verlieten, en ze hadden meer kans om te overleven tot de volwassenheid.

Er was geen verschil in de gemiddelde hoeveelheid zorg die werd ontvangen per nageslacht in de eenoudergezinnen en de tweeoudergezinnen, dus het is nog steeds een mysterie waarom de nakomelingen uit tweeoudergezinnen beter presteerden.

Tijdens co-ouderschap leken mannetjes hun vrouwelijke partners te exploiteren door minder werk te doen dan wanneer ze alleen waren. De vrouwen werden vervolgens gedwongen om de verminderde inspanning van de mannen te compenseren door meer werklast op te nemen. Evenzo hadden mannen meer kans om het gezin te verlaten als zij co-ouderschap hadden dan vrouwen – respectievelijk 35% en 5%, min of meer in overeenstemming met de aantallen in het wild.

Wat betekent dit voor mensen?
In de biologie testen we onze ideeën vaak met dieren die gemakkelijk te houden en te kweken zijn in het laboratorium. Uit deze studies van zogenaamde “modelorganismen” kunnen we principes afleiden over dierlijk gedrag en evolutionaire biologie die toepasbaar zijn in het dierenrijk, niet alleen de soorten die in een bepaald experiment worden gebruikt.

Gezien de  bevinding dat keverlarven beter ontwikkelen wanneer ze door beide ouders worden opgevoed, kan men zich afvragen of het bij mensen zou kunnen worden toegepast. Zijn kinderen uit eenoudergezinnen in het nadeel vergeleken met die uit tweeoudergezinnen? Voordat je deze resultaten mag extrapoleren naar mensen, is het belangrijk om te onthouden dat er – niet verrassend – veel verschillen zijn tussen het kevers en mensen.

Een belangrijk verschil is dat bij kevers alleen de ouders voor de jongen zorgen, terwijl bij mensen de taken voor kinderopvang algemeen worden gedeeld met verschillende “helpers”, zoals vrienden, grootouders en andere familieleden. Dit type gezinsdynamiek is eigenlijk niet uniek voor mensen – de aanwezigheid van helpers wordt ook gezien bij sommige niet-menselijke dieren zoals meerkatten.

Zonder aanvullend onderzoek is het moeilijk om onze resultaten te generaliseren naar mensen of zelfs niet-menselijke dieren waarbij de nakomelingen worden verzorgd door iemand anders dan de ouders. Niettemin zijn deze bevindingen een belangrijke stap in de richting van een beter begrip van waarom co-ouderschap is geëvolueerd om zo wijdverspreid te zijn bij dieren waarbij nakomelingen uitsluitend afhankelijk zijn van hun twee ouders.

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodgravers

http://theconversation.com/are-two-parents-better-than-one-yes-but-only-if-youre-a-burying-beetle-101406

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge